Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


dredlok folyt.

2008.02.14
Ez az utolsó szabály a rendõrség miatt volt igazán fontos. A kezdeti táborok központjában a ganja fogyasztás állt, s bár számos ilyen tábor létezett, azonban csak Wato tábora alakult át egy szervezetté, amelyet õk Fiatal Fekete Hit-nek neveztek (Youth Black Faith). A szervezet 1949-ben alakult meg, s tagjaik között fõleg olyan fiatalok voltak, akik az 1930-as években élték serdülõkorukat, s ezekben az idõkben költöztek vidékrõl Kingstonba. A szervezet sok mindenben különbözött a korai mozgalmaktól, azonban a legfontosabb pont talán az volt (s ez lesz minden elindítója?), hogy demokratikus szervezetként épült fel. Míg a korai rasta szervezetek vezetõi nagyon fontosnak tartották a folklór hagyomány számos elemét beépíteni a mozgalomba, addig a F.F.H. számos elemét egyszerûen Istennek, idegennek s feleslegesnek nyilvánított. Többek között ilyen volt a számos gyertya használata, minden színû gyertyának más funkciója volt, s speciális erõket tulajdonítottak nekik, mint pl.: "A gyertya mely képessé tesz engem látni, de engem nem látnak". A fiatalok szerint a gyertyák égetése felesleges volt, mivel János apostol Krisztust nevezte meg, mint az "egyetlen arany fényt". Azonban Watoék érdekes módon a korai vezetõknek tisztelettel adóztak, mint a hit tanítóinak, csak szerintük a rastafari mozgalom megérett a reformálásra, s ezen reformáció egyik eleme a "mágikus elemek" elhagyása. Egy másik elem volt a szakáll hordásának nyilvános elismerése, s bár néhány rasta már a 30-as években is hordott szakállt, nem volt teljesen elfogadva, s a korai vezetõk rendszeresen simára borotválták arcukat. Ide kapcsolódik a dreadlock (a rasta haj) nyilvános és "intézményesített" viselése is, ugyanis ez sem volt elterjedt. Mind a haj s mind a szakáll el nem terjedésének oka az volt, hogy ebben az idõben ez "ápolatlanságról" árulkodott (mintha csak a ma európai nõket hallanám). A dreadlock "harcosok" - errõl egy kicsit késõbb lesz szó - voltak az elsõk, akik pont a közvélemény megbotránkoztatása miatt és természetesen a Sámson mondához igazodva az 1950-es évek körül elkezdik a dreadlock-ok használatát. Ekkor következik be egy szakadás a mozgalomban, méghozzá a dreadlock-ok és a "fésültek" házát/táborát lehet elkülöníteni, azonban ez utóbbi a 70-es évekre már nem jelentõs (azonban a rastafarizmus nemzetközivé válásával ez a probléma újra felvetõdik, s a Jamaika társadalmon kívül élõk - fõleg nem afro-származásúak - már sokszor definiálják magukat rasta-nak dreadlock nélkül). Ahogy az F.F.H. szervezete növekedett a többi mozgalom szervezettsége is megszûnik, a posztok mint káplán, "víz-anya" stb. s egy egyszerûbb és demokratikusabb "igazgatás" veszi át helyét az új dreadlock mozgalmakban. Két jelentõs poszt keletkezik: az egyik az "ülnöké" (ez a szó szerinti fordítás; magyarban az elnököt használnánk, azonban szerintem ebben az esetben jobb az ülnök kifejezés), a másik pedig az írnok (szószerint: a tableman). Az ülnök feladata volt a találkozások levezetése, s a fõ szószólóként is tevékenykedett. Az írnok pedig az asztalnál helyezkedett el, s õ adta oda az elõre kiválasztott könyveket s idézeteket, melyekbõl felolvastak, ez azért fontos funkció, mivel a tagok nagy része nem tudott olvasni. Eleinte átvették a korai mozgalmak jegyzõkönyveit s taglétszám regisztrációt, azonban ezt késõbb eltörölték, mivel mindenkinek joga volt hallania az igét. Azoknak, akik betölthettek ilyen fontos szerepeket, nagyon szigorúnak kellett lenni önmagukhoz s példamutatónak, s nem utolsósorban a "a bibliai törvények" minél szigorúbb betartójának. Ekkor érdemelhették ki a "Félelmetes" (Dreadful) vagy "Harcos" (Warrior) nevet. A szervezetnek egy héten csak egy istentisztelete volt, s ezt minden hét szerda éjjelén tartották. A tagok csak a "vallási elõírások" betartásával érdemelhették ki a "harcos" címet, s így nem is az ülnöki poszt vagy az írnoki poszt, hanem a vallásos meggyõzõdés vihette elõre õket. A "Dreadful" és "Harcos" "kitüntetõ" neveken kívül késõbb bibliai neveket is "adományoztak", úgymint "A Villámlás Fia", avagy Jézus, Áron stb... Mint már olvashattuk a F.F.H. szervezet találkozóin központi szerepet kapott a ganja fogyasztás; ami ellentétben állt egyes korai rasta mozgalmak hagyományaival. A 2. Világháború után a rendõrség különösen drasztikusan lépett fel a kenderszármazékok ellen, ami természetesen a birtoklást és fogyasztást meglehetõsen veszélyessé tette. Mivel közismert volt, hogy a rasták gyarmatosító ellenes magatartása, a kormánynak nem tartott sokáig rájönnie, hogy milyen jó okot ad a rasták ganja fogyasztása a bebörtönzésre, s így a mozgalom lejáratása már a kezdetekkor megkezdõdött. Ennek kiküszöbölését szolgálta Hinds szigorú szabálya. Az F.F.H. szervezete azonban ennél tovább ment, és intézményesítette a ganját a rastafari reformmozgalom részeként. Ennek a lépésnek nagyon egyszerû oka volt: A ganjában nincs semmi rossz, s ha a kormány "rátámad" az emberekre csak azért mert fogyasztják, akkor ezen támadásnak motivációja az emberek elnyomása iránt vágy. Ahogy egy tag beszámol errõl: "Nem tartottuk a ganját bûncselekménynek. Megmutattuk a rendõröknek, hogy inkább verjenek szét minket. Isten azt mondja: A gonosz dolgok ezen a földön a kézzel készített dolgok. Ezek hoztak romlást az emberi nemre, ezek pusztítják el az emberiséget. Szóval ez (mármint a ganja) Isten természetes ajándéka...". S hogy biztosra menjenek, hogy a tagok a ganját csak a vallási gyakorlatok alkalmából és meggyõzõdésük miatt fogyasszák, a szervezet azt tanácsolta a híveknek, hogy ne tartsák maguknál azt. Fontos különbség a korai rastafarizmus és a dreadlock rastafarizmus között, hogy a dreadlock szervezetek sokkal demokratikusabb mûködést engedtek lehetõvé, s a vezetõk a szervezet álláspontjait, véleményét a hit/vallás doktrínáival sokkal hatásosabban védelmezték mint Hinds vagy Howell, akik sokszor csak misztikus teóriákkal álltak elõ. Talán még ennél is nagyobb differencia a két idõszak (mozgalmi ágak) véleménye, hogy miként kell viszonyulni a társadalomhoz. Míg Hinds és Howell meggyõzõdéses konformista vagyis kerüli a társadalmi intézményekkel való ütközést addig a dreadlock szervezetek kifejezetten keresték a konfrontációt. Mi sem jellemzi jobban ezt mint, amikor is 1954-ben három tagját az F.F.H.-nak letartóztatták Trench Town-ban, megtagadták nevüknek közlését - pontosabban azt mondták, hogy Isten Népe a nevük - a tárgyalásra az egész szervezet elment. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a "Back Them Up!" (Vissza Velük) kifejezés elterjedése a rastafari mozgalomban, amely tulajdonképpen ma már szószerint nem jelent semmit, csak egyszerûen a nem tetszés jele. Wato ekkor használta elõször "Fire! Burn!" (Tûz! Égj!) kifejezést, amelyet ma gyakran hallhatunk a fiatalok között (s a reggae elõadókról ne is beszéljünk), s a tûz ekkor vált a kihívás jelévé a rasta mozgalomban. Egyébként az ügy vége az lett, hogy 3 hónap után elengedték a "tetteseket". Az F.F.H. szervezetre (s késõbb a rastafarizmusra egészében) jellemzõ lesz a "spirituális" háború - nem kérnek engedélyt a felvonulásokra s Istent nevezik meg, mint engedélyezõt - de a legfontosabb kulturális "fegyver" a rituális tánc: a nyabinghi; melyrõl az elõzõekben már beszámoltam, s nem egy új jelenség a mozgalomban. Ellentétben azonban a korai rastafari hagyománnyal, a 60-as években ez a fajta tánc nem csak a fehér elnyomók ellen irányult, hanem a feketék ellen is. Egyébként a nyabinghi az F.F.H.-ba egy Badaman nevezetû vezette be, aki egy mentorától kapott könyvbõl tanulta. A nyabinghi tánc eredetileg egyfajta rontást hozó eseményként írhattuk le, azonban az 1960-as években a nyabinghi célpontja a politikai "ellenségek" lettek (általánosan: Babylon). Jelentõs átalakulás figyelhetõ meg a nõk megítélésében a 40-es évek mozgalmaihoz képest (egyébként a késõbbiekben még változik ez a helyzet). A korai mozgalmak nem sokat törõdtek a nõ szerepével; Howell-nek magának 13 felesége volt, míg Hinds-nak két gyereke is született 1 hónap különbséggel. A dreadlock-ok elítélték az effajta viselkedést. A promiszkuitás elítélését, azonban nem a férfiak gyarlóságával magyarázták, hanem a nõk "gonosz" oldala volt a promiszkuitás oka. A dreadlock-ok elérendõnek tartják (ekkor még s késõbb is egy ellentmondásos viszonyról beszélhetünk a gyengébb nemmel) a cölibátust. Mindenesetre sokan akik hálnak feleségükkel (párjukkal), számukra számos szexuális tabu él (többek között ilyenek: orális szex, menzesz alatti szexuális kapcsolat, elõjáték, végjáték). Ezenkívül a nõk sosem fõzhetnek számukra s a rituális füvezéskor is külön kellett lenniük. A nõk elutasítása egyébként a menzesz alatt a legradikálisabb (ebben talán az élen a bobo dread-ek járnak, de errõl majd késõbb többet olvashatunk).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

essayerudite.com best essay writing service..

(JamesFulse, 2018.09.19 10:09)

Best Essay Writing Service - EssayErudite.com

Looking for the [url=https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/]best essay writing service[/url] can turn into a pain in the neck especially if you are not an experienced essay buyer.
<a href="https://essayerudite.com" />EssayErudite.com</a> is well known among students from the USA, UK, Canada and Australia.
We provide a superior writing assistance and handle all types of academic papers ranging from dissertations and thesis statements to reviews and coursework.
Whatever the challenge is, you can always count on us.

Best Essay Writing Service - https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/

Агентлотто.com раскроет все тайны участия в иностранные лотереи. Рассчитываем вероятность выпадения выигрышной комбинации.

(LottoAgemr, 2018.09.19 07:03)

Как выиграть миллиард в одночасье без особого труда - секреты выигрыша.
Рассчитываем реальную вероятность выигрыша джекпота в Российские и Мировые лотереи.
Поднимаем вопрос о честности проведения лотерей, в принципе.

Есть ли вероятность случайно оказаться победителем в лотерее и разбогатеть за один день?
В статье на сайте мы вычисляем, каковы же шансы победить у людей, решивших принять участие в международные лотереи, с учётом различных лотерейных правил.

Но стоит учитывать, что [url=http://www.agentlotto1.com/]призовой фонд в европейских и американских лотереях[/url], где участвуют дополнительные шары, значительно превосходят российские.
В заключение, следует сделать акцент на очень интересный момент:
в подавляющем большинстве случаев один купленный билет (с одним игровым полем) не станет выигрышным, в нём не совпадут все цифры.
Участвуя в лотереи с бОльшим количеством игровых полей в билете, Вы тем самым увеличиваете вероятность выигрыша джекпота, второго приза, и более мелких призов.
Однако, не считайте, что хотя бы на один из участвующих лотерейных билетов не упадёт крупная сумма денег выигрыша, джекпота.
Здесь должен быть указан знаменитый «Парадокс лотереи».
Видимо, в лотерейных играх всё зависит не только от математических формул, но и от удачи игрока!

Самые разные породы собак с изображениями, описанием и нюансами разведения

(GeorgeMus, 2018.09.18 12:47)

Собака – четвероногое, то которое одомашнено и приручено человеком еще в глубочайшей древности. Центральные раскопные находки остовов вышеуказанного животного неподалёку жилища людей, обнаруженные на Евразийском земной части, имеют отношение к поре мезолита. Возможней всего, собака существовала первоначальным прирученным животным, какое изъявляло античному человеку поддержку на ловле зверя.
Подробно:
<a href=http://burac.ru/porody-sobak/30-affenpincher.html>породы собак</a>

Assitly

(lodikali, 2018.09.18 00:56)

[url=https://www.bestwnews.com/]bestwnews.com[/url]

BabloPridi 979557952

(BabloPridi, 2018.09.16 15:01)

http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/discount-zanaflex-2-mg-order-online-how-to-purchase-tizanidine-no http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/114488 http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/72/4750/itraconazol-como-comprar-gen-ric http://www.czechtribe.com/blogs/7406/15890/cytoxan-50-mg-en-ligne-pas-cher-acheter-forum-sur-achat-cytox http://showmeanswer.com/index.php?qa=22511&qa_1=comprar-gen%C3%A9rico-azapress-azathioprine-azathioprine-generico http://barbershoppers.org/blogs/post/11838 http://cylindrymiarowe.pl/blogs/post/6603 https://www.loosemusicent.com/blogs/660/6054/achat-discrete-zenavil-40-mg-site-fiable-achat-zenavil-origin http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=7244&qa_1=verventi-gen%C3%A9rico-rep%C3%BAblica-federativa

Ловля рыбы в жизни представителья сильного пола

(WilliamReesk, 2018.09.16 14:32)

Издавна пор рыбалка имелась самым из центральных пристрастий сильного пола. В случае, если сначала рыбная ловля кормило своей семьи и помогало им выживать, то на сегодняшний день оно перешло в увлечения теперешних представителей сильного пола и порой дам. Ловля рыбы в нашей стране необыкновенно востребована. Найти осмысленное объяснение этому никак не так-то просто-напросто. Единственной из важных поводов является традиция. Исстари добыча пищи являлась прямой обязанностью мужчин.
Поподробнее:
<a href=http://bukar.ru/nasadki-i-primanki/389-nasadka-sekrety-mestnyx-rybakov.html>прикормка для карпов</a>

Гоголь. Страшная месть (2018) смотреть онлайн фильм в хорошем качестве

(Alexea59, 2018.09.16 00:31)

[b]Гоголь. Страшная месть смотреть онлайн фильм без регистрации t a k[/b]

[url=http://bit.ly/2wqOXah][IMG]https://i99.fastpic.ru/big/2018/0830/19/e1337e79293556234a384b53f8421e19.jpg[/IMG][/url]

[url=http://bit.ly/2wqOXah][b]Смотреть фильм Гоголь. Страшная месть[/b][/url]
[url=http://bit.ly/2wqOXah][b][color=red]Смотреть фильм Гоголь. Страшная месть[/color][/b][/url]
[url=http://bit.ly/2wqOXah][b][color=green]Смотреть фильм Гоголь. Страшная месть[/color][/b][/url]

Данило Буральбаш вместе со своей женой Катериной приглашены на свадьбу соседей. Веселье, танцы, песни. Самая пышная свадьба. Но встречают, неожиданно для всех, отца Кати, которого не видели около десяти лет. Девушка очень рада появлению своего батюшки. Но с его приходом в Диканьки стали происходить странные и страшные вещи. Данило подозревает своего, новоиспеченного тестя, который странно реагирует на иконы. И на самой свадьбе было что-то не так. Кончится ли эта череда ужасных событий с уходом родителя Кати? Или Буральбаш ошибся? Кто знает. Пора бы Разобраться с таинственным, названным гостем. Так же можно скачать фильм торрент.

Оригинал: «Гоголь. Страшная месть» с хорошим звуком
Год: 2018
Страна: Россия
Жанр: Фильмы 2018 / Триллер / Русские фильмы / Приключения / Лучшие русские фильмы / Новинки 2018
Продолжительность фильма: 108 мин.
Режиссер: Егор Баранов
Актеры: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк, Артем Ткаченко

На нашем сайте вы можете смотреть онлайн Гоголь. Страшная месть фильм 2018 полностью бесплатно в хорошем качестве HD 720, 1080, а также с хорошим звуком. Приятного просмотра.

Гоголь. Страшная месть фильм 2018

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это, но к счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…

Релевантные слова:
Гоголь. Страшная месть художественный фильм
Гоголь. Страшная месть смотреть онлайн фильм hd
смотреть Гоголь. Страшная месть
Гоголь. Страшная месть смотреть онлайн 2018 трейлер
кино Гоголь. Страшная месть
Гоголь. Страшная месть фильм
смотреть фильм Гоголь. Страшная месть в hd качестве
гугл Гоголь. Страшная месть

Дети — это в целом современное предстоящее и сегодняшнее

(Donaldtwene, 2018.09.15 06:17)

Детский вебсайт, сделан специально для Лично вас и для ваших деток. Первостепенной задачей мероприятия выделяется - отрезок времени препровождения с толком, услаждением и задорно. Предполагаем читать детский блог будет занимательно совершенно не только юным матерям, но и опытнейшим родителям со стажем. Желательно, затем чтобы данный детский веб-сайт сделался всем вам прочным другом и советником.
Детальнее:
<a href=http://alawer.ru/prazdniki/top-3-produkta-dlya-detej.html>дети вундеркинды</a>

online pharmacies 369 mg

(CharlesAdals, 2018.09.13 01:27)

Hello! [url=http://onlinepharmacy.gdn/#online-pharmacies]online pharmacies[/url] great web page.

buy levitra no rx 172 mg

(Ronnienog, 2018.09.12 02:25)

Hi there! [url=http://levitrasx.com/#buy-levitra]buy levitra usa[/url] excellent web site.

order prozac online 361 mg

(Jasongox, 2018.09.10 11:39)

Howdy! [url=http://fluoxetineusprozac.com/]purchase prozac no prescription[/url] very good site

Test, just a test

(feran, 2018.09.07 22:17)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(vennnile, 2018.09.07 21:43)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(eliali, 2018.09.04 21:48)

Hello. And Bye.

Test, just a test

(cynengefl, 2018.08.31 20:04)

Hello. And Bye.

Агентлотто.com раскроет все секреты игры в национальные лотереи. Рассчитываем шансы выпадения выигрышной комбинации.

(LottoAgemr, 2018.08.20 20:28)

Как выиграть джекпот в одночасье без особого труда - секреты выигрыша.
Рассчитываем реальную вероятность выигрыша джекпота в Российские и Зарубежные лотереи.
Раскрываем вопрос о честности проведения лотерей, в принципе.

Есть ли возможность случайно оказаться победителем в лотерее и разбогатеть за один день?
В статье на сайте мы вычисляем, какова же вероятность сорвать джекпот у людей, решивших принять участие в иностранные лотереи, с учётом различных лотерейных правил.

Но стоит учитывать, что [url=http://www.agentlotto1.com/]призовые в международных лотереях[/url], где практикуются дополнительные шары, многократно превышают российские.
В заключение, хочется отметить очень интересный момент:
в подавляющем большинстве случаев один купленный билет (с одним игровым полем) не станет выигрышным, в нём не совпадут все цифры.
Играя в лотереи с бОльшим количеством игровых полей в билете, Вы тем самым увеличиваете вероятность выигрыша джекпота, второго приза, и более мелких призов.
Однако, не считайте, что хотя бы на один из участвующих лотерейных билетов не упадёт крупная сумма денег выигрыша, джекпота.
Здесь должен быть описан знаменитый «Парадокс лотереи».
Кажется, в азартных играх всё зависит не только от математических формул, но и от удачи игрока!

Ремонт стройка

(Normanrom, 2018.08.13 07:33)

Скорее всего, почти все подряд согласятся с этим, что ремонтные работы – это теперь сильно хлопотная и дорогая затея, какая как правило отнимает много жизненных сил и вашего времени. Как правило на самом деле все никак не так страшно, и многие обслуживающие работы можно выполнить очень на высокой скорости и без лишних финансовых затрат. В этом проекте позволительно узнать о том, как можно своими руками исполнить разнообразные строительные и профилактические услуги по жилищу, и тогда вы удостоверитесь в подобном, что это в целом вправду совершенно не так уж трудно и расходно, как может показаться со стороны.

Детальнее:
<a href=http://meshka.ru/steny/1696-kak-pokrasit-stenki-akrilovoj-kraskoj.html>ремонт стройка</a>

Tube Planet

(tettydic, 2018.08.06 14:32)

Try [url=http://axisofevil.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tubepla.net]fxuz652g[/url] dowload on mobile.

Fast database of good [url=http://tubepla.net/]videos[/url].

Why don't you try it right now? It's very good.

Новости политики Белоруссия Россия

(Williamjab, 2018.07.26 18:32)

Здравствуйте! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
http://enewz.ru/news/5545-soros-predlagaet-nakazat-rossiyu-snizheniem-cen-na-neft.html [b] Сорос предлагает наказать Россию снижением цен на нефть [/b]
http://enewz.ru/news/24990-gazprom-sposoben-obernut-ustupki-evrope-sebe-na-polzu.html
http://enewz.ru/news/26873-vecher-s-vladimirom-solovevym-ot-300817.html
Ещё много всего по теме нашел тут: [b] как днр убивает людей [/b] http://enewz.ru/

Your excellent health

(Danielskege, 2018.07.24 18:34)

Hi take this very beneficial price fot your health
GiveUp smoking, loss weight, increase potential e.t.c.
All countries delivery. Without medical prescription

[url=http://cheap.druggstorre.net/"][img]https://storage.pharmcash.net/images/banners/336_280_1.jpg[/img][/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 201550
Hónap: 1223
Nap: 59