Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


dredlok folyt.

2008.02.14
Ez az utolsó szabály a rendõrség miatt volt igazán fontos. A kezdeti táborok központjában a ganja fogyasztás állt, s bár számos ilyen tábor létezett, azonban csak Wato tábora alakult át egy szervezetté, amelyet õk Fiatal Fekete Hit-nek neveztek (Youth Black Faith). A szervezet 1949-ben alakult meg, s tagjaik között fõleg olyan fiatalok voltak, akik az 1930-as években élték serdülõkorukat, s ezekben az idõkben költöztek vidékrõl Kingstonba. A szervezet sok mindenben különbözött a korai mozgalmaktól, azonban a legfontosabb pont talán az volt (s ez lesz minden elindítója?), hogy demokratikus szervezetként épült fel. Míg a korai rasta szervezetek vezetõi nagyon fontosnak tartották a folklór hagyomány számos elemét beépíteni a mozgalomba, addig a F.F.H. számos elemét egyszerûen Istennek, idegennek s feleslegesnek nyilvánított. Többek között ilyen volt a számos gyertya használata, minden színû gyertyának más funkciója volt, s speciális erõket tulajdonítottak nekik, mint pl.: "A gyertya mely képessé tesz engem látni, de engem nem látnak". A fiatalok szerint a gyertyák égetése felesleges volt, mivel János apostol Krisztust nevezte meg, mint az "egyetlen arany fényt". Azonban Watoék érdekes módon a korai vezetõknek tisztelettel adóztak, mint a hit tanítóinak, csak szerintük a rastafari mozgalom megérett a reformálásra, s ezen reformáció egyik eleme a "mágikus elemek" elhagyása. Egy másik elem volt a szakáll hordásának nyilvános elismerése, s bár néhány rasta már a 30-as években is hordott szakállt, nem volt teljesen elfogadva, s a korai vezetõk rendszeresen simára borotválták arcukat. Ide kapcsolódik a dreadlock (a rasta haj) nyilvános és "intézményesített" viselése is, ugyanis ez sem volt elterjedt. Mind a haj s mind a szakáll el nem terjedésének oka az volt, hogy ebben az idõben ez "ápolatlanságról" árulkodott (mintha csak a ma európai nõket hallanám). A dreadlock "harcosok" - errõl egy kicsit késõbb lesz szó - voltak az elsõk, akik pont a közvélemény megbotránkoztatása miatt és természetesen a Sámson mondához igazodva az 1950-es évek körül elkezdik a dreadlock-ok használatát. Ekkor következik be egy szakadás a mozgalomban, méghozzá a dreadlock-ok és a "fésültek" házát/táborát lehet elkülöníteni, azonban ez utóbbi a 70-es évekre már nem jelentõs (azonban a rastafarizmus nemzetközivé válásával ez a probléma újra felvetõdik, s a Jamaika társadalmon kívül élõk - fõleg nem afro-származásúak - már sokszor definiálják magukat rasta-nak dreadlock nélkül). Ahogy az F.F.H. szervezete növekedett a többi mozgalom szervezettsége is megszûnik, a posztok mint káplán, "víz-anya" stb. s egy egyszerûbb és demokratikusabb "igazgatás" veszi át helyét az új dreadlock mozgalmakban. Két jelentõs poszt keletkezik: az egyik az "ülnöké" (ez a szó szerinti fordítás; magyarban az elnököt használnánk, azonban szerintem ebben az esetben jobb az ülnök kifejezés), a másik pedig az írnok (szószerint: a tableman). Az ülnök feladata volt a találkozások levezetése, s a fõ szószólóként is tevékenykedett. Az írnok pedig az asztalnál helyezkedett el, s õ adta oda az elõre kiválasztott könyveket s idézeteket, melyekbõl felolvastak, ez azért fontos funkció, mivel a tagok nagy része nem tudott olvasni. Eleinte átvették a korai mozgalmak jegyzõkönyveit s taglétszám regisztrációt, azonban ezt késõbb eltörölték, mivel mindenkinek joga volt hallania az igét. Azoknak, akik betölthettek ilyen fontos szerepeket, nagyon szigorúnak kellett lenni önmagukhoz s példamutatónak, s nem utolsósorban a "a bibliai törvények" minél szigorúbb betartójának. Ekkor érdemelhették ki a "Félelmetes" (Dreadful) vagy "Harcos" (Warrior) nevet. A szervezetnek egy héten csak egy istentisztelete volt, s ezt minden hét szerda éjjelén tartották. A tagok csak a "vallási elõírások" betartásával érdemelhették ki a "harcos" címet, s így nem is az ülnöki poszt vagy az írnoki poszt, hanem a vallásos meggyõzõdés vihette elõre õket. A "Dreadful" és "Harcos" "kitüntetõ" neveken kívül késõbb bibliai neveket is "adományoztak", úgymint "A Villámlás Fia", avagy Jézus, Áron stb... Mint már olvashattuk a F.F.H. szervezet találkozóin központi szerepet kapott a ganja fogyasztás; ami ellentétben állt egyes korai rasta mozgalmak hagyományaival. A 2. Világháború után a rendõrség különösen drasztikusan lépett fel a kenderszármazékok ellen, ami természetesen a birtoklást és fogyasztást meglehetõsen veszélyessé tette. Mivel közismert volt, hogy a rasták gyarmatosító ellenes magatartása, a kormánynak nem tartott sokáig rájönnie, hogy milyen jó okot ad a rasták ganja fogyasztása a bebörtönzésre, s így a mozgalom lejáratása már a kezdetekkor megkezdõdött. Ennek kiküszöbölését szolgálta Hinds szigorú szabálya. Az F.F.H. szervezete azonban ennél tovább ment, és intézményesítette a ganját a rastafari reformmozgalom részeként. Ennek a lépésnek nagyon egyszerû oka volt: A ganjában nincs semmi rossz, s ha a kormány "rátámad" az emberekre csak azért mert fogyasztják, akkor ezen támadásnak motivációja az emberek elnyomása iránt vágy. Ahogy egy tag beszámol errõl: "Nem tartottuk a ganját bûncselekménynek. Megmutattuk a rendõröknek, hogy inkább verjenek szét minket. Isten azt mondja: A gonosz dolgok ezen a földön a kézzel készített dolgok. Ezek hoztak romlást az emberi nemre, ezek pusztítják el az emberiséget. Szóval ez (mármint a ganja) Isten természetes ajándéka...". S hogy biztosra menjenek, hogy a tagok a ganját csak a vallási gyakorlatok alkalmából és meggyõzõdésük miatt fogyasszák, a szervezet azt tanácsolta a híveknek, hogy ne tartsák maguknál azt. Fontos különbség a korai rastafarizmus és a dreadlock rastafarizmus között, hogy a dreadlock szervezetek sokkal demokratikusabb mûködést engedtek lehetõvé, s a vezetõk a szervezet álláspontjait, véleményét a hit/vallás doktrínáival sokkal hatásosabban védelmezték mint Hinds vagy Howell, akik sokszor csak misztikus teóriákkal álltak elõ. Talán még ennél is nagyobb differencia a két idõszak (mozgalmi ágak) véleménye, hogy miként kell viszonyulni a társadalomhoz. Míg Hinds és Howell meggyõzõdéses konformista vagyis kerüli a társadalmi intézményekkel való ütközést addig a dreadlock szervezetek kifejezetten keresték a konfrontációt. Mi sem jellemzi jobban ezt mint, amikor is 1954-ben három tagját az F.F.H.-nak letartóztatták Trench Town-ban, megtagadták nevüknek közlését - pontosabban azt mondták, hogy Isten Népe a nevük - a tárgyalásra az egész szervezet elment. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a "Back Them Up!" (Vissza Velük) kifejezés elterjedése a rastafari mozgalomban, amely tulajdonképpen ma már szószerint nem jelent semmit, csak egyszerûen a nem tetszés jele. Wato ekkor használta elõször "Fire! Burn!" (Tûz! Égj!) kifejezést, amelyet ma gyakran hallhatunk a fiatalok között (s a reggae elõadókról ne is beszéljünk), s a tûz ekkor vált a kihívás jelévé a rasta mozgalomban. Egyébként az ügy vége az lett, hogy 3 hónap után elengedték a "tetteseket". Az F.F.H. szervezetre (s késõbb a rastafarizmusra egészében) jellemzõ lesz a "spirituális" háború - nem kérnek engedélyt a felvonulásokra s Istent nevezik meg, mint engedélyezõt - de a legfontosabb kulturális "fegyver" a rituális tánc: a nyabinghi; melyrõl az elõzõekben már beszámoltam, s nem egy új jelenség a mozgalomban. Ellentétben azonban a korai rastafari hagyománnyal, a 60-as években ez a fajta tánc nem csak a fehér elnyomók ellen irányult, hanem a feketék ellen is. Egyébként a nyabinghi az F.F.H.-ba egy Badaman nevezetû vezette be, aki egy mentorától kapott könyvbõl tanulta. A nyabinghi tánc eredetileg egyfajta rontást hozó eseményként írhattuk le, azonban az 1960-as években a nyabinghi célpontja a politikai "ellenségek" lettek (általánosan: Babylon). Jelentõs átalakulás figyelhetõ meg a nõk megítélésében a 40-es évek mozgalmaihoz képest (egyébként a késõbbiekben még változik ez a helyzet). A korai mozgalmak nem sokat törõdtek a nõ szerepével; Howell-nek magának 13 felesége volt, míg Hinds-nak két gyereke is született 1 hónap különbséggel. A dreadlock-ok elítélték az effajta viselkedést. A promiszkuitás elítélését, azonban nem a férfiak gyarlóságával magyarázták, hanem a nõk "gonosz" oldala volt a promiszkuitás oka. A dreadlock-ok elérendõnek tartják (ekkor még s késõbb is egy ellentmondásos viszonyról beszélhetünk a gyengébb nemmel) a cölibátust. Mindenesetre sokan akik hálnak feleségükkel (párjukkal), számukra számos szexuális tabu él (többek között ilyenek: orális szex, menzesz alatti szexuális kapcsolat, elõjáték, végjáték). Ezenkívül a nõk sosem fõzhetnek számukra s a rituális füvezéskor is külön kellett lenniük. A nõk elutasítása egyébként a menzesz alatt a legradikálisabb (ebben talán az élen a bobo dread-ek járnak, de errõl majd késõbb többet olvashatunk).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

canadian medications 47 mg

(MartinDah, 2018.11.12 02:17)

Howdy! [url=http://onlinepharmacycanadaus.com/#direct-pharmacy-usa]mail order prescriptions from canada[/url] excellent internet site.

cheap prescription drugs online 149 mg

(MichaelAvesy, 2018.11.09 07:06)

Hello! [url=http://canadianonlinepharmacyhq.com/#purchase-cialis-online-no-prescription]rx online pharmacy[/url] great internet site.

Мое мнение

(softorUtimI, 2018.11.07 09:35)

Реальность демонстрирует, что перевод на OS Виндовс 10 на нетбуке (ноутбуке) вполне может быть продиктован разнообразными причинами. А это скачать утилиту windows 10 http://win10soft.ru/ видал?
Например, этот перевод на Windows "десятку" выполняется в том разе, если был куплен новый PC или нетбук (ноутбук).

Пару фактов о Челябинске

(AshleyVot, 2018.11.07 05:46)


Челя?бинск седьмой по количеству жителей, четырнадцатый по занимаемой площади город Российской Федерации, административный центр Челябинской области, городской округ с внутригородским делением[7]. Население — 1 198 858[5] человек (2017) . Челябинск расположен на геологической границе Урала и Сибири, на восточном склоне Уральских гор, по обоим берегам реки Миасса (бассейн Тобола)[4] .

[b]Выставочный зал Союза художников Челябинска[/b]

Челябинский Выставочный зал Союза художников считается одним из самых крупных специализированных учреждений в России. Он был создан в 1980 г. и органично вписался в культурную жизнь города. Здесь проходят групповые, персональные и тематические выставки.

больничный лист купить официально цена

(DwayneJains, 2018.11.07 01:57)

Ситуации, когда человеку необходимо срочно купить больничный лист бывают самые разные. От банального нежелания идти на работу до отсутствия физической возможности быть одновременно сразу в двух местах. В этом случае Вам на помощь придет наш медицинский центр. Мы всегда готовы пойти навстречу тем, кому срочно нужны медицинские справки и при этом нет времени выстаивать длинные очереди в больницах или переживать о том, как и за сколько можно договориться с врачом. Сегодня купить больничный лист задним числом – это обычная практика, которой пользуются многие. Такая услуга очень удобна, а сами бланки имеют все необходимые печати и подписи квалифицированного специалиста. Также, при необходимости, Вы можете заказать у нас медицинские справки или рецепт от врача, которые мы способны доставить оптимально быстро по месту Вашего жительства.

[url=https://n-clinik.ru/][img]https://n-clinik.ru/images/cbg.jpg[/img][/url]
https://n-clinik.ru/centralinyj-administrativnyj-okrug.html
https://n-clinik.ru/spravki/spravka-027-u.html

[url=https://n-clinik.ru/spravki/spravka-086-u.html]можно ли купить справку формы 086 у[/url]
[url=https://n-clinik.ru/bolnichnyj-list/yuao/nagatinskij-zaton.html]оформить больничный лист увольнении[/url]

купить больничный лист задним числом
где в дмитрове купить больничный лист
оформить больничный лист официально в поликлинике

Help with the problem of potency

(Bryancax, 2018.11.05 20:42)

P.S. [url=http://blakemarymor.com/caverta/best-viagra-for-sale]blakemarymor.com[/url]

бетономешалка в абакане купить бу

(NulliesJap, 2018.11.05 02:23)

ЧП случилось в ночь на 30 октября в поселке Росляково в Мурманской области. Состояние очень хорошее как стволов так и дерева. Следствие установило четыре факта избиения Макарова в ярославских колониях Ранее осужденный и отбывший свой срок Евгений Макаров был избит в колониях Ярославля как минимум четыре раза, сообщила "Интерфаксу" адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова. Нагрев воды происходит через термосифон, расположенный в топке. В результате полицейские нашли мужчину, который привез в республику груз из другого региона.


Смотрите Так же:
[url=http://udyak.ru/page/kupit-v-abakane-kid-rio/]купить в абакане кид рио[/url]
[URL="http://prompribory.ru/2268881-nomera-v-abrau-dyurso-poblije-k-moryu.php"]номера в абрау дюрсо поближе к морю[/URL]
[URL="http://watch-exclusive.ru/9520011-kak-povysit-uroven-absolyutnaya-vlast.php"]как повысить уровень абсолютная власть[/URL]
[URL="http://elektromig.ru/8960698-grin-abbatstvo-daunton.php"]грин аббатство даунтон[/URL]
[url=http://udyak.ru/page/musornij-bak-kupit-v-abakane/]мусорный бак купить в абакане[/url]
[url=http://udyak.ru/page/gde-kupit-ploskij-shifer-v-abakane/]где купить плоский шифер в абакане[/url]
[URL="http://elektromig.ru/9621795-smotret-abbatstvo-daunton-vse-sezony-v-horoshem-kachestve.php"]смотреть аббатство даунтон все сезоны в хорошем качестве[/URL]

buy cialis overnight shipping 128 mg

(FrankCuluh, 2018.11.03 11:04)

Hi! [url=http://cialissmx.com/#purchase-propecia]cialis internet purchase[/url] great web page.

сервисы для продвижения сайта поведенческими факторами

(Curtisirric, 2018.11.01 22:39)

сервисы для продвижения сайта поведенческими факторами https://krutim-all.com/ бизнес план по продвижению сайтов, книги по продвижению и оптимизации сайтов

Help with the problem of potency

(Bryancax, 2018.10.31 03:38)

P.S. [url=http://www.farmcookkauai.com/wp/erection-pack/can-you-buy-generic-viagra-over-the-counter]pop over to this website[/url]

Joe Bonamassa tickets 2018

(CliffTog, 2018.10.30 23:14)

Joe Bonamassa is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit [url=http://joebonamassatour.com/]Joe Bonamassa 2019 tour[/url] in New York

tramadol online pharmacy 328 mg

(RaymondDet, 2018.10.30 05:05)

Hello! [url=http://onlinepharmaciescanadahq.com/]online pharmacy forum[/url] very good website http://onlinepharmaciescanadahq.com

Help with the problem of potency

(Bryancax, 2018.10.29 23:38)

P.S. [url=https://awi.edu/doxycycline/where-to-buy-viagra-in-vancouver-bc]https://awi.edu[/url]

generic drugs without prescription 75 mg

(Normantum, 2018.10.28 02:44)

Hi there! [url=http://onlinepharmaciescanadarx.com/#canada-drugs-online-pharmacy]canada pharmacy phentermine[/url] excellent internet site.

онлайн кредит на карту срочно

(Jesiegaw, 2018.10.27 10:27)

быстрый займ денег по паспорту онлайн не выходя из дома кредит 500 000 рублей без справок [url=https://credvsem.ru]ссылка[/url] займы на карту всем займы с плохой ки и просрочками

cvs pharmacy online application 346 mg

(Jamestop, 2018.10.25 05:14)

Hello! [url=http://mexicanonlinepharmacyhq.com/#buy-levitra-no-rx]safe online pharmacy[/url] very good site.

this compressed archive

(Shouttishfush, 2018.10.24 22:42)

Mylene!
Download: [url=http://saassites.com/catalogue?type=peliculas&page=486]Гљltimo В»[/url] .
Medical Mysteries - S01E01 - Women Who Smell Of Fish mp4
Download: [url=http://evo.financial/film/marlon-2017-1080p/]Eps10 Marlon - Season 1 (2017)[/url] .
Ennio Morricone - Morricone 60 Years of Music (2016) [FLAC]
Download: [url=http://themecountry.online/har-har-nahadev-2018-hindi-dubbed-hdrip-720p.html]Har Har Nahadev 2018 Hindi Dubbed HDRip 720p[/url] .
Catalyst - A Rogue One Story
Download: [url=http://cleanandgreenlaw.com/tor-654-Monster-Trucks-2016-Dubbed-720p-BluRay-x264-Dual-Audio-Hindi-English-Torrent-Download-Full-Movie-HD]Monster Trucks Dubbed Hindi[/url] .
The Closer

buy levitra pills 85 mg

(Jorgemon, 2018.10.23 05:21)

Hello! [url=http://www.levitrahqm.com/]buy levitra medication[/url] very good internet site http://www.levitrahqm.com

This is absolutely awesome

(JuliusSef, 2018.10.23 03:26)

This is absolutely brilliant
<a href="http://everystepshere.site">remarkable</a>

> бк зенит зеркало доступ

(MichaelBoads, 2018.10.18 22:55)

.[url=http://in.bleon.science/red/beton.php][img]http://in.bleon.science/img/mirror.php?q=tany[/img][/url]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<b>Бесплатные прогнозы</b> на спорт, <b>бесплатные прогнозы</b>, <b>бесплатные прогнозы</b> <br>на футбол, получить <b>прогнозы</b> на спорт.<b>Бесплатный</b> прогноз на сегодняшние футбольные матчи, аналитика, <br>статистика ... <b>Сегодня</b>. 14:30. Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед. Вест <br>Хэм&nbsp;...23 сен 2010 <b>...</b> Если вы - фанат <b>футбола</b>, вам несложно будет спрогнозировать ... Ставки <br>принимает букмекер, он же и назначает <b>коэффициенты</b>.Бесплатные <b>прогнозы</b> на <b>спорт</b> с описанием и независимой статистикой. <br>Добавь свои <b>ставки</b>, стань экспертом в спорте и начни зарабатывать уже <br>сейчас. ... <b>Сегодня</b> пройдет интересный матч,на своем поле Шальке <br>принимает&nbsp;...<b>Прогнозы на спорт</b> от профессионалов на <b>точный</b> счет <b>бесплатно</b>. <b>Точный</b> ... <br>Теперь вы можете вводить матчанаш сайт предлагает вам <b>самые</b> лучшие.<span class="f"><span class="nobr">5 Jan 2016</span> - <span class="nobr">7 min</span> - <span class="nobr">Uploaded by Capper TV</span></span><br>Учимся <b>делать ставки на футбол</b>. Capper TV. Loading... Unsubscribe from Capper TV? Cancel Unsubscribe <b>...</b><b>Ставки</b> на спорт с высокими коэффициентами. <b>Ставки на футбол</b>, хоккей, <br>теннис, скачки и другие мероприятия на бк <b>МАРАФОН</b>.<b>Ставки на футбол</b>: секреты, которые помогают выиграть в букмекерских <br>конторах. Как делаются ... Если подобная мысль витает у вас в голове, тогда <br>нужно <b>делать</b> все, чтобы она улетучилась… Найдите ... <b>Лучше</b> не ставить на:<br>.Да, у них есть <b>бесплатные</b>, которые по логике, уступают платным, но ведь <br>если ... события – обязательная составляющая любых прогнозов на <b>спорт</b>.ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ РЕАЛ – ЭСПАНЬОЛ 3:0 28.0123.55 НТВ+<b>онлайн</b> 1.10 ... <br>2.5 3.50 1.37 АТЛЕТИК – АТЛЕТИКО 1:2 29.0123.00 НТВ+<b>футбол</b> 3.00 3.25 <br>2.20 0 ... возврат <b>ставки</b>, при ничьей или поражении – проПРИЗОВОЙ ФОНД<br>&nbsp;... http://naturetechs.com/comments/#comment_13829
https://alcapone.io.ua/journal.php

https://www.drive2.ru/users/FREEATTiTUdE/ [url=https://www.drive2.ru/users/mitsubishi2005/] [/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 201552
Hónap: 1225
Nap: 61