Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


dredlok folyt.

2008.02.14
Ez az utolsó szabály a rendõrség miatt volt igazán fontos. A kezdeti táborok központjában a ganja fogyasztás állt, s bár számos ilyen tábor létezett, azonban csak Wato tábora alakult át egy szervezetté, amelyet õk Fiatal Fekete Hit-nek neveztek (Youth Black Faith). A szervezet 1949-ben alakult meg, s tagjaik között fõleg olyan fiatalok voltak, akik az 1930-as években élték serdülõkorukat, s ezekben az idõkben költöztek vidékrõl Kingstonba. A szervezet sok mindenben különbözött a korai mozgalmaktól, azonban a legfontosabb pont talán az volt (s ez lesz minden elindítója?), hogy demokratikus szervezetként épült fel. Míg a korai rasta szervezetek vezetõi nagyon fontosnak tartották a folklór hagyomány számos elemét beépíteni a mozgalomba, addig a F.F.H. számos elemét egyszerûen Istennek, idegennek s feleslegesnek nyilvánított. Többek között ilyen volt a számos gyertya használata, minden színû gyertyának más funkciója volt, s speciális erõket tulajdonítottak nekik, mint pl.: "A gyertya mely képessé tesz engem látni, de engem nem látnak". A fiatalok szerint a gyertyák égetése felesleges volt, mivel János apostol Krisztust nevezte meg, mint az "egyetlen arany fényt". Azonban Watoék érdekes módon a korai vezetõknek tisztelettel adóztak, mint a hit tanítóinak, csak szerintük a rastafari mozgalom megérett a reformálásra, s ezen reformáció egyik eleme a "mágikus elemek" elhagyása. Egy másik elem volt a szakáll hordásának nyilvános elismerése, s bár néhány rasta már a 30-as években is hordott szakállt, nem volt teljesen elfogadva, s a korai vezetõk rendszeresen simára borotválták arcukat. Ide kapcsolódik a dreadlock (a rasta haj) nyilvános és "intézményesített" viselése is, ugyanis ez sem volt elterjedt. Mind a haj s mind a szakáll el nem terjedésének oka az volt, hogy ebben az idõben ez "ápolatlanságról" árulkodott (mintha csak a ma európai nõket hallanám). A dreadlock "harcosok" - errõl egy kicsit késõbb lesz szó - voltak az elsõk, akik pont a közvélemény megbotránkoztatása miatt és természetesen a Sámson mondához igazodva az 1950-es évek körül elkezdik a dreadlock-ok használatát. Ekkor következik be egy szakadás a mozgalomban, méghozzá a dreadlock-ok és a "fésültek" házát/táborát lehet elkülöníteni, azonban ez utóbbi a 70-es évekre már nem jelentõs (azonban a rastafarizmus nemzetközivé válásával ez a probléma újra felvetõdik, s a Jamaika társadalmon kívül élõk - fõleg nem afro-származásúak - már sokszor definiálják magukat rasta-nak dreadlock nélkül). Ahogy az F.F.H. szervezete növekedett a többi mozgalom szervezettsége is megszûnik, a posztok mint káplán, "víz-anya" stb. s egy egyszerûbb és demokratikusabb "igazgatás" veszi át helyét az új dreadlock mozgalmakban. Két jelentõs poszt keletkezik: az egyik az "ülnöké" (ez a szó szerinti fordítás; magyarban az elnököt használnánk, azonban szerintem ebben az esetben jobb az ülnök kifejezés), a másik pedig az írnok (szószerint: a tableman). Az ülnök feladata volt a találkozások levezetése, s a fõ szószólóként is tevékenykedett. Az írnok pedig az asztalnál helyezkedett el, s õ adta oda az elõre kiválasztott könyveket s idézeteket, melyekbõl felolvastak, ez azért fontos funkció, mivel a tagok nagy része nem tudott olvasni. Eleinte átvették a korai mozgalmak jegyzõkönyveit s taglétszám regisztrációt, azonban ezt késõbb eltörölték, mivel mindenkinek joga volt hallania az igét. Azoknak, akik betölthettek ilyen fontos szerepeket, nagyon szigorúnak kellett lenni önmagukhoz s példamutatónak, s nem utolsósorban a "a bibliai törvények" minél szigorúbb betartójának. Ekkor érdemelhették ki a "Félelmetes" (Dreadful) vagy "Harcos" (Warrior) nevet. A szervezetnek egy héten csak egy istentisztelete volt, s ezt minden hét szerda éjjelén tartották. A tagok csak a "vallási elõírások" betartásával érdemelhették ki a "harcos" címet, s így nem is az ülnöki poszt vagy az írnoki poszt, hanem a vallásos meggyõzõdés vihette elõre õket. A "Dreadful" és "Harcos" "kitüntetõ" neveken kívül késõbb bibliai neveket is "adományoztak", úgymint "A Villámlás Fia", avagy Jézus, Áron stb... Mint már olvashattuk a F.F.H. szervezet találkozóin központi szerepet kapott a ganja fogyasztás; ami ellentétben állt egyes korai rasta mozgalmak hagyományaival. A 2. Világháború után a rendõrség különösen drasztikusan lépett fel a kenderszármazékok ellen, ami természetesen a birtoklást és fogyasztást meglehetõsen veszélyessé tette. Mivel közismert volt, hogy a rasták gyarmatosító ellenes magatartása, a kormánynak nem tartott sokáig rájönnie, hogy milyen jó okot ad a rasták ganja fogyasztása a bebörtönzésre, s így a mozgalom lejáratása már a kezdetekkor megkezdõdött. Ennek kiküszöbölését szolgálta Hinds szigorú szabálya. Az F.F.H. szervezete azonban ennél tovább ment, és intézményesítette a ganját a rastafari reformmozgalom részeként. Ennek a lépésnek nagyon egyszerû oka volt: A ganjában nincs semmi rossz, s ha a kormány "rátámad" az emberekre csak azért mert fogyasztják, akkor ezen támadásnak motivációja az emberek elnyomása iránt vágy. Ahogy egy tag beszámol errõl: "Nem tartottuk a ganját bûncselekménynek. Megmutattuk a rendõröknek, hogy inkább verjenek szét minket. Isten azt mondja: A gonosz dolgok ezen a földön a kézzel készített dolgok. Ezek hoztak romlást az emberi nemre, ezek pusztítják el az emberiséget. Szóval ez (mármint a ganja) Isten természetes ajándéka...". S hogy biztosra menjenek, hogy a tagok a ganját csak a vallási gyakorlatok alkalmából és meggyõzõdésük miatt fogyasszák, a szervezet azt tanácsolta a híveknek, hogy ne tartsák maguknál azt. Fontos különbség a korai rastafarizmus és a dreadlock rastafarizmus között, hogy a dreadlock szervezetek sokkal demokratikusabb mûködést engedtek lehetõvé, s a vezetõk a szervezet álláspontjait, véleményét a hit/vallás doktrínáival sokkal hatásosabban védelmezték mint Hinds vagy Howell, akik sokszor csak misztikus teóriákkal álltak elõ. Talán még ennél is nagyobb differencia a két idõszak (mozgalmi ágak) véleménye, hogy miként kell viszonyulni a társadalomhoz. Míg Hinds és Howell meggyõzõdéses konformista vagyis kerüli a társadalmi intézményekkel való ütközést addig a dreadlock szervezetek kifejezetten keresték a konfrontációt. Mi sem jellemzi jobban ezt mint, amikor is 1954-ben három tagját az F.F.H.-nak letartóztatták Trench Town-ban, megtagadták nevüknek közlését - pontosabban azt mondták, hogy Isten Népe a nevük - a tárgyalásra az egész szervezet elment. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a "Back Them Up!" (Vissza Velük) kifejezés elterjedése a rastafari mozgalomban, amely tulajdonképpen ma már szószerint nem jelent semmit, csak egyszerûen a nem tetszés jele. Wato ekkor használta elõször "Fire! Burn!" (Tûz! Égj!) kifejezést, amelyet ma gyakran hallhatunk a fiatalok között (s a reggae elõadókról ne is beszéljünk), s a tûz ekkor vált a kihívás jelévé a rasta mozgalomban. Egyébként az ügy vége az lett, hogy 3 hónap után elengedték a "tetteseket". Az F.F.H. szervezetre (s késõbb a rastafarizmusra egészében) jellemzõ lesz a "spirituális" háború - nem kérnek engedélyt a felvonulásokra s Istent nevezik meg, mint engedélyezõt - de a legfontosabb kulturális "fegyver" a rituális tánc: a nyabinghi; melyrõl az elõzõekben már beszámoltam, s nem egy új jelenség a mozgalomban. Ellentétben azonban a korai rastafari hagyománnyal, a 60-as években ez a fajta tánc nem csak a fehér elnyomók ellen irányult, hanem a feketék ellen is. Egyébként a nyabinghi az F.F.H.-ba egy Badaman nevezetû vezette be, aki egy mentorától kapott könyvbõl tanulta. A nyabinghi tánc eredetileg egyfajta rontást hozó eseményként írhattuk le, azonban az 1960-as években a nyabinghi célpontja a politikai "ellenségek" lettek (általánosan: Babylon). Jelentõs átalakulás figyelhetõ meg a nõk megítélésében a 40-es évek mozgalmaihoz képest (egyébként a késõbbiekben még változik ez a helyzet). A korai mozgalmak nem sokat törõdtek a nõ szerepével; Howell-nek magának 13 felesége volt, míg Hinds-nak két gyereke is született 1 hónap különbséggel. A dreadlock-ok elítélték az effajta viselkedést. A promiszkuitás elítélését, azonban nem a férfiak gyarlóságával magyarázták, hanem a nõk "gonosz" oldala volt a promiszkuitás oka. A dreadlock-ok elérendõnek tartják (ekkor még s késõbb is egy ellentmondásos viszonyról beszélhetünk a gyengébb nemmel) a cölibátust. Mindenesetre sokan akik hálnak feleségükkel (párjukkal), számukra számos szexuális tabu él (többek között ilyenek: orális szex, menzesz alatti szexuális kapcsolat, elõjáték, végjáték). Ezenkívül a nõk sosem fõzhetnek számukra s a rituális füvezéskor is külön kellett lenniük. A nõk elutasítása egyébként a menzesz alatt a legradikálisabb (ebben talán az élen a bobo dread-ek járnak, de errõl majd késõbb többet olvashatunk).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

write my paper

(JustinSARTY, 2018.12.20 09:56)

Write My Paper - EssayErudite.com

Looking for an expert to [url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]write my paper[/url] for you? You are at the right place.
Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion.
Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.

<a href="https://essayerudite.com/write-my-paper/" />write my paper</a>

Write My Paper - https://essayerudite.com/write-my-paper/

[url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]thesis help[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]write my papers[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]write paper[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]write my essay[/url]
[url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]master thesis writing service[/url]
[url=https://essayerudite.com/cheap-essay-writing-service/]cheap paper[/url]
[url=https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/]best essay writing service[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]write my essay online[/url]
[url=https://essayerudite.com/assignment-help/]java assignment help[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/]write my essay cheap[/url]

write my essay

(JosephSip, 2018.12.20 09:46)

Write My Essay - EssayErudite.com

Fed up of typing "who can write my essay" in the search bar?
Would you like to have a reliable helper always by your side?
Our website will come as an excellent solution to [url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]write my essay[/url] for everyone!

<a href="https://essayerudite.com/write-my-essay/" />write my essay</a>

Write My Essay - https://essayerudite.com/write-my-essay/

[url=https://essayerudite.com/dissertation-writing-service/]dissertation writing company[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy essay[/url]
[url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]best thesis writing service[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]help me write essay[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]argumentative research paper[/url]
[url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]thesis writing service reviews[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]help writing college papers[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy essay online cheap[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essay/]buy essay on[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]do my research paper for me[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college writing services[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/]writing my essay[/url]

essay writing service

(TylerGulse, 2018.12.20 09:43)

Essay Writing Service - EssayErudite.com

Our [url=https://essayerudite.com]essay writing service[/url] provides a full-scale writing assistance accessible online 24/7.
Apart from many other writing companies, we are rather picky when forming a professional staff of experts.
Moreover, we try to make our every customer feel safe and pleased with the service.

<a href="https://essayerudite.com" />essay writing service</a>

Essay Writing Service - https://essayerudite.com

[url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy essays[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college paper help[/url]
[url=https://essayerudite.com/do-my-homework/]homework now[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]help me write my research paper[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]help writing papers for college[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]write my research paper[/url]
[url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]thesis writer[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-essay-help/]college essay writing[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-essay/]help me write essay[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-essay-help/]help with college essays[/url]
[url=https://essayerudite.com/do-my-homework/]cpm homework[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college paper writer[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]write paper[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]writing my paper[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essay/]buy essay on[/url]
[url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy an essay[/url]
[url=https://essayerudite.com/write-my-research-paper/]argumentative research paper[/url]
[url=https://essayerudite.com/college-essay-help/]college essay[/url]

sex orgu

(BestmovPef, 2018.12.20 07:29)

orgy stories,flash sex,hardcre henry,how to have oral:
http://tanzmusiker.biz/milf-stocking-blowjob-luya
http://tanzmusiker.biz/blow-job-cum-shot-movie
http://tanzmusiker.biz/greatest-blowjob-videos
http://tanzmusiker.biz/free-porn-video-blowjob
http://tanzmusiker.biz/gillian-chung-blowjob
http://tanzmusiker.biz/teens-and-blow-jobs
http://tanzmusiker.biz/movie-girl-talk-blowjob
http://tanzmusiker.biz/blow-job-movie-tgp
http://tanzmusiker.biz/gay-twinks-blowjobs
http://tanzmusiker.biz/sun-set-blowjob-silhouette
http://tanzmusiker.biz/black-slut-giving-a-blowjob-pornhub
http://tanzmusiker.biz/moms-sloppy-blowjobs
http://tanzmusiker.biz/harumi-emoto-blow-job
http://tanzmusiker.biz/men-giving-blowjobs-to-men
http://tanzmusiker.biz/blowjob-while-fingering-ass-video
http://tanzmusiker.biz/cums-too-soon-from-blowjob-video
http://tanzmusiker.biz/joe-lebrun-bastrop-la-blowjobs
http://tanzmusiker.biz/granny-blow-job-pics
http://tanzmusiker.biz/sexy-girls-blowjobs
http://tanzmusiker.biz/free-trailer-adult-video-blowjob
http://tanzmusiker.biz/teen-blow-job-trailers

Download error DLL file

(DLkTog, 2018.12.20 00:24)

Download not working dll from http://founddll.com/ffmpeg-dll/ page. Fix your error now!

Particular

(JohnPef, 2018.12.19 23:34)

Particular [url=http://particular.host/]Particular...[/url]

Download Showbox APP for Mac

(Showfoexy, 2018.12.19 23:13)

Looking for the best app to watch free movies on your iOS phone? Then your should check Showbox Application. This is the most famous app today that has a big library of shows and films. This app is also available for pc users. But your need to download it first to enjoy free tv-shows [url=http://showbox-all.com]showbox-all.com[/url]

Woooohooo)))

(WilliamVof, 2018.12.19 17:14)

From WilliamVof withlove))

Esola64

(Ofake86, 2018.12.18 17:56)

http://property.ning.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-sur-le-net-pas-cher-acheter-avec
http://javamex.ning.com/profiles/blogs/sollevare-sildenafil-citrate-200-mg-onde-comprar-n-o-precisa
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-edgon-sin-receta-con
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/cheap-viagra-100-mg-buy-online-viagra-buy-netherlands-cheap
http://soruanaliz.com/index.php/18480/tadalafil-gen%C3%A9rico-precisa-receita-rep%C3%BAblica-portuguesa
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=67390&qa_1=buy-generic-viagra-130mg-buy-viagra-nyc
https://www.olliesmusic.com/blog/15376/como-comprar-tizanidine-2-mg-envГ­o-rГЎpido-donde-puedo-comprar-tizanidine-en/
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-udenafil-100mg-barato
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-cefixima-200mg-por-internet-costa-rica-para
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/gabapentina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-clomifeno-con-seguridad-guatemala
http://property.ning.com/profiles/blogs/ketoconazole-donde-comprar-con-seguridad-espa-a-comprar
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-maxdosa-sildenafil-citrate-de-calidad
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/amitriptilina-donde-comprar-sin-receta-en-l-nea-espa-a
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/buy-enalapril-20mg-online-can-i-purchase-vasotec-quick-shipping

toperectiledysfunctionpills.com

(new drugs for ed, 2018.12.18 15:45)

erectile function after prostatectomy [url=http://toperectiledysfunctionpills.com]best erectile dysfunction drug[/url], top erectile dysfunction physicians [url=http://toperectiledysfunctionpills.com/]erectile growing foods[/url].[url=http://bit.ly/2qUmlmL]icd 10 erectile dysfunction[/url]
[url=http://bit.ly/2HIbDth]is erectile dysfunction genetic[/url]
[url=http://bit.ly/2qUOZo1]erectile stimulator[/url]
[url=http://bit.ly/2HO5Z90]erectile dysfunction doctors[/url]
[url=http://bit.ly/2JpiNjn]when does erectile dysfunction start[/url]
[url=http://bit.ly/2JnulDO]erectile issues[/url]
[url=http://bit.ly/2HLjBSn]erectile strength diet[/url]
[url=http://bit.ly/2HO3XFU]erectile male enhancement[/url]
[url=http://bit.ly/2HLkOsT]which erectile dysfunction pills work[/url]
[url=http://bit.ly/2HrIoYy]erectile reverser[/url]

Waqej78

(Ipeqi63, 2018.12.16 19:04)

http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-serophene-25mg-como-comprar-gen-rico-sem-receita-medica http://property.ning.com/profiles/blogs/rabeprazole-20mg-buy-online-rabeprazole-cost-at-walgreens-with http://www.facecool.com/profiles/blogs/edgon-tadalafil-20-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-en-internet http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-acheter-du-intasfil-sildenafil-citrate http://amusecandy.com/blogs/post/430639 http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/zyad-10mg-onde-comprar-gen-rico-envio-24-horas-no-brasil http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tadalafilo-sin-receta-por-internet-comprar http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-verventi-100mg-con http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/vigain-sildenafil-citrate-o-en-acheter-sur-internet-pharmacie http://brooklynne.net/profiles/blogs/vigrasol-sildenafil-citrate-130mg-comprar-al-mejor-precio-bolivia http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/teofilina-400-mg-donde-comprar-con-seguridad-reino-de-espa-a http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1124/51435/donde-para-ordenar-ortho-cept-si http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/filgud-20mg-como-comprar-online-m-xico-comprar-tadalafil http://snopeczek.hekko.pl/229098/exygra-cheap-order-sildenafil-citrate-prescription-required http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/order-discount-incresil-120-mg-compare-where-to-buy-incresil http://www.libertyxchange.com/blogs/post/84788 http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-gabapentina-300mg-online-rep-blica-de http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-trimethoprim-400-mg-sin-receta-con-mastercard http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/buy-filgud-20-mg-on-sale-can-i-purchase-tadalafil-in-trusted http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/comprar-ciavor-diario-com-desconto-internet-quanto-custa-o

Adopu83

(Zefep60, 2018.12.16 03:18)

http://recampus.ning.com/profiles/blogs/duraviril-25-mg-comprar-de-calidad-puerto-rico-duraviril-comprar
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cartia-xt-diltiazem-hcl-sin-recet-1
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-uniphyl-cr-400mg-sin-receta-online-rep-blica
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-udenafila-zudena-100mg-gen-rico-on-line
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/ohay-tadalafil-10mg-pas-cher-commander-securise-tadalafil-pour
http://www.allpix.net.ee/blogs/post/17603
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-dapoxetina-en-l-nea-us
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-avigra-sildenafil-citrate-sin-receta-con
http://bricolocal.com/profiles/blogs/comprar-generico-tadityl-60mg-sin-receta-urgente-puerto-rico
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-direktan-al-mejor-precio-argentina
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/adcirca-tadalafil-20mg-comprar-com-garantia-brasil
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-clofazimine-lamprene-50-mg-gen-rico
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/332453
http://explicitty.com/blogs/2116/41094/ciavor-diario-tadalafil-40mg-comprar-urgente-tadalafil-eurofa
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/adcirca-comprar-barato-pela-net-no-brasil
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sessograh-150-mg-sin
http://property.ning.com/profiles/blogs/ratigra-sildenafil-citrate-sans-ordonnance-sur-le-net-tarif
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/order-silanil-50mg-low-price-silanil-online-airmail
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-prometazina-25-mg-sin-receta-al-mejor-precio
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/sildenafilo-tadalafil-100-20mg-comprar-en-farmacia-online-fiable
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/order-bogra-50mg-safely-where-to-purchase-sildenafil-citrate
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-viasil-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/tantrix-sildenafil-citrate-comprar-gen-rico-on-line-brasil

Ojuto04

(Ucafe08, 2018.12.13 13:38)

http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/cheap-tadafil-10mg-buy-online-where-to-buy-tadafil-safe-online http://gennethub.com/blogs/1390/9973/como-realizar-un-pedido-sildenafilo-mas-barato-dominicana-sild http://www.prds66.fr/profiles/blogs/low-price-advair-diskus-0-25-0-05-mg-buy-online-where-to-purchase http://www.facecool.com/profiles/blogs/quel-site-acheter-sildegra-sildenafil-citrate-bon-marche-peut-on http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/tonite-120mg-order-no-rx-tonite-manufactures-coupon http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-a-la-orden-amlodipino-5-mg-entrega-r-pida-guatemala http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tornetis-sildenafil-citrate-sin http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ecriten-25-mg-y-pagar-con-visa-per http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/comprar-enalapril-vasotec-2-5-mg-gen-rico-barato-online-no-brasil http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/low-price-roblesil-100-mg-order-online-where-to-order-sildenafil http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/site-achat-prescofil-50mg-meilleur-prix-sildenafil-citrate-50mg http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tetraciclina-500mg-urgente-comprar http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/adcirca-tadalafil-como-comprar-gen-rico-mais-barato-na-internet http://www.facecool.com/profiles/blogs/achat-securise-plusefec-sildenafil-citrate-moins-cher-2018-prix http://bobford.ning.com/profiles/blogs/tonite-50-mg-au-rabais-site-fiable-acheter-tonite-quebec http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/etoricoxib-donde-comprar-por-internet-honduras-donde-puedo http://recampus.ning.com/profiles/blogs/oragawell-120-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-urgente-argentina http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-labsamax-sildenafil-citrate-150mg https://www.olliesmusic.com/blog/12873/oР“в„–-acheter-du-cloxacillin-sur-le-net-moins-cher-2016-prix-tegopen-pharmacie/ http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/pasport-comprar-sin-receta-de-confianza-rep-blica-de-chile http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-adagrin-sildenafil-citrate-adagrin-en http://movsam.ning.com/profiles/blogs/discount-neo-up-25mg-buy-online-where-to-order-sildenafil-citrate http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/revathio-sildenafil-citrate-120mg-comprar-r-pido-espa-a-revathio http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ah-zul-sildenafil-citrate-25mg-sin http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-regental-buen-precio-chile-comprar-nimodipine

Автосервис в Минске

(JamesGuads, 2018.12.10 14:39)

Наш Компания предлагает следующие виды услуг:

[URL=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]сварка днища[/URL]
[URL=https://1rs.by/]сто в минске[/URL]
[URL=https://1rs.by/remont-podveski/]ремонт ходовой части автомобилЯ[/URL]
[URL=https://1rs.by]ремонт суппортов минск[/URL]
[URL=https://1rs.by]диагностика подвески минск[/URL]
[URL=https://1rs.by]сколько стоит замена масла[/URL]
[URL=https://1rs.by]стоимость замены масла[/URL]
[URL=https://1rs.by/]покраска авто в минске[/URL]
[URL=https://1rs.by]сколько стоит покраска авто[/URL]
[URL=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/udalenie-katalizatora/]удаление катализатора[/URL]
[URL=https://1rs.by]покраска авто минск[/URL]
[URL=https://1rs.by]ремонт ходовой части автомобиля[/URL]
[URL=https://1rs.by/remont-podveski/]экспресс замена масла[/URL]
[URL=https://1rs.by/]замена тормозных колодок[/URL]
[URL=https://1rs.by]кузовной ремонт[/URL]
[URL=https://1rs.by]ремонт подвески в минске[/URL]
[URL=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele/]замена тормозных колодок[/URL]
[URL=https://1rs.by]ремонт генераторов минск[/URL]
[URL=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]ремонт кузова[/URL]
[URL=https://1rs.by]все сто минск[/URL]


Данный перечень не является исчерпывающим.
Звоните, приезжайте, всегда рады

Hiqoz15

(Igaki08, 2018.12.09 11:17)

http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/veega-120mg-order-buying-veega-and-sildenafil-citrate-online http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/purchase-low-price-siafil-100-mg-online-where-to-order-sildenafil http://whazzup-u.com/profiles/blogs/cheap-omigra-100-mg-buy-online-buy-omigra-online-ratings http://korsika.ning.com/profiles/blogs/talefil-tadalafil-10mg-como-comprar-sin-receta-barato-usa-comprar http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/forcigra-sildenafil-citrate-generique-en-ligne-acheter-securise http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/topiramato-topamax-25mg-como-comprar-urgente-via-internet-topamax http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildenaxyl-sildenafil-citrate-sin http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-sulfassalazina-azulfidine-gen-rico-menor-pre-o-na http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/indagra-100mg-order-online-order-discount-indagra-online http://explicitty.com/blogs/2150/41619/buy-profilax-5mg-cheap-how-to-order-montelukast-online https://www.olliesmusic.com/blog/18642/comprar-indapamida-urgente-mГ©xico-comprar-lozol-2-5mg-se-necesita-receta/ http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/order-andros-can-i-purchase-sildenafil-citrate-in-trusted http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sildava-sin-receta-entrega http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-lisinopril-hydrochlorothiazide-5 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/cheap-cycrin-2-5mg-buy-online-buy-cycrin-online-melbourne http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/vogira-sildenafil-citrate-100mg-moins-cher-internet-vogira

Магия

(CesarMob, 2018.12.09 00:54)

‚ комплексе есть открытый бассейн, охрана, парковка, ресепшн, ресторан, барбекю, огороженнаЯ и озелененнаЯ территориЯ.

http://mass.in.ua/anti
http://mass.in.ua/

Ajoce82

(Zaduy69, 2018.12.08 16:47)

http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/low-price-viagra-150mg-order-online-how-to-buy-sildenafil-citrate
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/sofosbuvir-comprar-en-farmacia-online-sin-gastos-de-envio-estados
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/activil-sildenafil-citrate-como-comprar-sin-receta-al-mejor
http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1114/51081/escitan-130mg-order-online-whe
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-t-fil-tadalafil-gen-rico-r-pido-internet
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/commander-du-doxycycline-100mg-generique-en-ligne-moins-cher-2018
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/buy-low-price-panagra-200mg-can-i-buy-sildenafil-citrate-online
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-donepezil-generique-aricept-espagne-sans
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-losartan-12-5-mg-sin-receta-en-l-nea
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/57949#sthash.mGG9T84O.imUVLHLf.dpbs
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/cheap-cere-t-200mg-order-online-cere-t-card-order
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/lithium-300mg-comprar-en-una-farmacia-online-recomendada-panam
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/juan-sildenafil-citrate-bas-prix-en-ligne-site-fiable-juan
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/placidum-120-mg-comprar-entrega-r-pida-comprar-sildenafil-citrate
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-pramil-200-mg-how-to-purchase-sildenafil-citrate
http://wu-world.com/profiles/blogs/viasek-130mg-order-cheap-how-do-i-get-viasek-cheap
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/bicalutamide-en-ligne-livraison-express-casodex-livraison
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/orgodenafil-sildenafil-citrate-25mg-puedo-comprar-sin-receta-por
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/direktan-25mg-buy-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate-quick
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/amoxapine-pharmacie-sur-internet-site-fiable-pharmacie-en-ligne
http://www.facecool.com/profiles/blogs/remenafil-100-mg-como-comprar-con-seguridad-m-xico-comprar

1xbet online

(Miltonreids, 2018.12.08 01:34)

People around the globe establish this <a href="http://basearchive.site">archive1798</a> for your company

Odzyskiwanie danych po skasowaniu Warszawa

(Thomasidiownesseple, 2018.12.06 01:16)

Moja strona www: <a href=http://hueeuheuheuheuh.com>Odzysk danych z dysku Warszawa</a>

Ruvun20

(Nuqat18, 2018.12.05 20:23)

http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viagra-con-seguridad-estado-libre
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/order-gelpin-where-can-i-buy-gelpin-online-canada
http://bioimagingcore.be/q2a/49423/comprar-rep%C3%BAblica-panam%C3%A1-compra-generico-contrareembolso
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ciavor-tadalafil-gen-rico-mais-barato
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/endep-amitriptyline-25mg-comprar-env-o-urgente-espa-a-onde
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-levonorgestrel-barato-espa-a-precio
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/low-price-digoxin-0-25mg-buy-online-where-to-get-digoxin
http://property.ning.com/profiles/blogs/purchase-low-price-pasport-40mg-online-how-can-i-order-tadalafil
http://www.facecool.com/profiles/blogs/order-generic-viamax-50-mg-online-buy-viamax-online-sign-up-uk
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/trin-buy-buying-trin-forums
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-manly-sildenafil-citrate-50-mg-en-ligne-quel-site
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tantrix-50mg-sin-receta-env-o
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-selerup-200mg-sin-receta
https://madbuddy.club/blogs/post/19987
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/purchase-discount-lovex-120mg-where-can-i-purchase-sildenafil
http://answers.codelair.com/21405/c%C3%B3mo-realizar-un-pedido-clorambucilo-confianza-dominicana
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/gabapentina-300mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia
http://www.facecool.com/profiles/blogs/ciavor-diario-comprar-envio-48h-via-internet-no-brasil-pre-o-do
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/siagraa-130mg-buy-without-rx-buy-siagraa-process
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/adcirca-tadalafil-onde-comprar-com-desconto-pela-net-brasil
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-andrax-pago-visa-chile-comprar
http://brooklynne.net/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-viagra-en-farmacia
http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-adcirca-10mg-de-confianza-pela-net-brasil
http://wu-world.com/profiles/blogs/buy-tadonis-10-mg-on-sale-how-to-buy-tadonis-online-with-no
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ketoconazol-200-mg-sin-receta-de
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/buy-edon-60-mg-low-price-edon-and-tadalafil-uk-buy-online
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/339623
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/tadlis-en-ligne-pas-cher-commander-sans-ordonnance-tadlis


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 201553
Hónap: 1226
Nap: 62