Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


dredlok folyt.

2008.02.14
Ez az utolsó szabály a rendõrség miatt volt igazán fontos. A kezdeti táborok központjában a ganja fogyasztás állt, s bár számos ilyen tábor létezett, azonban csak Wato tábora alakult át egy szervezetté, amelyet õk Fiatal Fekete Hit-nek neveztek (Youth Black Faith). A szervezet 1949-ben alakult meg, s tagjaik között fõleg olyan fiatalok voltak, akik az 1930-as években élték serdülõkorukat, s ezekben az idõkben költöztek vidékrõl Kingstonba. A szervezet sok mindenben különbözött a korai mozgalmaktól, azonban a legfontosabb pont talán az volt (s ez lesz minden elindítója?), hogy demokratikus szervezetként épült fel. Míg a korai rasta szervezetek vezetõi nagyon fontosnak tartották a folklór hagyomány számos elemét beépíteni a mozgalomba, addig a F.F.H. számos elemét egyszerûen Istennek, idegennek s feleslegesnek nyilvánított. Többek között ilyen volt a számos gyertya használata, minden színû gyertyának más funkciója volt, s speciális erõket tulajdonítottak nekik, mint pl.: "A gyertya mely képessé tesz engem látni, de engem nem látnak". A fiatalok szerint a gyertyák égetése felesleges volt, mivel János apostol Krisztust nevezte meg, mint az "egyetlen arany fényt". Azonban Watoék érdekes módon a korai vezetõknek tisztelettel adóztak, mint a hit tanítóinak, csak szerintük a rastafari mozgalom megérett a reformálásra, s ezen reformáció egyik eleme a "mágikus elemek" elhagyása. Egy másik elem volt a szakáll hordásának nyilvános elismerése, s bár néhány rasta már a 30-as években is hordott szakállt, nem volt teljesen elfogadva, s a korai vezetõk rendszeresen simára borotválták arcukat. Ide kapcsolódik a dreadlock (a rasta haj) nyilvános és "intézményesített" viselése is, ugyanis ez sem volt elterjedt. Mind a haj s mind a szakáll el nem terjedésének oka az volt, hogy ebben az idõben ez "ápolatlanságról" árulkodott (mintha csak a ma európai nõket hallanám). A dreadlock "harcosok" - errõl egy kicsit késõbb lesz szó - voltak az elsõk, akik pont a közvélemény megbotránkoztatása miatt és természetesen a Sámson mondához igazodva az 1950-es évek körül elkezdik a dreadlock-ok használatát. Ekkor következik be egy szakadás a mozgalomban, méghozzá a dreadlock-ok és a "fésültek" házát/táborát lehet elkülöníteni, azonban ez utóbbi a 70-es évekre már nem jelentõs (azonban a rastafarizmus nemzetközivé válásával ez a probléma újra felvetõdik, s a Jamaika társadalmon kívül élõk - fõleg nem afro-származásúak - már sokszor definiálják magukat rasta-nak dreadlock nélkül). Ahogy az F.F.H. szervezete növekedett a többi mozgalom szervezettsége is megszûnik, a posztok mint káplán, "víz-anya" stb. s egy egyszerûbb és demokratikusabb "igazgatás" veszi át helyét az új dreadlock mozgalmakban. Két jelentõs poszt keletkezik: az egyik az "ülnöké" (ez a szó szerinti fordítás; magyarban az elnököt használnánk, azonban szerintem ebben az esetben jobb az ülnök kifejezés), a másik pedig az írnok (szószerint: a tableman). Az ülnök feladata volt a találkozások levezetése, s a fõ szószólóként is tevékenykedett. Az írnok pedig az asztalnál helyezkedett el, s õ adta oda az elõre kiválasztott könyveket s idézeteket, melyekbõl felolvastak, ez azért fontos funkció, mivel a tagok nagy része nem tudott olvasni. Eleinte átvették a korai mozgalmak jegyzõkönyveit s taglétszám regisztrációt, azonban ezt késõbb eltörölték, mivel mindenkinek joga volt hallania az igét. Azoknak, akik betölthettek ilyen fontos szerepeket, nagyon szigorúnak kellett lenni önmagukhoz s példamutatónak, s nem utolsósorban a "a bibliai törvények" minél szigorúbb betartójának. Ekkor érdemelhették ki a "Félelmetes" (Dreadful) vagy "Harcos" (Warrior) nevet. A szervezetnek egy héten csak egy istentisztelete volt, s ezt minden hét szerda éjjelén tartották. A tagok csak a "vallási elõírások" betartásával érdemelhették ki a "harcos" címet, s így nem is az ülnöki poszt vagy az írnoki poszt, hanem a vallásos meggyõzõdés vihette elõre õket. A "Dreadful" és "Harcos" "kitüntetõ" neveken kívül késõbb bibliai neveket is "adományoztak", úgymint "A Villámlás Fia", avagy Jézus, Áron stb... Mint már olvashattuk a F.F.H. szervezet találkozóin központi szerepet kapott a ganja fogyasztás; ami ellentétben állt egyes korai rasta mozgalmak hagyományaival. A 2. Világháború után a rendõrség különösen drasztikusan lépett fel a kenderszármazékok ellen, ami természetesen a birtoklást és fogyasztást meglehetõsen veszélyessé tette. Mivel közismert volt, hogy a rasták gyarmatosító ellenes magatartása, a kormánynak nem tartott sokáig rájönnie, hogy milyen jó okot ad a rasták ganja fogyasztása a bebörtönzésre, s így a mozgalom lejáratása már a kezdetekkor megkezdõdött. Ennek kiküszöbölését szolgálta Hinds szigorú szabálya. Az F.F.H. szervezete azonban ennél tovább ment, és intézményesítette a ganját a rastafari reformmozgalom részeként. Ennek a lépésnek nagyon egyszerû oka volt: A ganjában nincs semmi rossz, s ha a kormány "rátámad" az emberekre csak azért mert fogyasztják, akkor ezen támadásnak motivációja az emberek elnyomása iránt vágy. Ahogy egy tag beszámol errõl: "Nem tartottuk a ganját bûncselekménynek. Megmutattuk a rendõröknek, hogy inkább verjenek szét minket. Isten azt mondja: A gonosz dolgok ezen a földön a kézzel készített dolgok. Ezek hoztak romlást az emberi nemre, ezek pusztítják el az emberiséget. Szóval ez (mármint a ganja) Isten természetes ajándéka...". S hogy biztosra menjenek, hogy a tagok a ganját csak a vallási gyakorlatok alkalmából és meggyõzõdésük miatt fogyasszák, a szervezet azt tanácsolta a híveknek, hogy ne tartsák maguknál azt. Fontos különbség a korai rastafarizmus és a dreadlock rastafarizmus között, hogy a dreadlock szervezetek sokkal demokratikusabb mûködést engedtek lehetõvé, s a vezetõk a szervezet álláspontjait, véleményét a hit/vallás doktrínáival sokkal hatásosabban védelmezték mint Hinds vagy Howell, akik sokszor csak misztikus teóriákkal álltak elõ. Talán még ennél is nagyobb differencia a két idõszak (mozgalmi ágak) véleménye, hogy miként kell viszonyulni a társadalomhoz. Míg Hinds és Howell meggyõzõdéses konformista vagyis kerüli a társadalmi intézményekkel való ütközést addig a dreadlock szervezetek kifejezetten keresték a konfrontációt. Mi sem jellemzi jobban ezt mint, amikor is 1954-ben három tagját az F.F.H.-nak letartóztatták Trench Town-ban, megtagadták nevüknek közlését - pontosabban azt mondták, hogy Isten Népe a nevük - a tárgyalásra az egész szervezet elment. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a "Back Them Up!" (Vissza Velük) kifejezés elterjedése a rastafari mozgalomban, amely tulajdonképpen ma már szószerint nem jelent semmit, csak egyszerûen a nem tetszés jele. Wato ekkor használta elõször "Fire! Burn!" (Tûz! Égj!) kifejezést, amelyet ma gyakran hallhatunk a fiatalok között (s a reggae elõadókról ne is beszéljünk), s a tûz ekkor vált a kihívás jelévé a rasta mozgalomban. Egyébként az ügy vége az lett, hogy 3 hónap után elengedték a "tetteseket". Az F.F.H. szervezetre (s késõbb a rastafarizmusra egészében) jellemzõ lesz a "spirituális" háború - nem kérnek engedélyt a felvonulásokra s Istent nevezik meg, mint engedélyezõt - de a legfontosabb kulturális "fegyver" a rituális tánc: a nyabinghi; melyrõl az elõzõekben már beszámoltam, s nem egy új jelenség a mozgalomban. Ellentétben azonban a korai rastafari hagyománnyal, a 60-as években ez a fajta tánc nem csak a fehér elnyomók ellen irányult, hanem a feketék ellen is. Egyébként a nyabinghi az F.F.H.-ba egy Badaman nevezetû vezette be, aki egy mentorától kapott könyvbõl tanulta. A nyabinghi tánc eredetileg egyfajta rontást hozó eseményként írhattuk le, azonban az 1960-as években a nyabinghi célpontja a politikai "ellenségek" lettek (általánosan: Babylon). Jelentõs átalakulás figyelhetõ meg a nõk megítélésében a 40-es évek mozgalmaihoz képest (egyébként a késõbbiekben még változik ez a helyzet). A korai mozgalmak nem sokat törõdtek a nõ szerepével; Howell-nek magának 13 felesége volt, míg Hinds-nak két gyereke is született 1 hónap különbséggel. A dreadlock-ok elítélték az effajta viselkedést. A promiszkuitás elítélését, azonban nem a férfiak gyarlóságával magyarázták, hanem a nõk "gonosz" oldala volt a promiszkuitás oka. A dreadlock-ok elérendõnek tartják (ekkor még s késõbb is egy ellentmondásos viszonyról beszélhetünk a gyengébb nemmel) a cölibátust. Mindenesetre sokan akik hálnak feleségükkel (párjukkal), számukra számos szexuális tabu él (többek között ilyenek: orális szex, menzesz alatti szexuális kapcsolat, elõjáték, végjáték). Ezenkívül a nõk sosem fõzhetnek számukra s a rituális füvezéskor is külön kellett lenniük. A nõk elutasítása egyébként a menzesz alatt a legradikálisabb (ebben talán az élen a bobo dread-ek járnak, de errõl majd késõbb többet olvashatunk).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Aroco82

(Wemuh71, 2019.02.01 20:47)

https://shyrosexo.tumblr.com
https://mila-darkrock.tumblr.com
https://foreshu.tumblr.com
https://saudihyper.tumblr.com
https://babyggirl98.tumblr.com
https://amishgoth.tumblr.com
https://igfkingnoreme.tumblr.com
https://f-r-i-e-z-a.tumblr.com
https://meanslappy.tumblr.com
https://lauralily3-blog.tumblr.com
https://tayloryeol.tumblr.com
https://lil-zone.tumblr.com
https://purgatorium-s.tumblr.com
https://umameninadeboa.tumblr.com
https://rubyzrainbowz.tumblr.com
https://elazul-es-un-color-calido.tumblr.com

Приобрела подарок

(PolinaWig, 2019.02.01 17:08)

Пару дней назад была безумная бессонница,решила я полазить в интернете и заинтересовала меня интересная вещичка,а так как
через пару недель мужской день,решила сделать мужу подарок,я в этом не очень розбераюсь,[url=http://luckproducti.ru/magnetic-charging3/?l=7fa6af232fde]как думаете ему понравиться ?[/url]

HomeLoans1

(JasonKeymn, 2019.02.01 14:08)

Crystal and Nick are especially sweet and kind. I might not want to need Moneytree’s service, but I am grateful they are available. The Division Moneytree and Traders Joe’s are the two places of business I feel I can count on: nice, helpful, friendly people.
http://homeloan-pros.com/

http://homeloan-pros.com/2019/01/29/merchant-cash-advance-moline
http://homeloan-pros.com/2019/01/19/payday-cash-advance-johnson-city
http://homeloan-pros.com/2019/01/26/first-cash-advance-euclid
http://homeloan-pros.com/2019/01/23/magnum-cash-advance-omaha
http://homeloan-pros.com/2019/01/27/everest-cash-advance-perth-amboy
http://homeloan-pros.com/2019/01/29/approved-cash-advance-bartlesville
http://homeloan-pros.com/2019/01/19/cash-advance-america-bullhead-city

HomeLoan is the best provider of payday loans and other financial services.

Ewobo13

(Uqori24, 2019.02.01 10:06)

https://ronnierockin.tumblr.com
https://ravensue1.tumblr.com
https://7h01.tumblr.com
https://pauazc.tumblr.com
https://69shadesss.tumblr.com
https://thenineteenseventyfuck.tumblr.com
https://2310-3110.tumblr.com
https://possofarceladasola.tumblr.com
https://the-glass-flamenco.tumblr.com
https://mygentlequeen.tumblr.com
https://xxsayitbeforeitstoolate.tumblr.com
https://dunyanin-belirsizlikleri.tumblr.com
https://hold-on-to-memories.tumblr.com
https://saharamist.tumblr.com
https://westwood-96.tumblr.com
https://n-i-n-a01.tumblr.com
https://not-good-at-goodbyes.tumblr.com

скачать fifa

(beauragmek, 2019.02.01 01:50)

Подтверждаю. Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос.

---
Это условность скачать fifa, скачать fifa а также [url=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/]скачать fifa 15 прямой ссылкой[/url] скачать фифа

Hulel38

(Unuhi63, 2019.01.31 23:16)

https://nephelobates.tumblr.com
https://rngvia.tumblr.com
https://l-feufollet.tumblr.com
https://se-ru-ma-ni-nho.tumblr.com
https://justlife03.tumblr.com
https://danalovestaylor.tumblr.com
https://cursedbuthappy.tumblr.com
https://collaredqueen.tumblr.com
https://fuiste-luna-y-estrellas.tumblr.com
https://colineveryday.tumblr.com
https://pandinhah-suicidah.tumblr.com
https://etrangar.tumblr.com
https://hissabintrashid.tumblr.com
https://spookoplazm.tumblr.com
https://tiodollynh0.tumblr.com
https://missemmalights.tumblr.com
https://rascheplan.tumblr.com
https://mourningwinter.tumblr.com

Itusi52

(Imaka00, 2019.01.31 13:31)

http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/bimatoprost-comprar-en-una-farmacia-online-con-entrega-r-pida-1 http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/26240 http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-daclatasvir-60mg-pela-net-venda http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-viagra-200mg-en-ligne-bas-prix-securise-pharmacie http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/comprar-topiramato-topamax-sem-receita-via-internet-brasil http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/deprinol-75-mg-donde-comprar-en-l-nea-comprar-deprinol-farmacia http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/eutimil-paroxetine-comprar-sin-receta-y-pagar-con-visa-uruguay http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-cyvel-tadalafil-10mg-com-frete-gr-tis-internet-brasil http://lifestir.net/blogs/post/77826 http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/quel-site-fiable-pour-acheter-du-tamsulosine-flomax-comparatif http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/site-pour-achat-shafil-60mg-tadalafil-moins-cher-pharmacie-paris http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/perindopril-4-mg-puedo-comprar-env-o-r-pido http://bricolocal.com/profiles/blogs/estrace-estradiol-commander-en-ligne-ou-et-comment-acheter-du http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-latisse-sin-receta-en-l-nea http://bioimagingcore.be/q2a/61469/albenza-albendazole-donde-comprar-receta-mejor-precio-usa http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/tetraciclina-500-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/buy-leflunomide-20-mg-low-price-how-to-purchase-arava-safely https://lesko.com/q2a/index.php?qa=46431&qa_1=apcalis-comprar-y-pagar-con-visa-ecuador https://www.askpsychology.com/2161/comprar-generico-veroxil-hydrochlorothiazide-mastercard http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/lansoprazol-30-mg-comprar-al-mejor-precio-espa-a

lucovitaal garcinia cambogia ervaringen

(lucovitaal garcinia cambogia ervaringen, 2019.01.31 10:58)


Hi, Neat post. There is an issue with your website in internet explorer, would check this? IE nonetheless is the market leader and a good component to other people will leave out your magnificent writing because of this problem.
lucovitaal garcinia cambogia ervaringen http://titema.se/hair-care/lucovitaal-garcinia-cambogia-ervaringen.php

Onoqo69

(Eviku22, 2019.01.30 10:01)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-escitalopram-mais-barato-via-internet-brasil http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-efavirenz-gen-rico-entrega-24-horas-brasil http://property.ning.com/profiles/blogs/buy-estradiol-safely-how-can-i-purchase-estrace-in-trusted http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-doxylis-doxycycline-sin-receta-ahora-comprar http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-lasix-furosemide-100mg-sin http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-orlistat-en-l-nea-paraguay http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-exifol-sin-receta-env-o http://brooklynne.net/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-red-viagra-sildenafil-citrate-200-mg-al http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/order-vitria-without-rx-where-to-buy-cheap-vitria-netherlands http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-exelon-4-5mg-pago-visa http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-azelastine-5mg-online-azelastine-safe-cheap http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/356846 http://brooklynne.net/profiles/blogs/onde-comprar-generico-fluconazol-sin-receta-fiable-usa

кино смотреть в качестве 2019

(KinoCaP, 2019.01.30 04:04)

Я как настоящий ценитель отличного синематографа, попал в очень сложную для меня ситуацию с поиском и подбором интересного онлайн-кинотеатра. Все дело в том, что до недавнего времени я усердно покупал все новинки нынешнего кинематографа исключительно в магазинах, однако после этого понял, что дальше так продолжаться не может. Мои расходы на покупку дисков насчитывали чуть ли не четверть всей моей зарплаты. На самом деле, я поначалу и не понимал, что деньги уходят как вода. Именно эта ситуация заставила меня остановиться, и найти хоть какую-нибудь альтернативу, поскольку я не был готов прощаться со своим хобби.

[url=http://kino-segodnya.ru]кино[/url]

Из-за этого я решил перевести свое внимание на просторы интернета, и узнать, можно ли смотреть все новинки бесплатно. Используя разные ключевые запросы, для поиска фильмов, каждый раз приводили меня на непонятные ресурсы с громадным количеством рекламы, и прочими надоедливыми баннерами. Я провел около двух часов, чтобы сыскать вполне стоящий онлайн-кинотеатр, с огромным запасом самых свежих новинок. Кстати, некоторые из них выходят даже немного ранее официального релиза, что очень радует.

Мне очень понравился этот сайт http://kinomassa.ru , поскольку он настолько прост в использовании, что не доводится каждый раз избавляться от противной рекламы, как это обычно происходит. Есть складный поиск по фильмам, что очень приятно, а также имеется фильтр по подборке нужного жанра. Кроме этого, присутствует специальная кнопка с отображением всех недавних новинок.

При подборе необходимого фильма, вы перейдете на страницу с обширным описанием, где можно осведомиться, например, с кассовыми сборами того или иного блокбастера. Нельзя не отметить быстродействие этого онлайн-ресурса, все страницы настолько быстро загружаются, что не приходится лишний раз перезагружать ее заново. Очень красивое оформление и подача всех новинок изумительно поражает, честно говоря, даже немного непривычно видеть все ожидаемые и любимые фильмы на таком замечательном онлайн-кинотеатре.

[url=http://godnoekino.ru]лучшие новинки кино 2019[/url]

OnlinePayCr

(Williemen, 2019.01.29 20:37)

Hello. My company http://loans247-online.com
Cash 2019 Fast!

[url=http://loans247-online.com/2019/01/29/magnum-cash-advance-passaic]magnum cash advance passaic[/url]
[url=http://loans247-online.com/2019/01/26/cash-advances-online-richmond]cash advances online richmond[/url]
[url=http://loans247-online.com/2019/01/28/cash-advance-with-no-faxing]cash advance with no faxing[/url]
[url=http://loans247-online.com/2019/01/23/best-payday-loans-florissant]best payday loans florissant[/url]
[url=http://loans247-online.com/2019/01/28/0-cash-advance-credit-card-offers]0 cash advance credit card offers[/url]


Ok! Go top!

Hised80

(Etabu13, 2019.01.29 20:02)

https://bemysoul.com/blogs/post/17648 http://wu-world.com/profiles/blogs/achat-express-genegra-sildenafil-citrate-bas-prix-avec-mastercard http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-etionamida-trecator-sc-gen-rico-envio-48-horas-brasil http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/clomiphene-citrate-sur-le-net-commander-securise-clomid-100mg http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/alopurinol-300mg-onde-comprar-e-quanto-custa-brasil http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-fenofibrato-200mg-barato-ecuador http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-achater-diflucan-forum-meilleur-site-achat http://www.facecool.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-retin-a-gel-0-025-mg-gen-rico-frete-gr-tis http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-antis-nimodipine-de-forma http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/betamican-salmeterol-donde-puedo-comprar-sin-receta-fiable-rep http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-dutoprol-50mg-gen-rico-envio-rapido http://brooklynne.net/profiles/blogs/norgestimate-ethinylestradiol-50-mg-o-achat-en-ligne-acheter http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-ilosone-erythromycin-250mg-gen-rico-de-confianza-internet http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-probenecida-benemid-500mg-gen-rico http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/generique-robamol-methocarbamol-commander-pas-cher-methocarbamol http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/211956 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/tadonis-20mg-bon-marche-en-ligne-rapide-achat-tadonis http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/purchase-discount-eriacta-100-mg-can-buy-eriacta-online-australia http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-indapamide-achat-lozol-en-pharmacie

rosa skinnjacka dam

(rosa skinnjacka dam, 2019.01.29 10:04)


You ought to take part in a contest for one of the best blogs on the web. I most certainly will recommend this blog!
rosa skinnjacka dam http://terhuss.se/phlebeurysm/rosa-skinnjacka-dam.php

двери из массива дуба

(WilliamTaf, 2019.01.29 06:09)

Когда вы открыли [url=http://balyasiny-optom.ru/dveri-iz-duba.htm]двери из массива дуба[/url] в интернете, вероятно, так или если вы задумываетесь о покупке и установке лестницы. Это вовсе не первоначальный и понятный процесс. А нынче добавьте паки и тот быль, сколько это сложная инженерная конструкция, и срок службы ее явный дольше, чем у рубашки тож джинсов. А еще степень должна воздерживаться громоздкий важность и быть износостойкой и сильно надежной. У многих появляется задача – а не сделать ли нам лестницу самим? Вы можете исполнять лестницу сами как в том случае, если вы плотник и имеете испытание в подобном деле. В противном случае можете потратить, безуспешно эра и казна, а это чревато разочарованием. Давайте ныне с вами поговорим о часть, якобы избежать печального развития событий и получить классную лестницу по максимально приемлемой цене.

Ejoqi51

(Ihaqo54, 2019.01.29 05:40)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-anacin-525-mg-en-l-nea-donde-comprar
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/comprar-metacen-indomethacin-de-confianza-brasil
https://www.askpsychology.com/2573/commander-vardenafil-acheter-vardenafil-ordonnance-suisse
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=26841&qa_1=realizar-pedido-ezetimibe-seguridad
http://www.facecool.com/profiles/blogs/order-suhagra-100mg-online-cheap-generic-100-mg-suhagra
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/dissulfiram-como-comprar-gen-rico-e-quanto-custa-on-line-antabuse
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/risperidone-pas-cher-sur-le-net-acheter-risnia-en-securite
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-nimodipina-sin-receta-urgente-argentina-donde
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-eriacta-sildenafil-citrate-100mg-rapide
http://dmoney.ru/40111/farmacia-donde-comprar-cefdinir-300mg-ahora-estados-unidos
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/low-price-lamisil-250mg-order-online-where-can-i-purchase
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-bupropiona-150mg-online-no
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/efavirenz-200mg-order-online-can-i-buy-sustiva-in-trusted
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/cheap-naprolag-500-mg-order-online-naprolag-250mg-price-canada
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/ribavirina-200-mg-como-comprar-sin-receta-pago-visa-uruguay
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/zydafil-40mg-puedo-comprar-r-pido-rep-blica-del-ecuador-comprar
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/metaxalone-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-uruguay-comprar
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-decadron-dexamethason-0-5mg-gen-rico-com-frete-gr-tis
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/como-comprar-viagra-gen-rico-entrega-r-pida-no-brasil
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-budesonida-rhinocort-0-1-mg-sem-receita
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-red-viagra-entrega-r-pida-usa
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-azel-azelastine-10-mg-pre-o-rep-blica
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-lamisil-en-ligne-acheter-lamisil-brand
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/acide-valproique-750-mg-moins-cher-valparin-en-pharmacie-au-maroc
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/low-price-tamoxifen-10mg-order-online-where-to-buy-nolvadex-in
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-tonafil-sildenafil-citrate-100mg-gen-rico
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/purchase-estradiol-2mg-online-where-can-i-buy-estrace-in-verified

Fivuh81

(Ebigo56, 2019.01.28 21:57)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=23449&qa_1=cefdinir-ligne-achat-paiement-mastercard-cefdinir-ordonnance
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-clomipramina-sin-recet-1
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/clofazimina-50mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-ahora-mismo
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/buy-minocycline-100mg-online-minocycline-100mg-prices
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/order-montelukast-no-rx-montelukast-10mg-best-lowest-prices
http://www.libertyxchange.com/blogs/post/110024
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-roxitromicina-gen-rico-entrega-em-24-horas-pela-net
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/tolterodine-2mg-livraison-gratuit-moins-cher-o-acheter-detrol-la
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/seroxat-20-mg-pharmacie-en-ligne-rapide-achat-seroxat-ou
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/sildenafilo-fluoxetina-100-60mg-como-puedo-comprar-de-confianza
http://foodtube.net/profiles/blogs/acheter-vrai-flagyl-metronidazole-commande-de-flagyl-en-suisse
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/comprar-tansulosina-flomax-gen-rico-urgente-internet-brasil
http://foodtube.net/profiles/blogs/commander-pilule-duralis-tadalafil-40mg-bas-prix-obtenir
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-tadanafil-40mg-sin-receta-de-forma-segura
http://property.ning.com/profiles/blogs/order-generic-pletal-100mg-online-how-much-is-pletal-50mg-at-cvs
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-finasterida-5mg-sin-receta
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-commander-aciclovir-800-mg-aciclovir-800mg
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tolterodine-1mg-sin-receta-pago
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/naproxene-500-mg-acheter-acheter-anaprox-a-l-etranger
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/buy-avanafil-without-rx-where-can-i-purchase-stendra-cheap
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-depakote-bon-marche-paiement-mastercard
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/metoprolol-o-acheter-sur-le-net-avoir-du-beloc-sans-ordonnance
http://jaktlumaczyc.pl/80061/comprar-prazosin-1mg-de-confianza-pela-net-brasil
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-vantin-100mg-gen-rico-frete-gr-tis
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=69240&qa_1=piroxicam-comprar-de-confianza-estados-unidos
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-mometasona-sin-receta-al-mejor
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-spironolattone-gen-rico-de-confianza
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-reniveze-2-5mg-gen-rico-e-quanto-custa

Gonuk71

(Exuba43, 2019.01.28 13:47)

http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=18619&qa_1=farmacia-comprar-generico-bolivia
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-achat-efesexx-sildenafil-citrate-efesexx-generique
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/5745
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-adcirca-tadalafil-entrega-48h-online-no-brasil
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-avafil-sildenafil-citrate-de-confianza-na
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/tada-diario-onde-comprar-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/zyad-20mg-onde-comprar-gen-rico-frete-gr-tis-portugal
http://showmeanswer.com/index.php?qa=36959&qa_1=escitan-50-mg-como-posso-comprar-gen%C3%A9rico-envio-urgente
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-prevacid-30mg-barato-rep-blica-de
http://www.gorelations.com/blogs/5207/41504/revatio-sildenafil-citrate-en-ligne-moins-cher-achat-rapide-tr
http://explicitty.com/blogs/2279/40999/como-faco-para-comprar-dali-tadalafil-generico-online-brasil
http://social.leembe.com/blogs/post/40749
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-galantamine-de-forma

Совсем не лишняя информация

(RobertFat, 2019.01.28 03:59)

<a href="http://kor-osanka.nocvie.ru/iskrivlenie-pozvonochnika-lechenie.php">искривление позвоночника лечение</a>
<a href="http://kor-osanka.nocvie.ru/korrektor-osanki-tsena-v-sergache.php">корректор осанки цена в Сергаче</a>
<a href="http://kor-osanka.nocvie.ru/korrektor-osanki-kgk-110.php">корректор осанки кгк 110</a>
<a href="http://kor-osanka.nocvie.ru/korrektor-osanki-tsena-v-nurlate.php">корректор осанки цена в Нурлате</a>
<a href="http://kor-osanka.nocvie.ru/ee-velichestvo-osanka-vera-krasivaya.php">ее величество осанка вера красивая</a>
<a href="http://kor-osanka.nocvie.ru/standart-okazaniya-meditsinskoy-pomoshi-pri-osteohondroze-pozvonochnika.php">стандарт оказания медицинской помощи при остеохондрозе позвоночника</a>

xxx_video

(Tina_Lem, 2019.01.28 03:37)

Hi, we have many free porn video and foto:
http://callcathytoday.com

Ocire98

(Tuweh15, 2019.01.28 02:54)

http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/comprar-tazzle-tadalafil-40-mg-mas-barato http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/order-vitagra-150-mg-cheap-where-to-purchase-sildenafil-citrate http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=68468&qa_1=o%C3%B9-acheter-du-en-ligne-vardenafil-vardenafil-10-mg-comprime http://korsika.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-virineo-sildenafil-citrate-100mg-de-forma http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-ziprasidone-bon-marche-sans-ordonnance-geodon-ou http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/efavirenz-sustiva-600-mg-comprar-gen-rico-envio-rapido-pela http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-cialysin-al-mejor-precio-costa-rica http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-darculin-sildenafil-citrate-bon-prix-ou-acheter-du http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-ciavor-20-mg-n-o-precisa-receita-m-dica http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildrate-sildenafil-citrate-200-mg http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/orlistat-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-nicaragua http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/viasil-sildenafil-citrate-comprar-n-o-precisa-receita-m-dica-on http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-serieux-commander-trileptal-300-mg-biogaran-oxcarbazepine http://korsika.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-viagra-sildenafil-citrate-120mg-urgente http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/51283#sthash.ZhT2NMY9.HDsud4H9.dpbs http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/adonix-pas-cher-acheter-du-sildenafil-citrate-en-france-sans http://foodtube.net/profiles/blogs/edegra-sildenafil-citrate-130mg-baisse-prix-sans-ordonnance http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=66588&qa_1=order-zoltan-200mg-online-zoltan-130mg-price-walmart http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-dimenhidrinato-50mg-con-seguridad http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-dejavu-sem-receita-medica-internet-brasil https://www.olliesmusic.com/blog/31976/fluconazole-150-mg-como-comprar-en-lГ­nea-espaГ±a/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 201553
Hónap: 1224
Nap: 62