Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


dredlok folyt.

2008.02.14
Ez az utolsó szabály a rendõrség miatt volt igazán fontos. A kezdeti táborok központjában a ganja fogyasztás állt, s bár számos ilyen tábor létezett, azonban csak Wato tábora alakult át egy szervezetté, amelyet õk Fiatal Fekete Hit-nek neveztek (Youth Black Faith). A szervezet 1949-ben alakult meg, s tagjaik között fõleg olyan fiatalok voltak, akik az 1930-as években élték serdülõkorukat, s ezekben az idõkben költöztek vidékrõl Kingstonba. A szervezet sok mindenben különbözött a korai mozgalmaktól, azonban a legfontosabb pont talán az volt (s ez lesz minden elindítója?), hogy demokratikus szervezetként épült fel. Míg a korai rasta szervezetek vezetõi nagyon fontosnak tartották a folklór hagyomány számos elemét beépíteni a mozgalomba, addig a F.F.H. számos elemét egyszerûen Istennek, idegennek s feleslegesnek nyilvánított. Többek között ilyen volt a számos gyertya használata, minden színû gyertyának más funkciója volt, s speciális erõket tulajdonítottak nekik, mint pl.: "A gyertya mely képessé tesz engem látni, de engem nem látnak". A fiatalok szerint a gyertyák égetése felesleges volt, mivel János apostol Krisztust nevezte meg, mint az "egyetlen arany fényt". Azonban Watoék érdekes módon a korai vezetõknek tisztelettel adóztak, mint a hit tanítóinak, csak szerintük a rastafari mozgalom megérett a reformálásra, s ezen reformáció egyik eleme a "mágikus elemek" elhagyása. Egy másik elem volt a szakáll hordásának nyilvános elismerése, s bár néhány rasta már a 30-as években is hordott szakállt, nem volt teljesen elfogadva, s a korai vezetõk rendszeresen simára borotválták arcukat. Ide kapcsolódik a dreadlock (a rasta haj) nyilvános és "intézményesített" viselése is, ugyanis ez sem volt elterjedt. Mind a haj s mind a szakáll el nem terjedésének oka az volt, hogy ebben az idõben ez "ápolatlanságról" árulkodott (mintha csak a ma európai nõket hallanám). A dreadlock "harcosok" - errõl egy kicsit késõbb lesz szó - voltak az elsõk, akik pont a közvélemény megbotránkoztatása miatt és természetesen a Sámson mondához igazodva az 1950-es évek körül elkezdik a dreadlock-ok használatát. Ekkor következik be egy szakadás a mozgalomban, méghozzá a dreadlock-ok és a "fésültek" házát/táborát lehet elkülöníteni, azonban ez utóbbi a 70-es évekre már nem jelentõs (azonban a rastafarizmus nemzetközivé válásával ez a probléma újra felvetõdik, s a Jamaika társadalmon kívül élõk - fõleg nem afro-származásúak - már sokszor definiálják magukat rasta-nak dreadlock nélkül). Ahogy az F.F.H. szervezete növekedett a többi mozgalom szervezettsége is megszûnik, a posztok mint káplán, "víz-anya" stb. s egy egyszerûbb és demokratikusabb "igazgatás" veszi át helyét az új dreadlock mozgalmakban. Két jelentõs poszt keletkezik: az egyik az "ülnöké" (ez a szó szerinti fordítás; magyarban az elnököt használnánk, azonban szerintem ebben az esetben jobb az ülnök kifejezés), a másik pedig az írnok (szószerint: a tableman). Az ülnök feladata volt a találkozások levezetése, s a fõ szószólóként is tevékenykedett. Az írnok pedig az asztalnál helyezkedett el, s õ adta oda az elõre kiválasztott könyveket s idézeteket, melyekbõl felolvastak, ez azért fontos funkció, mivel a tagok nagy része nem tudott olvasni. Eleinte átvették a korai mozgalmak jegyzõkönyveit s taglétszám regisztrációt, azonban ezt késõbb eltörölték, mivel mindenkinek joga volt hallania az igét. Azoknak, akik betölthettek ilyen fontos szerepeket, nagyon szigorúnak kellett lenni önmagukhoz s példamutatónak, s nem utolsósorban a "a bibliai törvények" minél szigorúbb betartójának. Ekkor érdemelhették ki a "Félelmetes" (Dreadful) vagy "Harcos" (Warrior) nevet. A szervezetnek egy héten csak egy istentisztelete volt, s ezt minden hét szerda éjjelén tartották. A tagok csak a "vallási elõírások" betartásával érdemelhették ki a "harcos" címet, s így nem is az ülnöki poszt vagy az írnoki poszt, hanem a vallásos meggyõzõdés vihette elõre õket. A "Dreadful" és "Harcos" "kitüntetõ" neveken kívül késõbb bibliai neveket is "adományoztak", úgymint "A Villámlás Fia", avagy Jézus, Áron stb... Mint már olvashattuk a F.F.H. szervezet találkozóin központi szerepet kapott a ganja fogyasztás; ami ellentétben állt egyes korai rasta mozgalmak hagyományaival. A 2. Világháború után a rendõrség különösen drasztikusan lépett fel a kenderszármazékok ellen, ami természetesen a birtoklást és fogyasztást meglehetõsen veszélyessé tette. Mivel közismert volt, hogy a rasták gyarmatosító ellenes magatartása, a kormánynak nem tartott sokáig rájönnie, hogy milyen jó okot ad a rasták ganja fogyasztása a bebörtönzésre, s így a mozgalom lejáratása már a kezdetekkor megkezdõdött. Ennek kiküszöbölését szolgálta Hinds szigorú szabálya. Az F.F.H. szervezete azonban ennél tovább ment, és intézményesítette a ganját a rastafari reformmozgalom részeként. Ennek a lépésnek nagyon egyszerû oka volt: A ganjában nincs semmi rossz, s ha a kormány "rátámad" az emberekre csak azért mert fogyasztják, akkor ezen támadásnak motivációja az emberek elnyomása iránt vágy. Ahogy egy tag beszámol errõl: "Nem tartottuk a ganját bûncselekménynek. Megmutattuk a rendõröknek, hogy inkább verjenek szét minket. Isten azt mondja: A gonosz dolgok ezen a földön a kézzel készített dolgok. Ezek hoztak romlást az emberi nemre, ezek pusztítják el az emberiséget. Szóval ez (mármint a ganja) Isten természetes ajándéka...". S hogy biztosra menjenek, hogy a tagok a ganját csak a vallási gyakorlatok alkalmából és meggyõzõdésük miatt fogyasszák, a szervezet azt tanácsolta a híveknek, hogy ne tartsák maguknál azt. Fontos különbség a korai rastafarizmus és a dreadlock rastafarizmus között, hogy a dreadlock szervezetek sokkal demokratikusabb mûködést engedtek lehetõvé, s a vezetõk a szervezet álláspontjait, véleményét a hit/vallás doktrínáival sokkal hatásosabban védelmezték mint Hinds vagy Howell, akik sokszor csak misztikus teóriákkal álltak elõ. Talán még ennél is nagyobb differencia a két idõszak (mozgalmi ágak) véleménye, hogy miként kell viszonyulni a társadalomhoz. Míg Hinds és Howell meggyõzõdéses konformista vagyis kerüli a társadalmi intézményekkel való ütközést addig a dreadlock szervezetek kifejezetten keresték a konfrontációt. Mi sem jellemzi jobban ezt mint, amikor is 1954-ben három tagját az F.F.H.-nak letartóztatták Trench Town-ban, megtagadták nevüknek közlését - pontosabban azt mondták, hogy Isten Népe a nevük - a tárgyalásra az egész szervezet elment. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a "Back Them Up!" (Vissza Velük) kifejezés elterjedése a rastafari mozgalomban, amely tulajdonképpen ma már szószerint nem jelent semmit, csak egyszerûen a nem tetszés jele. Wato ekkor használta elõször "Fire! Burn!" (Tûz! Égj!) kifejezést, amelyet ma gyakran hallhatunk a fiatalok között (s a reggae elõadókról ne is beszéljünk), s a tûz ekkor vált a kihívás jelévé a rasta mozgalomban. Egyébként az ügy vége az lett, hogy 3 hónap után elengedték a "tetteseket". Az F.F.H. szervezetre (s késõbb a rastafarizmusra egészében) jellemzõ lesz a "spirituális" háború - nem kérnek engedélyt a felvonulásokra s Istent nevezik meg, mint engedélyezõt - de a legfontosabb kulturális "fegyver" a rituális tánc: a nyabinghi; melyrõl az elõzõekben már beszámoltam, s nem egy új jelenség a mozgalomban. Ellentétben azonban a korai rastafari hagyománnyal, a 60-as években ez a fajta tánc nem csak a fehér elnyomók ellen irányult, hanem a feketék ellen is. Egyébként a nyabinghi az F.F.H.-ba egy Badaman nevezetû vezette be, aki egy mentorától kapott könyvbõl tanulta. A nyabinghi tánc eredetileg egyfajta rontást hozó eseményként írhattuk le, azonban az 1960-as években a nyabinghi célpontja a politikai "ellenségek" lettek (általánosan: Babylon). Jelentõs átalakulás figyelhetõ meg a nõk megítélésében a 40-es évek mozgalmaihoz képest (egyébként a késõbbiekben még változik ez a helyzet). A korai mozgalmak nem sokat törõdtek a nõ szerepével; Howell-nek magának 13 felesége volt, míg Hinds-nak két gyereke is született 1 hónap különbséggel. A dreadlock-ok elítélték az effajta viselkedést. A promiszkuitás elítélését, azonban nem a férfiak gyarlóságával magyarázták, hanem a nõk "gonosz" oldala volt a promiszkuitás oka. A dreadlock-ok elérendõnek tartják (ekkor még s késõbb is egy ellentmondásos viszonyról beszélhetünk a gyengébb nemmel) a cölibátust. Mindenesetre sokan akik hálnak feleségükkel (párjukkal), számukra számos szexuális tabu él (többek között ilyenek: orális szex, menzesz alatti szexuális kapcsolat, elõjáték, végjáték). Ezenkívül a nõk sosem fõzhetnek számukra s a rituális füvezéskor is külön kellett lenniük. A nõk elutasítása egyébként a menzesz alatt a legradikálisabb (ebben talán az élen a bobo dread-ek járnak, de errõl majd késõbb többet olvashatunk).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Hey site

(Raphaelgluro, 2019.03.17 10:37)

......[url=http://agro-archive.ru/]:)[/url]

Cluber

(JohnPef, 2019.03.16 23:47)

Cluber [url=https://www.cluber.info//]Cluber[/url]

Игры Мальчики Одевалки И Девочек

(TesadsOi, 2019.03.15 20:30)

Компьютерные игры, как оказалось, это вовсе не только лишь потеха и метод провести излишнее время и отойти от ежедневных и обыденных проблем. Игры для девочек <a href=https://www.youtube.com/watch?v=QTJim3CC63A>red ball adventure</a> это так же и образовательный механизм который оказывает помощь в том что бы формировать рациональное мышление, взаимодействие и помимо прочего получать обязательно необходимые умения. И нет сомнений в том что Игры андроид предоставляют возможность зарабатывать настоящие доллары, в качестве примера - это умеют известные игроки.
[url=https://www.youtube.com/watch?v=2b6KdnDEts0][img]https://i.ytimg.com/vi/2b6KdnDEts0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLAnSXUA-B2VYd2nKlvt7xhOI2tuPQ[/img][/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=RttvOYB8Riw][img]https://i.ytimg.com/vi/RttvOYB8Riw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLBV7W9msjRzkunGq_d1d0Uj8Zn0-A[/img][/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=v8n25eiF2zg][img]https://i.ytimg.com/vi/v8n25eiF2zg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLBK-Pj-HeB1qcUJ0Aa5-RiPFtB5mA[/img][/url]
[url=https://www.youtube.com/embed/iL0DqGJ4WkU][img]https://i.ytimg.com/vi/Wmq21Ak_Y80/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLA1F8cCwANbF_3-ZBz9CqI5rC6eUQ[/img][/url]
[url=https://www.youtube.com/embed/_caqD-pFRrI][img]https://i.ytimg.com/vi/_caqD-pFRrI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLDIxn8NUoj4UI6wzT_PVZqsPfW3XQ[/img][/url]

Azino777 официальный сайт мобильная версия

(Jessegappy, 2019.03.12 10:42)

Azino 777 Азино777 бесдепозитный бонус официальный сайт [url=http://127-azino7772.ru]Azino 777 Азино777 бесдепозитный бонус официальный сайт!..[/url]

vita gelenaglar

(vita gelenaglar, 2019.03.11 11:13)


Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thanks
vita gelenaglar livava.se/ways-to-lose-weight/vita-gelenaglar.php

billig farja till bornholm

(billig farja till bornholm, 2019.03.07 18:32)


A motivating discussion is worth comment. I do think that you need to publish more on this topic, it might not be a taboo matter but usually people do not talk about these topics. To the next! Cheers!!
billig farja till bornholm titema.se/face-lotion/billig-faerja-till-bornholm.php

Hey site

(GarlandBap, 2019.03.07 15:23)

......[url=http://ctcmetar.ru/]:)[/url]

Inoye41

(Cacar47, 2019.03.06 02:33)

http://foodtube.net/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-rosuvastatina-gen-rico-com-desconto
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/tadaforce-tadalafil-10-mg-comprar-en-internet-honduras
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-amitriptilina-al-mejor
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/olanzepine-olanzapine-generique-sur-le-net-commander-livraison
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/lithobid-300mg-comprar-con-garantia-comprar-lithium-300-mg-herbal
http://property.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-imdur-de-calidad-comprar-isosorbide
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-revathio-con-garantia-espa-a
https://www.olliesmusic.com/blog/34879/achat-de-finasteride-1mg-bon-marche-oГ№-acheter-du-fincar-pour-femme/
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-allegra-fexofenadine-120mg-fiable
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-fosamax-gen-rico-de-confianza-via-internet
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/viagra-50-mg-donde-puedo-comprar-urgente-comprar-viagra-sin
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/esidrex-25mg-en-ligne-bon-prix-achat-esidrex-25-ou-acheter-suisse
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=21867&qa_1=purchase-hydroxyzine-hydroxyzine
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/achat-rapide-tirgon-bisacodyl-acheter-bisacodyl-5-en-suisse
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/benemid-probenecid-comprar-sin-receta-env-o-gratis-argentina
http://ggwadvice.com//index.php?qa=60872&qa_1=buy-acarbose-25mg-where-to-buy-precose-guaranteed-delivery

Кузовные работы в Минске

(Michaelmeemi, 2019.03.01 02:20)

https://www.youtube.com/watch?v=3PM6uhqKXLA&feature=youtu.be


//////////////////////////////////////////////////////////////


[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена амортизаторов[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена масла[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]ремонт кузова[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp/]кузовной ремонт и покраска[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]экспресс замена масла[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]масло в акпп[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]удаление вмятин без покраски[/url]
[url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/]кузовные работы[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]замена ступичного подшипника[/url]
[url=https://1rs.by/remont-tormoznoj/]стоимость кузовного ремонта[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена масла в двигателе[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]кузовной ремонт авто[/url]
[url=https://1rs.by/remont-podveski/]стоимость кузовного ремонта[/url]
[url=https://1rs.by/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele/]ремонт тормозной системы[/url]
[url=https://1rs.by/kuzovnye-raboty/]замена ступичного подшипника[/url]

Pomag01

(Udito65, 2019.02.28 09:27)

http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/comprar-cartia-xt-180mg-sin-receta-con-garantia-bolivia http://recampus.ning.com/profiles/blogs/apo-levocarb-carbidopa-levodopa-25-mg-donde-puedo-comprar-con http://brooklynne.net/profiles/blogs/tolterodine-4mg-como-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-chile http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/furosemida-100-mg-donde-puedo-comprar-entrega-r-pida-argentina http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ranitidina-env-o-r-pido http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/buy-vigrow-100mg-without-rx-where-can-i-buy-sildenafil-citrate http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/comprar-ampicillin-500mg-pre-o-via-internet-no-brasil-ampicillin http://dmoney.ru/50946/lanoxin-0-25mg-order-online-cost-of-lanoxin-in-turkey http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/lovbebi-sildenafil-citrate-achat-moins-cher-achat-sildenafil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-loratadina-sin-receta-ahora-guatemala-comprar http://www.cavers.club/blogs/post/14426 http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/agitafil-onde-comprar-gen-rico-com-desconto-brasil http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/t-fil-60mg-comprar-en-l-nea-paraguay http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-singulair-montelukast-5mg-de-calidad http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/aripiprazol-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-argentina http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/low-price-rhinocort-0-1mg-order-online-where-can-i-buy-budesonide http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/purchase-low-price-doxepin-75-mg-how-to-purchase-sinequan-free http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/achat-discrete-tadarich-60-mg-bas-prix-2018-acheter-tadalafil http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-flotral-alfuzosin-de http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-clomifeno-de-forma-segura http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-naproxeno-250-mg-sin http://www.facecool.com/profiles/blogs/clobetasol-comprar-en-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida-puerto http://socialchangesa.com/blogs/post/54817

It re-establish testicle sclerosing maintained saponification.

(iajahlemeim, 2019.02.27 14:05)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without Dr Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without Dr Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Что эффективнее, софосбувир и даклатасвир или софосбувир и велпатасвир?

(CameronNoimi, 2019.02.26 19:51)

Что эффективнее, [url=https://anticancer24.ru/shop/gepatity/gepati-s/sof-dac]софосбувир и даклатасвир[/url] или [url=https://anticancer24.ru/shop/gepatity/gepati-s/sof-vel]софосбувир и велпатасвир[/url]?
Ученые из департамента по делам ветеранов, Службы здравоохранения населения, Системы здравоохранения Пало-Альто, Калифорния, США, решили все таки выяснить, что же эффективнее для лечения 2 и 3 генотипа вируса гепатита С софосбувир и даклатасвир или софосбувир и велпатасвир?

Цель

Понимание реальной эффективности схем пероральной терапии гепатита С (HCV) позволяет принимать решения о лечении. Мы оценили эффективность даклатасвира + софосбувира ± рибавирина (DCV + SOF ± RBV) и велпатасвира / софосбувира (VEL / SOF) ± RBV у пациентов с генотипом 2 и генотипом 3 инфекции, получавших лечение в обычной практике.
Cравнивали частоту Устойчивых Вирусологических Ответов (далее по тексту УВО) Этот обсервационный анализ был проведен в когорте пациентов с намерением лечить гепатит С генота 2 и генотипа 3. Анализ устойчивого вирусологического ответа (УВО) был получен у 5400 пациентов, начавших лечение DCV + SOF ± RBV или VEL / SOF ± RBV, что действительно может говорить, об серьезности доказательной базы.

Результаты

Для генотипа 2 показатели УВО не различались между DCV + SOF (94,5%) и VEL / SOF (94,4%) или между DCV + SOF + RBV (88,1%) и VEL / SOF + RBV (89,5%). Для генотипа 3 показатели SVR не различались между DCV + SOF (90,8%) и VEL / SOF (92,0%) или между DCV + SOF + RBV (88,1%) и VEL / SOF + RBV (86,4%). В многомерных моделях пациентов с генотипом 2 и 3, режим лечения не был значимым предиктором шансов УВО. Для генотипа 3 значимыми предикторами снижения шансов УВО были предшествующий опыт лечения ВГС (отношение шансов [OR] 0,51, 95% CI 0,36–0,72; p <0,001), FIB-4> 3,25 (OR 0,60; 95% CI 0,43 –0,84; р ?= 0,002) и декомпенсированный цирроз печени (ОШ 0,68; 95% ДИ 0,47–0,98; р?= 0,04). Для пациентов с генотипом 2 и 3, получавших VEL / SOF ± RBV, 89% и 85% получали 12-недельное лечение соответственно. Для DCV + SOF ± RBV 56% и 20% пациентов с генотипом 2 HCV получали 12-недельное и 24-недельное лечение соответственно; в то время как 53% и 23% пациентов с генотипом 3 ВГС получали 12 недель и 24 недели, а большинство пациентов получали 24 недели.

Выводы

У пациентов, инфицированных генотипом 2 и 3 ВГС, DCV + SOF ± RBV и VEL / SOF ± RBV вызывали одинаковую частоту УВО в каждом генотипе, и режим не оказывал значительного влияния на шансы УВО. Для пациентов с генотипом 3 предшествующий опыт лечения и прогрессирующее заболевание печени были значимыми предикторами снижения шансов УВО независимо от режима.

Резюме

В клинической практике показатели излечения для генотипа 2 вируса гепатита С (ВГС) составляли 94%, а показатели излечения для генотипа 3 ВГС - 90%. Вероятность достижения излечения была одинаково независимой от того, получал ли человек даклатасвир плюс софосбувир или велпатасвир / софосбувир. Рибавирин не влиял на показатели излечения. Вероятность излечения была самой низкой у людей, которые получали терапию от ВГС в прошлом.

vegetarisk lunch uppsala

(vegetarisk lunch uppsala, 2019.02.24 07:51)


Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I will return once again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.
vegetarisk lunch uppsala titema.se/ways-to-lose-weight/vegetarisk-lunch-uppsala.php

Отмечаем День Пап и выигрываем 10 джекпотов вместе с Nacional El Padre!

(Fathersdaymr, 2019.02.23 10:55)

Мартовский тираж любимой испанской игры Loteria Nacional посвящен Отцам.
Он проводится 23 марта — через пару дней после Дня Отца или, как этот праздник называют Испанцы, Dia del Padre.
Почему бы вам не отпраздновать 23 февраля и День Отца вместе с нами?
Возьмите один или сразу несколько билетов национальной игры El Padre уже сегодня!
[b]У нас есть 6 замечательных причин играть в El Padre:[/b]
- Общий призовой фонд 105 Million Euro;
- 10 джекпотов;
- Дополнительный приз в размере ~ €15 000 000 EU в дополнение к Джекпоту;
- Призы от €150 до €1 300 000 за билет;
- Выигрыши от €15 до €130 000 за долю;
- Каждый 3-й (!) билет — призовой!
[b]Правила лотереи — все осталось по-прежнему![/b]
Сто тысяч билетов El Padre с заранее напечатанными на них пятизначными номерами от 00000 до 99999 будут разыграны 23 марта.
Всего один из множества выигрышных кодов принесет вам джекпот.
Каждый участник получает грандиозный шанс стать Евро-миллионером: [url=http://nacional.agentlotto1.com]37 151 билетов тиража Nacional Dia El Padre — выигрышные[/url].

Lurip11

(Hilud93, 2019.02.21 10:25)

http://jaktlumaczyc.pl/74858/low-price-uniphyl-400-online-where-can-buy-theophylline-need http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/isosorbide-dinitrate-comprar-en-una-farmacia-online-r-pido http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/comprar-flavoxate-gen-rico-e-quanto-custa-pela-net-brasil http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/order-indinavir-400mg-safely-where-to-purchase-indinavir-sulfate http://bricolocal.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-depnox-bupropion-150-mg-gen-rico-menor http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-flavoxat-sin-receta-en-farmacia-online-bolivia http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-levomed-carbidopa-levodopa-25mg-levomed-pharmacie http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/buy-trandate-50-mg-low-price-legal-trandate-purchases http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-coversyl-perindopril-sem-prescri-o http://foodtube.net/profiles/blogs/climopax-onde-comprar-gen-rico-pela-net-portugal http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/nifedipino-20mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-aprobada-andorra http://soruanaliz.com/index.php/20511/farmacia-online-donde-comprar-generico-ursodiol-barato http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/precose-25mg-comprar-sin-receta-con-seguridad-per-comprar-precose http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-gabapentina-400-mg-sin http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/rizact-5mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-seguridad-espa-a http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/discount-desogen-0-2-mg-buy-online-price-desogen-0-2mg-australia http://bricolocal.com/profiles/blogs/comprar-generico-clomiphene-online-puerto-rico-precio-clomiphene http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/cheap-celeste-20mg-order-online-celeste-buy-drugs http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-alfacalcidol-0-001-mg http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/reminyl-8mg-en-ligne-bon-prix-commander-site-fiable-comparateur http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/comprar-eriacta-sildenafil-citrate-sem-receita-medica-portugal http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-acyclovir-800mg-buen-precio http://vaal-online.co.za/blogs/post/30853 http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-meloxicam-7-5mg-con

Стильные беспроводные наушники и умные часы

(kirraCep, 2019.02.14 01:13)

Ищу подарок для своей девушки, посоветовали [url=http://www.maghit.ru]сайт[/url], интересные гаджеты и недорогие,
вот думаю, что-нибудь из этого выбрать, вариант первый, [url=http://www.maghit.ru/catalog/naushniki/]беспроводные наушники[/url], моя девушка давно хотела,
но там же увидел [url=http://www.maghit.ru/catalog/umnie_chasi/]умные часы[/url] с кучей функций, и вот теперь думаю, что выбрать, и наушники прикольные и стильные, и часы…

xxx_video

(Tina_Lem, 2019.02.14 01:12)

Hi, let's go to many free porn video and foto:
http://sbhsillinois.com

Bitcoin 1 FREE

(Michaelarern, 2019.02.12 17:29)

[b]Bitcoin 1 FREE for everyone!
Get up to 1 BTC FREE, 5 BTC Random Daily JACKPOT FOR FREE, or Alienware 17 R4 FREE for investment at least 0.09 BTC as first deposit![/b]

[b]Welcome bonus, get up to 1 BTC Free![/b]

*This promotion is stimulated for accumulating more investments.

If you want to claim Bonus Balance, you need to make deposit at least of 0.015 BTC and invest them in "Standard Treatments" or "VIP". Without deposit and investment you can't use Bonus Balance.

Terms & Conditions
1. Each customer get one free attempt to earn "Welcome Bonus". Sign in and follow: Dashboard -> Welcome bonus.
2. To withdraw bonus balance you need to start at least standard plan, after it end, you can imideatly withdraw it.
3. You can withdraw or invest funds only from main balance. Bonus Balance will automatically transfer to main after your first "Standard Treatments" or "VIP" plan will end.
4. The promotion starts from 1st January 2019 and ends on 23:59 31th December, 2019.


[b]Alienware 17 R4 FREE for investment at least 0.09 BTC as first deposit..[/b]

Terms & Conditions
1. Every customer who invest at least 0.09 BTC in "Standard Treatments" or "VIP Treatments" can get free Alienware 17 R4.
2. To receive Alienware 17 R4, after investing, in the "Bonuses and Gifts" section, click on green button "Get Alienware!" and follow the instructions.
3. After your address initialization , we will send Alienware 17 R4 within 6-12 hours by the DHL company. Delivery time is up to 14 days.
4. This promotion is an incentive for investors and can be claimed immediately after the implementation paragraph 1 of these rules.
5. Promotion is valid until 23:59 31th December, 2019.


[b]Daily Jackpots[/b]

[b]Every day we give out 15 jackpots with 5 BTC each.[/b]

*This promotion is stimulated for accumulating more investments.

If you want to claim your Jackpot, you need to make deposit at least of 0.015 BTC and invest them in "Standard Treatments" or "VIP". Without deposit and investment you can't use your Jackpot.

Terms & Conditions
1. All registered users will automatically enter into the prize draw.
2. Winners are determined automatically and randomly.
3. Every customer who has made a deposit (or deposits) of at least 0.015 BTC, and their investment plan at least "STANDARD TREATMENT" can withdraw Jackpot on his personal wallet or reinvest the money that he won.
4. You can withdraw or invest funds only from main balance. Jackpot will automatically transfer to main after your first "Standard Treatments" or "VIP" plan will end.
5. Promotion is valid until 23:59 31th December, 2019.[url=https://bitcoin1free.work]Click here>>>[/url]

Finad87

(Lavut70, 2019.02.10 22:10)

http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dutoprol-50-mg-con
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/346860
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-nifedipina-adalat-envio-rapido-no-brasil
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/metoclorpramida-martian-10mg-buy-where-to-purchase
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/altace-buy-altace-online-fast-shipment
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/order-reeshape-120mg-safely-how-to-buy-reeshape-in-canada
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/je-veux-acheter-desogestrel-ethinylestradiol-0-02-0-15-mg-site
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-virecta-sildenafil-citrate
https://www.olliesmusic.com/blog/18820/donde-a-la-orden-aripiprazole-en-farmacia-online-panamГЎ/
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/salmeterol-fluticasone-puedo-comprar-de-calidad-usa
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/order-ovral-0-3mg-cheap-where-to-buy-ethinyl-estradiol-norgestrel
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/sotalin-comprar-por-internet-argentina-sotalin-generico-espa-a
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/acheter-corsenile-sildenafil-citrate-trouver-sildenafil-citrate
http://bricolocal.com/profiles/blogs/prandin-buy-safely-can-i-purchase-repaglinide-no-need-rx
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/comprar-generico-ovral-ethinyl-estradiol-norgestrel-0-3mg-sin
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-neogra-gen-rico-r-pido-na-internet-rep
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-roxitromicina-150-mg-sin-receta
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/domperidone-10mg-buy-online-buy-generic-domperidone-online-in-uk
http://barbershoppers.org/blogs/post/47331
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tadalafilum-tadalafil-gen-rico-com

Uyiyu88

(Erubi87, 2019.02.10 05:43)

http://whazzup-u.com/profiles/blogs/o-commander-du-en-ligne-paracetamol-500mg-bon-marche-avec http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/latanoprost-2-5-mg-como-puedo-comprar-de-calidad-us http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/olanzapine-vrai-moins-cher-commander-sans-ordonnance-acheter http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-dexametasona-decadron-gen-rico-com-1 http://vaal-online.co.za/blogs/post/30176 http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/discount-apeplus-1mg-buy-online-apeplus-ordering-cod http://property.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-xyorg-40-mg-de-confianza-via-internet http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=73653&qa_1=tadalafil-sans-ordonnance-acheter-erectalis-generic http://bioimagingcore.be/q2a/59462/donde-orden-clomifeno-r%C3%A1pido-estados-unidos-clomid-comprar http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/65/13723/buy-venlafaxine-75mg-low-price-how-to-purchase-effexor-cheap http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=30668&qa_1=cloxacillin-comprar-en-una-farmacia-online-r%C3%A1pido-usa http://www.facecool.com/profiles/blogs/viramune-buy-where-can-i-buy-nevirapine-cheap http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-lisinopril-hidroclorotiazida-sem-receita http://vaal-online.co.za/blogs/post/30062 http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-fluconazol-150mg-de-calidad-espa-a-nuovo http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-amlodipina-5mg-sin-receta http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/order-combivent-0-1mg-online-combivent-0-1mg-buy-online-no http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/metformina-glibenclamida-glucovance-400-2-5mg-como-comprar-de http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/metformine-1000-mg-bon-prix-site-fiable-generique-de-metformine http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-nortriptilina-25-mg-de http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/nimodipina-30mg-comprar-en-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/ibubenitol-order-ibubenitol-best-price-canada http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/progestogel-100mg-order-online-buy-generic-progestogel-online http://whazzup-u.com/profiles/blogs/metaxalona-400-mg-o-achat-pharmacie-comparatif-prix-metaxalone http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ampicilina-de-calidad-rep http://wu-world.com/profiles/blogs/buy-metformin-glyburide-500-5mg-safely-where-can-i-purchase http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/cloranfenicol-comprar-en-farmacia-online-ahora-usa http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/zocor-40-mg-comprar-sin-receta-pago-visa-rep-blica-de-chile http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-reminyl-galantamine-4-mg-envio-urgente


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 201553
Hónap: 1224
Nap: 62