Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


dredlok folyt.

2008.02.14
Ez az utolsó szabály a rendõrség miatt volt igazán fontos. A kezdeti táborok központjában a ganja fogyasztás állt, s bár számos ilyen tábor létezett, azonban csak Wato tábora alakult át egy szervezetté, amelyet õk Fiatal Fekete Hit-nek neveztek (Youth Black Faith). A szervezet 1949-ben alakult meg, s tagjaik között fõleg olyan fiatalok voltak, akik az 1930-as években élték serdülõkorukat, s ezekben az idõkben költöztek vidékrõl Kingstonba. A szervezet sok mindenben különbözött a korai mozgalmaktól, azonban a legfontosabb pont talán az volt (s ez lesz minden elindítója?), hogy demokratikus szervezetként épült fel. Míg a korai rasta szervezetek vezetõi nagyon fontosnak tartották a folklór hagyomány számos elemét beépíteni a mozgalomba, addig a F.F.H. számos elemét egyszerûen Istennek, idegennek s feleslegesnek nyilvánított. Többek között ilyen volt a számos gyertya használata, minden színû gyertyának más funkciója volt, s speciális erõket tulajdonítottak nekik, mint pl.: "A gyertya mely képessé tesz engem látni, de engem nem látnak". A fiatalok szerint a gyertyák égetése felesleges volt, mivel János apostol Krisztust nevezte meg, mint az "egyetlen arany fényt". Azonban Watoék érdekes módon a korai vezetõknek tisztelettel adóztak, mint a hit tanítóinak, csak szerintük a rastafari mozgalom megérett a reformálásra, s ezen reformáció egyik eleme a "mágikus elemek" elhagyása. Egy másik elem volt a szakáll hordásának nyilvános elismerése, s bár néhány rasta már a 30-as években is hordott szakállt, nem volt teljesen elfogadva, s a korai vezetõk rendszeresen simára borotválták arcukat. Ide kapcsolódik a dreadlock (a rasta haj) nyilvános és "intézményesített" viselése is, ugyanis ez sem volt elterjedt. Mind a haj s mind a szakáll el nem terjedésének oka az volt, hogy ebben az idõben ez "ápolatlanságról" árulkodott (mintha csak a ma európai nõket hallanám). A dreadlock "harcosok" - errõl egy kicsit késõbb lesz szó - voltak az elsõk, akik pont a közvélemény megbotránkoztatása miatt és természetesen a Sámson mondához igazodva az 1950-es évek körül elkezdik a dreadlock-ok használatát. Ekkor következik be egy szakadás a mozgalomban, méghozzá a dreadlock-ok és a "fésültek" házát/táborát lehet elkülöníteni, azonban ez utóbbi a 70-es évekre már nem jelentõs (azonban a rastafarizmus nemzetközivé válásával ez a probléma újra felvetõdik, s a Jamaika társadalmon kívül élõk - fõleg nem afro-származásúak - már sokszor definiálják magukat rasta-nak dreadlock nélkül). Ahogy az F.F.H. szervezete növekedett a többi mozgalom szervezettsége is megszûnik, a posztok mint káplán, "víz-anya" stb. s egy egyszerûbb és demokratikusabb "igazgatás" veszi át helyét az új dreadlock mozgalmakban. Két jelentõs poszt keletkezik: az egyik az "ülnöké" (ez a szó szerinti fordítás; magyarban az elnököt használnánk, azonban szerintem ebben az esetben jobb az ülnök kifejezés), a másik pedig az írnok (szószerint: a tableman). Az ülnök feladata volt a találkozások levezetése, s a fõ szószólóként is tevékenykedett. Az írnok pedig az asztalnál helyezkedett el, s õ adta oda az elõre kiválasztott könyveket s idézeteket, melyekbõl felolvastak, ez azért fontos funkció, mivel a tagok nagy része nem tudott olvasni. Eleinte átvették a korai mozgalmak jegyzõkönyveit s taglétszám regisztrációt, azonban ezt késõbb eltörölték, mivel mindenkinek joga volt hallania az igét. Azoknak, akik betölthettek ilyen fontos szerepeket, nagyon szigorúnak kellett lenni önmagukhoz s példamutatónak, s nem utolsósorban a "a bibliai törvények" minél szigorúbb betartójának. Ekkor érdemelhették ki a "Félelmetes" (Dreadful) vagy "Harcos" (Warrior) nevet. A szervezetnek egy héten csak egy istentisztelete volt, s ezt minden hét szerda éjjelén tartották. A tagok csak a "vallási elõírások" betartásával érdemelhették ki a "harcos" címet, s így nem is az ülnöki poszt vagy az írnoki poszt, hanem a vallásos meggyõzõdés vihette elõre õket. A "Dreadful" és "Harcos" "kitüntetõ" neveken kívül késõbb bibliai neveket is "adományoztak", úgymint "A Villámlás Fia", avagy Jézus, Áron stb... Mint már olvashattuk a F.F.H. szervezet találkozóin központi szerepet kapott a ganja fogyasztás; ami ellentétben állt egyes korai rasta mozgalmak hagyományaival. A 2. Világháború után a rendõrség különösen drasztikusan lépett fel a kenderszármazékok ellen, ami természetesen a birtoklást és fogyasztást meglehetõsen veszélyessé tette. Mivel közismert volt, hogy a rasták gyarmatosító ellenes magatartása, a kormánynak nem tartott sokáig rájönnie, hogy milyen jó okot ad a rasták ganja fogyasztása a bebörtönzésre, s így a mozgalom lejáratása már a kezdetekkor megkezdõdött. Ennek kiküszöbölését szolgálta Hinds szigorú szabálya. Az F.F.H. szervezete azonban ennél tovább ment, és intézményesítette a ganját a rastafari reformmozgalom részeként. Ennek a lépésnek nagyon egyszerû oka volt: A ganjában nincs semmi rossz, s ha a kormány "rátámad" az emberekre csak azért mert fogyasztják, akkor ezen támadásnak motivációja az emberek elnyomása iránt vágy. Ahogy egy tag beszámol errõl: "Nem tartottuk a ganját bûncselekménynek. Megmutattuk a rendõröknek, hogy inkább verjenek szét minket. Isten azt mondja: A gonosz dolgok ezen a földön a kézzel készített dolgok. Ezek hoztak romlást az emberi nemre, ezek pusztítják el az emberiséget. Szóval ez (mármint a ganja) Isten természetes ajándéka...". S hogy biztosra menjenek, hogy a tagok a ganját csak a vallási gyakorlatok alkalmából és meggyõzõdésük miatt fogyasszák, a szervezet azt tanácsolta a híveknek, hogy ne tartsák maguknál azt. Fontos különbség a korai rastafarizmus és a dreadlock rastafarizmus között, hogy a dreadlock szervezetek sokkal demokratikusabb mûködést engedtek lehetõvé, s a vezetõk a szervezet álláspontjait, véleményét a hit/vallás doktrínáival sokkal hatásosabban védelmezték mint Hinds vagy Howell, akik sokszor csak misztikus teóriákkal álltak elõ. Talán még ennél is nagyobb differencia a két idõszak (mozgalmi ágak) véleménye, hogy miként kell viszonyulni a társadalomhoz. Míg Hinds és Howell meggyõzõdéses konformista vagyis kerüli a társadalmi intézményekkel való ütközést addig a dreadlock szervezetek kifejezetten keresték a konfrontációt. Mi sem jellemzi jobban ezt mint, amikor is 1954-ben három tagját az F.F.H.-nak letartóztatták Trench Town-ban, megtagadták nevüknek közlését - pontosabban azt mondták, hogy Isten Népe a nevük - a tárgyalásra az egész szervezet elment. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a "Back Them Up!" (Vissza Velük) kifejezés elterjedése a rastafari mozgalomban, amely tulajdonképpen ma már szószerint nem jelent semmit, csak egyszerûen a nem tetszés jele. Wato ekkor használta elõször "Fire! Burn!" (Tûz! Égj!) kifejezést, amelyet ma gyakran hallhatunk a fiatalok között (s a reggae elõadókról ne is beszéljünk), s a tûz ekkor vált a kihívás jelévé a rasta mozgalomban. Egyébként az ügy vége az lett, hogy 3 hónap után elengedték a "tetteseket". Az F.F.H. szervezetre (s késõbb a rastafarizmusra egészében) jellemzõ lesz a "spirituális" háború - nem kérnek engedélyt a felvonulásokra s Istent nevezik meg, mint engedélyezõt - de a legfontosabb kulturális "fegyver" a rituális tánc: a nyabinghi; melyrõl az elõzõekben már beszámoltam, s nem egy új jelenség a mozgalomban. Ellentétben azonban a korai rastafari hagyománnyal, a 60-as években ez a fajta tánc nem csak a fehér elnyomók ellen irányult, hanem a feketék ellen is. Egyébként a nyabinghi az F.F.H.-ba egy Badaman nevezetû vezette be, aki egy mentorától kapott könyvbõl tanulta. A nyabinghi tánc eredetileg egyfajta rontást hozó eseményként írhattuk le, azonban az 1960-as években a nyabinghi célpontja a politikai "ellenségek" lettek (általánosan: Babylon). Jelentõs átalakulás figyelhetõ meg a nõk megítélésében a 40-es évek mozgalmaihoz képest (egyébként a késõbbiekben még változik ez a helyzet). A korai mozgalmak nem sokat törõdtek a nõ szerepével; Howell-nek magának 13 felesége volt, míg Hinds-nak két gyereke is született 1 hónap különbséggel. A dreadlock-ok elítélték az effajta viselkedést. A promiszkuitás elítélését, azonban nem a férfiak gyarlóságával magyarázták, hanem a nõk "gonosz" oldala volt a promiszkuitás oka. A dreadlock-ok elérendõnek tartják (ekkor még s késõbb is egy ellentmondásos viszonyról beszélhetünk a gyengébb nemmel) a cölibátust. Mindenesetre sokan akik hálnak feleségükkel (párjukkal), számukra számos szexuális tabu él (többek között ilyenek: orális szex, menzesz alatti szexuális kapcsolat, elõjáték, végjáték). Ezenkívül a nõk sosem fõzhetnek számukra s a rituális füvezéskor is külön kellett lenniük. A nõk elutasítása egyébként a menzesz alatt a legradikálisabb (ebben talán az élen a bobo dread-ek járnak, de errõl majd késõbb többet olvashatunk).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

can be sure their pre

(SErtrustrn, 2019.04.26 12:58)

get <a href="https://emobtank.com/6472-montelukast-10-mg-for-allergies#">montelukast 10 mg for allergies</a> in this model bill | [URL=https://emobtank.com/2907-is-generic-levitra-safe#]como comprar cialis mg[/URL] that it acknowledges that

Mycle

(BeedeVaf, 2019.04.26 12:32)

http://www.loire-net.com/
[url=http://www.loire-net.com/#]www.loire-net.com[/url]

online canadian pharmacies 43 mg

(ShaneBen, 2019.04.26 10:05)

Howdy! [url=http://onlineuspharmacies.party/#order-tadalafil]generic viagra online canadian pharmacy[/url] beneficial web page.

forgo

(hoftlact, 2019.04.26 03:14)

http://personlichegesundheit.com/
[url=http://personlichegesundheit.com/#]www.personlichegesundheit.com[/url]

Odzyskiwanie danych z dysku po skasowaniu

(Remilava, 2019.04.25 23:24)

Ekstrakcja danych Warszawa świadczy usługi przywracania dostępu do skasowanych danych po jakichkolwiek wariantach uszkodzeń nośników, jak: uszkodzenia logiczne typu formatowanie dysku. Wejdź tutaj aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi <a href=https://odzyskiwanie-danych-z-dysku.warszawa.pl/>odzyskiwania danych</a>

effossy

(Unrealm, 2019.04.25 23:19)

www.canadianessence.com
[url=http://www.canadianessence.com/#]canadianessence.com[/url]

Smarl

(insags, 2019.04.25 15:57)

http://www.upcomingworldnews.com/
[url=http://www.upcomingworldnews.com/#]upcomingworldnews.com[/url]

ordigerlods xdyyj

(ordigerlods, 2019.04.25 14:39)

ort [url=https://onlinecasinovegas.us.org/]free casino[/url]

Scesk

(Inenomma, 2019.04.25 14:33)

http://www.novator.com/
[url=http://novator.com/#]www.novator.com[/url]

cialis online canadian pharmacy 494 mg

(ShaneBen, 2019.04.25 10:37)

Hello! [url=http://onlineuspharmacies.party/#purchase-tadalafil]best online pharmacy xanax[/url] good web site.

Dreanny

(twivesy, 2019.04.25 02:56)

http://myfintale.com/
[url=http://myfintale.com/#]myfintale.com[/url]

Abify

(byroich, 2019.04.24 23:39)

besthealtharticle.com
[url=http://besthealtharticle.com/#]besthealtharticle.com[/url]

Start Earning Free Cryptocurrency

(SheeraTat, 2019.04.24 20:23)

My and my friends want to join the cryptocurrency madness. But we dont have any cash to buy some cryptocurrency.
We have found this info website to start our journey.
Is this site legit? Seems to be good information
<a href=https://faucetcryptocurrency.net/>
free cryptocurrency</a>

finasteride online pharmacy 143 mg

(ShaneBen, 2019.04.24 19:28)

Hi! [url=http://onlineuspharmacies.party/#buy-tadalafil-pills]canada online pharmacy[/url] very good web page.

utike

(jurbeva, 2019.04.24 18:35)

www.familywnews.com
[url=http://www.familywnews.com/#]www.familywnews.com[/url]

mustync

(ambids, 2019.04.24 17:05)

wmedicinereport.com
[url=http://www.wmedicinereport.com/#]wmedicinereport.com[/url]

эвакуатор грузовых автомобилей цена

(Oscarheeli, 2019.04.24 13:15)

Что надо свет владельцу ТСЧто такое должность эвакуацииСлучаются ситуации, когда крупногабаритной сиречь специализированной технике нужна «сотрудничество» для дороге. эвакуатор или буксировкаКроме того, есть фаланга ситуаций, если без хотя желание частичной погрузки на эвакуатор не обойтись. Воеже автомобиль не пострадал от тряски, он повинен оставаться надежно закреплен на платформе. Чтобы эвакуации грузовиков, ремонтно-дорожной техники, сельскохозяйственной либо всякий видоизмененный необходимы специальные типы эвакуаторов, которые будут владеть нужной грузоподъемностью и специальным навесным оборудованием. И это, словно статут, остается одним из самых неприятных минусов подобной эвакуации. Зачем? Круг автомобилист сталкивался с проблемой на дороге: спустилось колесо, заглох двигатель, попали в ДТП, поломался автомобиль, утеряны ключи через машины и так далее. Для транспортировки машин весом до семи тонн используется техника с лебедкой, однако чтобы более тяжелых автомобилей нужен кран-манипулятор. Который же можно было сделать, воеже избежать такой ситуации?
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika>вызвать эвакуатор</a>
[url=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika]эвакуатор грузовых авто[/url]
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/legkovieauto - ставрополь услуги эвакуатора

Такса для услуги эвакуатора для транспортировки мотоцикла в среднем такая же, наравне и ради автомобиля, иначе мало выше. Нехватка топлива. Эти эвакуационные средства оснащаются встроенными манипуляторами, расположенными прямо на платформе. И их выбор зависит от разных факторов: места аварии и конечного назначения, веса, особенностей конструкции техники. Принципы работы эвакуатораэвакуация микроавтобусовМинивэны обладают целым близко особенностей, которые должен учитывать около эвакуации:о нарушении (сколько стало причиной эвакуации);Многие автовладельцы сталкивались с процедурой эвакуации автомобиля. Вам обязаны предоставить информацию о причинах и месте нахождения авто. как устроена услуга эвакуацииКак же организована служба, чтобы вы получали качественную услугу в краткий срок? Что на самом деле происходит, если вы набираете выше номер?

эскорт услуги вип

(SteveWhodO, 2019.04.24 12:30)

Выбери свою модель из коллекции новой классики от PUMAПолдничать такое понятие только «содержание». Некоторые менеджеры берут барыш через чаевых, некоторые — нет. Отречение через предоставления услуг допускается. Я работаю в эскорте, я профессионал, я ценю свободу и особенный заработок. Про него ходили слухи, который он организует эскорт-услуги, его даже называют вторым Листерманом. Наслаждайтесь времяпрепровождением со своим спутником. МетодСоздание сайте и/или блога
<a href=http://blackseamodels.ru/galereya>девушки по вызову ростов на дону</a>
[url=http://blackseamodels.ru/vakansii]модельные агентства[/url]
http://blackseamodels.ru/video-i-prezentacii - эскорт услуги ростов на дону

О мотивахПро ожидание для будущееКак-то единожды один из постоянных клиентов забрал для выезд двух девочек, а наутро не смог вспомнить, который это и который они делают у него дома. Чайковского, на новогодний корпоратив Первого канала и в Олимпийский Лес Сочи. Тебе пишет менеджер, спрашивает, свободна ли ты. Существует лес способов, однако лучше всего сыскать новых обеспеченных клиентов, для не потерять деньги. Около этой анкетой сидит женщина, а подчас даже не одна, а, скажем, четыре.

заказать разработку интернет магазина

(Williamrainc, 2019.04.24 10:29)

100 звонков в B2B, сектор малого и среднего бизнесаВ SMM мысль «качество» куда более ценно, чем «контингент». Какой способность пользоваться дождь друзей или подписчиков, коль ваши публикации никому неинтересны? Сведущий знаток посреди обширный аудиторией и активной, непременно, выберет вторую.А для наладить такой диалог с пользователями, бренду гордо самому быть вовлеченным в дружба – противоречить для все комментарии, участвовать в обсуждениях в других группах и отслеживать комментарии через потенциальных клиентов, провоцировать подписчиков (соответствовать конкурсы и опросы, задавать вопросы пользователям в своих постах, выпаливать спорные точки зрения).
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]создание сайтов Новосибирск[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама яндекс директ

Кольцевая галерея: объявления будут являться в виде нескольких историй через имени вашего профиля. Картинки здесь подойдут исключительно в формате 9:16.примеры пиара у блогеровSMM повинен работать специалистИ еще нам не обойтись без плана дальнейших действий. Вместе, научитесь постоянно быть для себя какие-нибудь жизненные мини- планы для ближайшее будущее — неделя, месяц, и старайтесь выполнять их, или сообразно крайней мере не отходить чрезвычайно далеко от намеченного, Вы одновременно увидите, насколько Ваша жизнь станет осмысленнее и продуктивнее, если можно так выразится.И, наконец, подборка. Она работает исключительно ради рекламы с целью «Конверсия». Показание довольно обнимать четыре выделенных продукта почти главным изображением разве видео, которое разворачивается для полный экран, разве прислуга взаимодействует с рекламой.

заказать сайт визитку

(Seograddom, 2019.04.24 09:46)

Полулегальные методы раскруткипримеры пиара у блогеровДобавляем к ключевому слову новость конец — получаем красивое слово плюс ключевое ответ в названии. Неплохой образ сохранить ключевое речение в названии домена, быть этом не образовывать из домена что-то плохо читаемое.
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов для бизнеса</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/landing.html]одностраничный сайт на заказ[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать создание сайта

аватанДекомпозировать (то глотать, разделять для более мелкие и простые подзадачи) позволительно якобы общие, так и индивидуальные планы. Самый мещанский образчик из жизни – вы собираетесь в отпуск. Ваша глобальная конец – поехать отдохнуть. Для достичь ее, вам нужно обратиться в турагентство следовать путевкой, покупать аттестат для самолет, оформить визу, завершить все дела для работе, собрать вещи и отправиться в путь.произведение “Актуального”А есть третьи, кто сначала активно работает головой, а после почивает на лаврах и пожинает плоды своей усердной работы. Мы говорим о компаниях, запустивших вирусную рекламу, которая разлетелась по социальным сетям и получила простой ошеломляющий виральный охват.Освобождение грызть – воспитывать в себе дарование копирайтера. =) Коли почти красивым фото будет забавная подпись, анналы из жизни сиречь вдохновляющая цитата (а может, самоироничная, коими славилась Фаина Георгиевна Раневская), то вашей публикации не довольно цены. Подписчики тоже это заметят, вот увидите!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 2
Összes: 201552
Hónap: 1225
Nap: 61