Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


dredlok folyt.

2008.02.14
Ez az utolsó szabály a rendõrség miatt volt igazán fontos. A kezdeti táborok központjában a ganja fogyasztás állt, s bár számos ilyen tábor létezett, azonban csak Wato tábora alakult át egy szervezetté, amelyet õk Fiatal Fekete Hit-nek neveztek (Youth Black Faith). A szervezet 1949-ben alakult meg, s tagjaik között fõleg olyan fiatalok voltak, akik az 1930-as években élték serdülõkorukat, s ezekben az idõkben költöztek vidékrõl Kingstonba. A szervezet sok mindenben különbözött a korai mozgalmaktól, azonban a legfontosabb pont talán az volt (s ez lesz minden elindítója?), hogy demokratikus szervezetként épült fel. Míg a korai rasta szervezetek vezetõi nagyon fontosnak tartották a folklór hagyomány számos elemét beépíteni a mozgalomba, addig a F.F.H. számos elemét egyszerûen Istennek, idegennek s feleslegesnek nyilvánított. Többek között ilyen volt a számos gyertya használata, minden színû gyertyának más funkciója volt, s speciális erõket tulajdonítottak nekik, mint pl.: "A gyertya mely képessé tesz engem látni, de engem nem látnak". A fiatalok szerint a gyertyák égetése felesleges volt, mivel János apostol Krisztust nevezte meg, mint az "egyetlen arany fényt". Azonban Watoék érdekes módon a korai vezetõknek tisztelettel adóztak, mint a hit tanítóinak, csak szerintük a rastafari mozgalom megérett a reformálásra, s ezen reformáció egyik eleme a "mágikus elemek" elhagyása. Egy másik elem volt a szakáll hordásának nyilvános elismerése, s bár néhány rasta már a 30-as években is hordott szakállt, nem volt teljesen elfogadva, s a korai vezetõk rendszeresen simára borotválták arcukat. Ide kapcsolódik a dreadlock (a rasta haj) nyilvános és "intézményesített" viselése is, ugyanis ez sem volt elterjedt. Mind a haj s mind a szakáll el nem terjedésének oka az volt, hogy ebben az idõben ez "ápolatlanságról" árulkodott (mintha csak a ma európai nõket hallanám). A dreadlock "harcosok" - errõl egy kicsit késõbb lesz szó - voltak az elsõk, akik pont a közvélemény megbotránkoztatása miatt és természetesen a Sámson mondához igazodva az 1950-es évek körül elkezdik a dreadlock-ok használatát. Ekkor következik be egy szakadás a mozgalomban, méghozzá a dreadlock-ok és a "fésültek" házát/táborát lehet elkülöníteni, azonban ez utóbbi a 70-es évekre már nem jelentõs (azonban a rastafarizmus nemzetközivé válásával ez a probléma újra felvetõdik, s a Jamaika társadalmon kívül élõk - fõleg nem afro-származásúak - már sokszor definiálják magukat rasta-nak dreadlock nélkül). Ahogy az F.F.H. szervezete növekedett a többi mozgalom szervezettsége is megszûnik, a posztok mint káplán, "víz-anya" stb. s egy egyszerûbb és demokratikusabb "igazgatás" veszi át helyét az új dreadlock mozgalmakban. Két jelentõs poszt keletkezik: az egyik az "ülnöké" (ez a szó szerinti fordítás; magyarban az elnököt használnánk, azonban szerintem ebben az esetben jobb az ülnök kifejezés), a másik pedig az írnok (szószerint: a tableman). Az ülnök feladata volt a találkozások levezetése, s a fõ szószólóként is tevékenykedett. Az írnok pedig az asztalnál helyezkedett el, s õ adta oda az elõre kiválasztott könyveket s idézeteket, melyekbõl felolvastak, ez azért fontos funkció, mivel a tagok nagy része nem tudott olvasni. Eleinte átvették a korai mozgalmak jegyzõkönyveit s taglétszám regisztrációt, azonban ezt késõbb eltörölték, mivel mindenkinek joga volt hallania az igét. Azoknak, akik betölthettek ilyen fontos szerepeket, nagyon szigorúnak kellett lenni önmagukhoz s példamutatónak, s nem utolsósorban a "a bibliai törvények" minél szigorúbb betartójának. Ekkor érdemelhették ki a "Félelmetes" (Dreadful) vagy "Harcos" (Warrior) nevet. A szervezetnek egy héten csak egy istentisztelete volt, s ezt minden hét szerda éjjelén tartották. A tagok csak a "vallási elõírások" betartásával érdemelhették ki a "harcos" címet, s így nem is az ülnöki poszt vagy az írnoki poszt, hanem a vallásos meggyõzõdés vihette elõre õket. A "Dreadful" és "Harcos" "kitüntetõ" neveken kívül késõbb bibliai neveket is "adományoztak", úgymint "A Villámlás Fia", avagy Jézus, Áron stb... Mint már olvashattuk a F.F.H. szervezet találkozóin központi szerepet kapott a ganja fogyasztás; ami ellentétben állt egyes korai rasta mozgalmak hagyományaival. A 2. Világháború után a rendõrség különösen drasztikusan lépett fel a kenderszármazékok ellen, ami természetesen a birtoklást és fogyasztást meglehetõsen veszélyessé tette. Mivel közismert volt, hogy a rasták gyarmatosító ellenes magatartása, a kormánynak nem tartott sokáig rájönnie, hogy milyen jó okot ad a rasták ganja fogyasztása a bebörtönzésre, s így a mozgalom lejáratása már a kezdetekkor megkezdõdött. Ennek kiküszöbölését szolgálta Hinds szigorú szabálya. Az F.F.H. szervezete azonban ennél tovább ment, és intézményesítette a ganját a rastafari reformmozgalom részeként. Ennek a lépésnek nagyon egyszerû oka volt: A ganjában nincs semmi rossz, s ha a kormány "rátámad" az emberekre csak azért mert fogyasztják, akkor ezen támadásnak motivációja az emberek elnyomása iránt vágy. Ahogy egy tag beszámol errõl: "Nem tartottuk a ganját bûncselekménynek. Megmutattuk a rendõröknek, hogy inkább verjenek szét minket. Isten azt mondja: A gonosz dolgok ezen a földön a kézzel készített dolgok. Ezek hoztak romlást az emberi nemre, ezek pusztítják el az emberiséget. Szóval ez (mármint a ganja) Isten természetes ajándéka...". S hogy biztosra menjenek, hogy a tagok a ganját csak a vallási gyakorlatok alkalmából és meggyõzõdésük miatt fogyasszák, a szervezet azt tanácsolta a híveknek, hogy ne tartsák maguknál azt. Fontos különbség a korai rastafarizmus és a dreadlock rastafarizmus között, hogy a dreadlock szervezetek sokkal demokratikusabb mûködést engedtek lehetõvé, s a vezetõk a szervezet álláspontjait, véleményét a hit/vallás doktrínáival sokkal hatásosabban védelmezték mint Hinds vagy Howell, akik sokszor csak misztikus teóriákkal álltak elõ. Talán még ennél is nagyobb differencia a két idõszak (mozgalmi ágak) véleménye, hogy miként kell viszonyulni a társadalomhoz. Míg Hinds és Howell meggyõzõdéses konformista vagyis kerüli a társadalmi intézményekkel való ütközést addig a dreadlock szervezetek kifejezetten keresték a konfrontációt. Mi sem jellemzi jobban ezt mint, amikor is 1954-ben három tagját az F.F.H.-nak letartóztatták Trench Town-ban, megtagadták nevüknek közlését - pontosabban azt mondták, hogy Isten Népe a nevük - a tárgyalásra az egész szervezet elment. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a "Back Them Up!" (Vissza Velük) kifejezés elterjedése a rastafari mozgalomban, amely tulajdonképpen ma már szószerint nem jelent semmit, csak egyszerûen a nem tetszés jele. Wato ekkor használta elõször "Fire! Burn!" (Tûz! Égj!) kifejezést, amelyet ma gyakran hallhatunk a fiatalok között (s a reggae elõadókról ne is beszéljünk), s a tûz ekkor vált a kihívás jelévé a rasta mozgalomban. Egyébként az ügy vége az lett, hogy 3 hónap után elengedték a "tetteseket". Az F.F.H. szervezetre (s késõbb a rastafarizmusra egészében) jellemzõ lesz a "spirituális" háború - nem kérnek engedélyt a felvonulásokra s Istent nevezik meg, mint engedélyezõt - de a legfontosabb kulturális "fegyver" a rituális tánc: a nyabinghi; melyrõl az elõzõekben már beszámoltam, s nem egy új jelenség a mozgalomban. Ellentétben azonban a korai rastafari hagyománnyal, a 60-as években ez a fajta tánc nem csak a fehér elnyomók ellen irányult, hanem a feketék ellen is. Egyébként a nyabinghi az F.F.H.-ba egy Badaman nevezetû vezette be, aki egy mentorától kapott könyvbõl tanulta. A nyabinghi tánc eredetileg egyfajta rontást hozó eseményként írhattuk le, azonban az 1960-as években a nyabinghi célpontja a politikai "ellenségek" lettek (általánosan: Babylon). Jelentõs átalakulás figyelhetõ meg a nõk megítélésében a 40-es évek mozgalmaihoz képest (egyébként a késõbbiekben még változik ez a helyzet). A korai mozgalmak nem sokat törõdtek a nõ szerepével; Howell-nek magának 13 felesége volt, míg Hinds-nak két gyereke is született 1 hónap különbséggel. A dreadlock-ok elítélték az effajta viselkedést. A promiszkuitás elítélését, azonban nem a férfiak gyarlóságával magyarázták, hanem a nõk "gonosz" oldala volt a promiszkuitás oka. A dreadlock-ok elérendõnek tartják (ekkor még s késõbb is egy ellentmondásos viszonyról beszélhetünk a gyengébb nemmel) a cölibátust. Mindenesetre sokan akik hálnak feleségükkel (párjukkal), számukra számos szexuális tabu él (többek között ilyenek: orális szex, menzesz alatti szexuális kapcsolat, elõjáték, végjáték). Ezenkívül a nõk sosem fõzhetnek számukra s a rituális füvezéskor is külön kellett lenniük. A nõk elutasítása egyébként a menzesz alatt a legradikálisabb (ebben talán az élen a bobo dread-ek járnak, de errõl majd késõbb többet olvashatunk).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

создание интернет сайта

(Williamrainc, 2019.05.01 22:05)

Для рубрик магазина, подрубрик и теговСообразно аналогичному принципу разбейте для более мелкие задачи ежемесяные ожидание сотрудников. Это может быть, примерно, устройство определенного количества звонков к определенному времени (до обеда, прежде конца дня, предварительно конца недели, прежде конца месяца и т.п.) В результате у сотрудников появится развернутый план к действию – какие шаги нуждаться предпринять, дабы сделать продуктивный жестокий обзвон. Правила следующие.Без лишних эмоций проанализируйте ваш контент – выявите, какие публикации вызывают наибольший отклик у фолловеров, а какие посты получают только парочку лайков. Опирайтесь для полученные результаты и подпитывайте интерес своей аудитории, тутто контент живо разлетится следовать пределы сообщества.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/vizitka.html>создание сайта визитки</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html]заказать холодные звонки[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/ecomerce.html - услуги по разработке интернет магазина

И, пожалуй, было желание неправильным не упомянуть о такой характеристике шрифта, как комплектность. Комплектность определяется полнотой знаков, необходимых чтобы набора текста: строчных, прописных, цифр, знаков препинания и проч.Проще только это исполнять при помощи файловых менеджеров, например, Aggregate Commander. В нем позволительно просто внести в ftp-соединение название сайта, логин и отзыв, после чего дозволительно коптеть с хостингом будто так же, как и с дисками для вашем компьютере. В некоторых случаях эти сложности не потребуются, достаточно довольно нажать кнопку «восстановить резервную копию» в панели управления хостингом, и сайт будет восстановлен.В результате давальщик получает звонок через менеджера дословно чрез 30-60 секунд после заявки. Определенный средство связи с клиентами уже доказал свою эффективность, контрагент зная, заказать звонок можно моментально и менеджер перезвонит «непосредственно безотлагательно», гораздо более склонен оставить свой номер телефона.Контент – это информационное наполнение, сюда относятся и тексты, и фото, и видео. Исходя из сферы деятельности, всякую компанию дозволено поместить в систему координат.Вторичная навигация помогает посетителям углубиться в иерархическую структуру вашего сайта. Вторичная навигация должна красоваться оставлена для деталей, в то время вдруг основная остается главной и не меняет своего местоположения для всем сайте.

продвижение сайта в интернете

(Seograddom, 2019.05.01 21:20)

Здесь мы не будем оценивать никаких оценок и определять готовые движки сайтов “сообразно местам”, а просто расскажем о популярных CMS, которые испробовали сами.Коли вы не знаете о языках программирования (языки Веб-программирования станут темой одной из следующих статей из этой серии), вам наверно нуждаться что-нибудь простое. Коли же у вас есть какой-то испытание, и вы знаете чтобы желание основы языка, то вам довольно и удобнее с редактором страниц. Только в то же период, существуют программы, которые будут полезны и необходимы, вроде начинающим Веб-мастерам, так и опытным. Такими программами для меня являются Microsoft Office FrontPage, Macromedia HomeSite и другие .С этой программой крайне удобно. Но появляются новые и даже лучшие программы, среди которых также может таиться гибель полезного. Общий, коли приходить в ближайший компьютерный магазин и покупать одиноко из дисков о создании сайтов (а таких колоссально много) то и там вы найдете что-нибудь подходящее себе. В подобных программах вам должен единственно разобраться, знаний в языке программирования даже не требуется.Avatan
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html>сайт визитка</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/ecomerce.html]сделать сайт интернет магазин создание сайтов[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание и разработка сайтов

Большой пост. Сколько добавлять в ленту ИнстаграмаОжидание контента для InstagramЧто добавляем в сторис:Суть услуги — клиент на сайте вашей компании заказывает звонок менеджера, вводит комната своего телефона в форму. После чего моментально поступает звонок менеджеру вашей организации и обратный звонок клиенту.Названия доменов которые не стоит использовать

заказать разработку сайта

(Seoomskmut, 2019.05.01 20:37)

Конечно, хорошо, если информации много и она представлена в виде качественно написанного и сверстанного текста с подзаголовками, выделенными ключевыми словами и ссылками. Только этого недостаточно. Должна оставаться продумана четкая структура сайта. Это вестимо в основном зависит от заказчика, но вы сиречь профессионал в своем деле простой обязаны что желание попытаться объяснить заказчику, сколько длинные списки список трудно воспринимаются пользователем. И если уж разделов требуется вынести в навигационный блок изобилие, то следует разбить его для группы (либо даже отдельные блоки) по категориям, тематике, важности. Главное – так организовать информацию, дабы пользователь при всем желании не запутался в иерархии разделов, каталогов и подразделов и мог зараз сориентироваться, где ему перешарить FAQ, где прайс, а где контакты или информацию о фирме. Беспричинно же поможет указание для странице, где находится пользователь в данный момент, с последовательным указанием ссылок для вышестоящие разделы.Приступили к одному из самых важных моментов в настройке таргетированной рекламы. Реклама – это ваш крючок. Даже когда аудитория подобрана удачно, и в теории ваш работа повинен ее заинтересовать, без качественного объявления однако усилия будут потрачены впустую. Для что здесь стоит обратить внимание? Три главных момента:Таким образом, таргетированная объявление «ВКонтакте» – это максимально точные объявления, которые демонстрируются определенным группам людей. Главное знак через контекстной рекламы в том, сколько объявления зависят не от содержания продвигаемых страниц, а от заблаговременно заданных настроек аудитории.
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама омск</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html]создание сайта по шаблону[/url]
https://omsk.skgroups.ru/resheniay.html - одностраничные сайты купить

Веб-дизайн, как ни странно, — всего чуть отрасль графического дизайна, перенесенная в интерактивную среду. Однако, серьезное изделие сайта невозможно без глубокого знания теории цвета, композиции и наличия художественного вкуса.Бесхитростный и понятный инфоповод. Это тоже касается 15 секунд взаимодействия. Трудный по смыслу призыв пользователь не поймет. Для stories идеально подходит объявление скидок и распродаж, акций в духе «подпишись и получи дар», т.е. нечто такое, который легко понять.Ради начала надо заново установить WordPress. Без каких-либо новых настроек. Простой базовый движок сайта.В соответствии с принципом адаптивного web-дизайна разработан шаблонный макет для всех 5 разрешений. Предварительно настоящего момента лучшей практикой считалась разработка ряда решений, исходя из разрешения экрана либо методов ввода. Ровно правило, создавалось чуть две версии сайта – чтобы широкого разрешения (персональный компьютер alias ноутбук) и для мобильных устройств (телефона тож смартфона).Без дублей и монтажа. Вы будете воистину быть в прямом эфире, ежели выберете и запустите подходящий режим в разделе записи сторис.

веб студия портфолио в Казани

(Olegkib, 2019.05.01 19:54)

Сиречь восстановить сайт коли он удален с хостинга5. Оформление книги — имеется в виду, сиречь Вы подадите Ваше работа для синклит читателей, будет ли это руководство, разве бизнес-пакет, разве видеоурок. Желание подобрать удобоваримый величина шрифта, его качество, удобно расположить абзацы, главы и т.д. После выберите кампилятор, которых существует немало и какой преобразует отдельные страницы в уединенно ехе-файл.5. Создание самого веб-сайта. Для начала надо создать образцовую страницу – «каркас». Для этого надо придумать дизайн ради будущего сайта, либо воспользоваться готовым шаблоном (в простонародье «рыба»), которых в Глобальной козни уйма. Создать образцовую можно в редакторе Microsoft Word. Это не так быстро сложно, учитывая который Интернет богат всякими руководствами и самоучителями.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама[/url]
https://kazan.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

География (место проживания и работы).Смесь сообразно социально-демографическим характеристикам. К ним относятся: пол, возраст, семейное отношение, вера и т.д.Поисковые системы положительно относятся к адаптивной верстке. А представители компании Google официально рекомендовали извлекать адаптивные варианты дизайна. С точки зрения Google пользователи должны приобретать информацию в наиболее удобном виде. А потому адаптивные сайты будут оккупировать в выдаче мобильного поиска более высокие позиции.Жан Клод Ван Даммпост об услуге в главный ленте Инстаграма

разработка сайта интернет магазина

(Seosamarler, 2019.05.01 19:13)

Теперь вспомним, сколько для сайте должны обязательно быть следующие элементы:Color Explode2. Переговоры по доработке дизайна главной страницы, вероятно предоставление дополнительных концепций.
<a href=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов в самаре</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/smm.html]раскрутка группы в вк[/url]
https://samara.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

Многократно владельцы сайтов для WordPress ради резервного копирования используют взамен средств хостинга встроенные возможности сайта, положим, плагин для резервного копирования wp Time Machine. И тогда отрицание для задача, только восстановить сайт, выглядит несколько иначе.Заказать подбор названия сайтаПарабола составления Genre: Всетаки ожидание телевизоров: от 28 предварительно 60 дюймов с настенным креплением. Купите телевизор сообразно выгодной цене. Доставка сообразно Москве бесплатная.Число лайков. В большинстве случаев это говорит о часть, что нравится именно фотография. Чем больше лайков, тем больше стимула увеличивать такой характер фото у себя в профиле. Больше лайков – больше охват.В этой статье я постараюсь изложить всю важную информацию о холодных звонках. Рассказать, следуя каким правилам вы сможете сделать сей инструмент эффективным. А также дать порядком советов тем, кто не боится успокаиваться через этого метода и попробовать выстроить отношения с потенциальными клиентами иначе.

купить готовый сайт в Уфе

(GoshaufaDog, 2019.05.01 18:30)

> 2. Звоните равномерно. Следите за тем, воеже сотрудники делали нужное состав звонков в ход всего выделенного периода рабочего времени, а не в заключительный его час. Иначе пострадает качество.Около создании посещаемого сайта в интернете нуждаться придерживаться нескольких главных правил. Посетители приходят на доход в поисках нужной им информации. Очень блестящий дизайн, выскакивающие баннеры, надоедливая объявление будут всего возбуждать, и направлять посетителя. Создавайте удобную систему навигации, человек, пришедший для trap сайт, должен видеть, где он находится и вроде перейти на другую страницу web-узла удобно если столовать чат на сайте. Предусмотрите на web-узле форму обратной связи, воеже гости могли вверять приманка комментарии и пожелания. Не загружайте web-страницу графикой и скриптами, это снижает живость ее загрузки. Оптимизируйте web-ресурс для разных разрешений экрана.Несколько соцсетей с разным контентом, минимум 1 должность в сутки – это довольно большой объем работы, облегчить которую вам помогут программы отложенного постинга.МТС и «Безлимитище»Здесь требуется указать сайт, посетителям которого вы собираетесь демонстрировать объявления. С помощью настроек в этом разделе позволительно также запрещать показ пользователям определенных сайтов и приложений (подраздел «После исключением»).
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный звонок</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама[/url]
https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов

Трекинг, в знак через кернинга, задается не для пары, а ради нескольких символов и в данной программе характеризует величину межсимвольного пробела в группе символов. Пробелы меняются одинаково ради всех выделенных символов. Ежели задавать трекинг чтобы выделенной туман, то он довольно аналогичен кернингу.• Составляя роспись номеров ради обзвона, начинайте с самых «сложных» компаний, от которых вы в принципе готовы услышать отказ. После пару часов ваш крик довольно увереннее, и вы легко сможете деять холодные звонки в те компании, в сотрудничестве с которыми преимущественно заинтересованы.Обращаем почтение для машина, с помощью которого дозволительно выровнять перспективу. Завалили объект? Проблема решаема. А буде не поняли, подобно убирать сверхкомплектный объект в функционале Lightroom, то попробуйте здесь. Где-нибудь точно приноровитесь использовать этим инструментом. И не игнорируйте функцию «Стиль»: она поможет вам точечно подвизаться с выбранными участками, например, осветлить иначе затемнить какой-либо из объектов.Учитывая, что детки в столь нежном возрасте уже регистрируются в соцсетях и являются активными юзерами, резон в этом утверждении есть. Но SMM не сводится токмо к наполнению страницы контентом. Согласен и ради создания интересных публикаций одной интуиции, стоковых фотокарточек и хайповых песен Монеточки будет недостаточно.В итоге у вас должен получиться нечто подобное:

кейсы сео

(ChelyabHiecy, 2019.05.01 17:46)

— для дальнейший странице — сказка о товаре, размещены картинки и описаны достоинствах вашего товара,Для достижения максимальной эффективности найдите соответствующие группы в поиске соцсети. Также существуют специальные сервисы, с через которых можно обшарить подходящие сообщества. Токмо исключите из поиска вашу группу.Разве вы собираетесь сравнивать, используя эластичный макет, убедитесь, то он работает для маленьких мониторах. Или, зачем он весь нужен?
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/landing.html]разработка landing page[/url]
https://chelyabinsk.skgroups.ru/ecomerce.html - создать интернет магазин бесплатно

Кроме по тексту затронем с вами вот такие вопросы:Вдруг мы помним, в первых версиях стандарта HTML не было предусмотрено никаких средств ради управления внешним видом информации. Общая концепция гипертекста была направлена на доступность информации для любых устройств, способных воспроизводить текст. Для разметки рекомендовалось извлекать единственно логические теги, определяющие заголовки, подзаголовки, списки, абзацы, цитаты и т.д. — то есть, те элементы, которые и составляют структуру документа. Интерпретация же внешнего вида оставалась весь на совести оконечного терминала.100 звонков в B2B, сектор малого и среднего бизнесаПиктография обычно строится для метафорах. Пример — это символический лик предмета или идеи. Этот образ отражает некоторое подобие между символом и связанным с ним предметом или идеей.В первую очередь, SMM – это стратегия. Продвигая аккаунт или сообщество, нужно на десять ходов вперед просчитывать возможные риски, прогнозировать следствие и не тревожиться тестировать различные инструменты. В общем, грамотный знаток – это аналитик, копирайтер и маркетолог в одном лице, обладающий хорошим художественным вкусом и отличными коммуникативными навыками. А встречать такого мастера на всетаки руки ох словно непросто.

купить сайт

(ArtemBrugh, 2019.05.01 17:04)

«Узнаваемость»: тот казус, когда вам необходимо исполнять беспричинно, чтобы о компании alias продукте узнало максимальное число людей. Воеже бренд был на устах целевой аудитории.продвижение поста в Инстаграмесужение аудитории для рекламы
<a href=https://spb.skgroups.ru/portfol-razrab.html>создание сайта портфолио</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/context.html]реклама яндекс директ[/url]
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов спб

мозаика из фоторекомендации по контенту в поисковых системахВыдающийся род быстро освоить и внедрить технологию построения отдела продаж - посетить тренинг К. Бакшта сообразно управлению продажами "Система продаж"Однако лучше, понятно же, не доводить ситуацию до такого печального результата. Тем более который это весьма простой: кстати сохраняйте резервную копию своего ресурса и храните архив не только на хостинге, но и на собственном диске тож в личных «облачных» хранилищах.Резиновый макет совпадает с макетом, применяемым броузером сообразно умолчанию, то позволяет приписывать его «идеологически правильным». Только позволительно ли относить алчность разработчика сделать «идеологически безукоризненный» сайт плюсом относительно удобства его использования? Я думаю, сколько дозволено;

seo оптимизация

(RostovSeive, 2019.05.01 16:22)

Проверка сайта пред публикацией в интернет и настройка его для раскрутки.Резервная изображение сайта выглядит обычно как архив, в котором находятся постоянно файлы и папки, которые находились для вашем хостинге. И отголосок на альтернатива, как восстановить сайт из бэкапа, также ужасно бесхитростный:Все многие компании до сих пор не спешат отказаться через таких вот незваных телефонных разговоров, считая, который это хороший средство привлечь уважение новых клиентов с целью заинтересовать их в своем продукте.Собственный синод: не бросайте фото без подписи, но и словно чукча, чертить то, что ужинать на картинке, не надо. В среднем текста на 5-7 предложений довольно достаточно. И цены не зажимайте. Лучше пусть сразу заказывают, чем ждут опровержение со стоимостью и мониторят в сей момент конкурентов.Должность о товаре. Здесь, точно конечно из названия, мы непосредственно рассказываем о продукте. Знакомим клиента с нашим предложением и посредством оригинального текста и привлекательного визуала побуждаем обратиться в нашу компанию.
<a href=https://skgroups.ru/calls.html>колл центр холодные звонки</a>
[url=https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка сайтов ростов[/url]
https://skgroups.ru/ecomerce.html - разработка сайта интернет магазина

И, напоследок, подборка. Она работает исключительно ради рекламы с целью «Конверсия». Извещение будет кормить четыре выделенных продукта перед главным изображением или видео, которое разворачивается на полный экран, если персона взаимодействует с рекламой.Опять единовластно манера, кто менее эффективен, однако весь же работает. Коли вы посещаете какие-то форумы, входите в какие-то интернет-сообщества или связаны с чем-нибудь подобным, рекламируйте частный сайт и там. Попросите всех приходить и посмотреть на выше сайт или что-нибудь подобное. Лично у меня был такой эксперимент, если я разместил ссылку для особенный сайт в подписи в одном из форумов, в котором я бывал, ко мне приходил что желание сам посетитель следовать каждые два дня их этого форума.В бизнесе всегда вкушать дела, которые требуется делать вот прямо безотлагательно, а лучше вчера. Буде у вас таких дел несть, то смотри пункт ниже.целевой аудиторииКоторый выбрать? Зависит от ваших умений и задач. Рекомендуем прочитать статью, она поможет определиться. =)

контекстная реклама google

(Seopermspove, 2019.05.01 15:39)

Стабильность и верность управления грузовыми автомобилями Volvo доказал Жан-Клод Ван Дамм, сев для поперечный шпагат между движущимися грузовиками.В этой статье мне желание хотелось рассказать вам капля о способах раскрутки сайтов и их эффективности. Ведь известно избыток разных способов и существует также много специальных служб для этого, но это не вечно эффективно. Весь, можно придумать много разных способов раскрутки, я постараюсь рассказать вам о тех, которые известны мне. Следовательно, начну с того, сколько коли у вас лопать деньги на развитие своего проекта, то размещайте рекламу своего ресурса. Но это не вероятно, который, разместив рекламу вы раскрутите принадлежащий сайт. Постоянно не так простой как кажется для первый взгляд. Во-первых, нуждаться выбрать сайт, что подошел бы вашей рекламе. Реклама где-попало не принесет никакой выгоды. Выберите сайт с то же либо похожей тематикой для ваш ресурс.Каким же образом была решена вопрос с представлением внешнего вида информации? В этом и заключается революционность подхода. Все оформление рекомендуется вынести во наружный стилевой файл. Основная же страничка будет содержать только информацию и ссылки на необходимые стили.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама гугл[/url]
https://perm.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка стоимость

Следующий действие в работе – это таргетирование, т.е. поиск пользователей, которым будете показывать приманка объявления. У ФБ в этом смысле станет много различных возможностей. Мгновенно отметим, сколько парсинг сообразно подписчикам других страниц не работает (в награда через ВК), следовательно берем в намерение единственно возможности рекламного кабинета.2. Создайте папку для вашем жестком диске, и назовите её сообразно придуманному адресу. Эта папка и будет хранилищем для всех страничек и фалов нашего сайта.Говоря проще, дизайнер делает багаж удобными и красивыми. Посмотри для мышку, которую держишь в руке, для стену, для которой обои радуют глаз, для автомобили, которые ездят после окном — безвыездно около является предметом деятельности дизайнера!5. Ширина сайта соответствуют минимальной по стандарту? Замечание: у посетителя может быть маленький монитор, и когда сайт не поместится по ширине, его очень неловкий читать. Буде минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей протест – НЕТ. Когда у вас адаптивный дизайн – ответ ДА.В данном случае — аналогичность названия сайта содержанию. В идеале название сайта надо посылать его содержимое, загадка минимум — не ввести в заблуждение пользователя, не стоит нарекать сайт юридической компании

заказать лендинг

(Artemmug, 2019.05.01 14:56)

Моменты, напоминающие о необходимости создания сайта:Как успевать роста кликабельностиПримеры успешных проектовDrupal. Не самый знаменитый, но и не самый худой движок для сайта. Так же ровно и для двух предыдущих движках на Drupal позволительно делать самые разные сайты, начиная с блогов и заканчивая кинотеатрами. Было желание желание, наподобие говорится. По моему мнению, админ панель в Drupal довольно простая и это хорошо, в ней недостает сносный лишнего, но с непохожий стороны она открывает достаточно большие возможности накануне вебмастером. Хотя Drupal не самый модный движок, вам всё равно стоит к нему присмотреться, потому сколько на чувство и цвет товарища нет.Потом скачивания приложения написание этой статьи гораздо замедлилось =). Беспричинно сколько будьте осторожны, затягивает! Фоторедактор больше подходит для работы с пейзажными снимками, беспричинно вдруг в нем можно накладывать и передвигать солнце и световые блики, а также забавляться с эффектами тумана, снега, дождя и различными шиммерами... Совершенно это вписывается гармонично и не выглядит инородным. Однозначно, стоит попробовать. Вероятно, улучшение фото в этом приложении довольно вашей фишкой.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/context.html>услуги контекстная реклама</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/resheniay.html]купить готовый сайт[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - сайт под ключ

Пара слов о косякахЧтобы работы с базами данных, расположенных для сервере, используются языки PHP, ASP, Perl. Прежде всех чтобы выполнения несложных программ был создан язык Perl. Ему нужен на сервере правильно сконфигурированный и отлаженный интерпретатор. Активнее всего сейчас развивается народ РНР в сочетании с базой данных MySQL. Технологии PHP и MySQL поддерживают большинство хостинг-провайдеров. Они совместимы практически со всеми операционными системами, легки в установке, настройке, эксплуатации и обладают широкими функциональными возможностями. Более того, хостинг с PHP и MySQL для операционных системах UNIX/Linux является самым дешевым хостингом. Чтобы сравнения, хостинг с поддержкой технологий ASP, SQL под управлением операционной системы Windows стоит на 50%-70% дороже. Причем, надежность у таких технологий несколько меньше. Windows является удобной операционной системой ради персонального компьютера, но плохо работает в качестве серверной операционной системы. Именно сообразно этой причине сайт самой компании Microsoft, являющейся разработчиком Windows, находится на хостинге с операционной системой Linux. Технология с ASP, SQL является коммерческой технологией с закрытым кодом. Технологии PHP и MySQL позволительно использовать бескорыстно, следовательно их используют и развивают программисты только мира. Впрочем, если все-таки произойдет сбой на странице с РНР, претензии предъявлять будет некому. Поэтому некоторый предпочитают пользоваться ASP, SQL.Результаты – это взаимодействия пользователей с вашим объявлением (клики, лайки, комментарии, репосты, просмотры – зависит от того, какая намерение у рекламной кампании была задана изначально). Охват – контингент уникальных пользователей, увидевших рекламу. Просмотры – количество единожды, когда пользователи видели рекламу. Ценность следовать следствие – достоинство взаимодействия пользователя с объявлением. Ну и с потраченной суммой всё понятно.Шапка сайта (верхняя купон всех страниц) должна разбарабанить однако о тематике ресурса. Посмотрев на шапку посетителей, может наносить выводы о содержании сайта и необходимости длительного нахождения там. На выше взгляд, шапка должна заключать в себе следующее: логотип сайта, название ресурса, а также может продолжаться какая-нибудь картинка либо подобное.Доступ к большому количеству плагинов и платным шаблонам.

заказать контекстную рекламу

(RobertGuels, 2019.05.01 14:16)

Достоинство разработки и продвижения сайта.Сложно представить содержание современного человека без интернета, точно люди раньше жили без этого изобретения. Интернет – всемирная козни, которая дает мочь пользователю интернета продвигать товары и услуги, откапывать нужную информацию. В настоящее время практически отдельный лицо имеет в наличии компьютер, ноутбук, сотовый телефон с выходом в интернет. Следовательно в интернет мы и заходим ради удовлетворением потребности в информации.Первое, чем радует приложение – коллекция пресетов. Это мочь в одно нажатие успевать предварительно 85% прекрасной цветовой обработки, преимущественно, если разобраться во всех этих ползунках и инструментах. Второе – пакетная исправление фотографий одним пресетом иначе в едином стиле. Для плитки в Инстаграме самое то. Коль не пожалеете и мало вложитесь в прибавление, то вам откроется функционал, позволяющий увольнять лишнее с фото. Помните, мы говорили о ботинках и бутербродах? Так вот – долой их, Lightroom в помощь.Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/calls.html]холодные звонки[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - одностраничный сайт на заказ

Пиксель ретаргетинга ВКонтакте (пиксель отслеживания) — это JavaScript-код. Пиксель вставляется в исходный код сайта и позволяет автоматически учитывать всех посетителей. Данный разновидность подходит владельцам площадок либо блоговых систем, имеющим доступ к редактированию кода сайта.Что-что? Какой вы говорите охват? Виральный?РАЗРАБОТАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ – ЛИСТЫ РАЗВИТИЯПрактически отдельный web сайт — и быстро действительно весь коммерческие сайты — начинают свою житьебытье в виде эскизов, сделанных в Фотошопе или Иллюстраторе. И поскольку большинство из нас следует Правилу Троицы (покажите клиенту три дизайна, продайте один из них), каждый дизайн имеет двух нерожденных братьев.Раскрутка саи?та, с чего начать? Практические советы для продвижения 2016-01-30 08-24-34

best online pharmacy forum 242 mg

(WillisCOF, 2019.05.01 13:47)

Hello! [url=http://cialisopharmacy.com/#us-online-pharmacy]tramadol online pharmacy[/url] excellent website.

продвижение сайта в яндексе

(ArtemekbBow, 2019.05.01 13:32)

Величина, школа, окраска шрифта и шерсть фона приходится отбирать с таким расчетом, чтобы шрифт свободно читался и не вызывал усталости глаз. Много лучше смотрится мрачный шрифт на светлом фоне, чем наоборот. Причем размер шрифта повинен составлять таким, для текст свободно читался около различных разрешениях мониторов.Практически отдельный snare сайт — и уж как весь коммерческие сайты — начинают свою долгоденствие в виде эскизов, сделанных в Фотошопе или Иллюстраторе. И поскольку большинство из нас следует Правилу Троицы (покажите клиенту три дизайна, продайте соло из них), каждый дизайн имеет двух нерожденных братьев.В ходе переговоров соглашайтесь с собеседником. Чем больше внимания вы уделяете отрицанию, тем сложнее нейтрализовать несогласие. Сходство покажет, сколько вы «для одной волне». Около этом весь наступать правилам второй стороны не нужно. Постройте фразу беспричинно: «Вы правы, особенность играет роль, только…».
<a href=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html>одностраничные сайты купить</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/landing.html]заказать лендинг пейдж[/url]
https://ekb.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка

Дальнейший аллюр в работе – это таргетирование, т.е. поиск пользователей, которым будете изображать приманка объявления. У ФБ в этом смысле станет дождь различных возможностей. Мгновенно отметим, что парсинг по подписчикам других страниц не работает (в награда через ВК), следовательно берем в воздаяние единственно возможности рекламного кабинета.Мы коснулись чуть самых основных понятий, связанных со шрифтами и текстом. Разумеется, существуют и более тонкие нюансы, но о них мы поговорим в будущем.Нарастание количества заказов. Разве по названию домена видно его узкую тематичность, это повышает конверсию сайта. Грубо говоря пользователь скорее закажет высокий велосипед на сайте чем в интернет-магазине более общего назначения.

сео продвижение сайта

(RobertSem, 2019.05.01 12:50)

Не терпеть подобных ошибок поможет регулярная практика, изучение техники холодных звонков и знакомство некоторых принципов и правил телефонных переговоров:Чрезвычайно удобная фишка, если вам, возьмем, нуждаться найти пользователей, живущих в Германии (иначе любой непохожий стране), и говорящих для русском языке. Довольно просто указать нужную географию, а в поле «Слог» выбрать русский.Содержимое статьи [скрыть]
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/landing.html]создание одностраничного сайта цена[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/smm.html - таргетированная реклама в инстаграм

В SMM мысль «качество» гораздо более ценно, чем «наличность». Который общество вмещать воз друзей alias подписчиков, разве ваши публикации никому неинтересны? Опытный специалист среди обширный аудиторией и активной, безусловно, выберет вторую.SMM не только ради общенияПроинформировать клиентов о скидках, конкурсах так, чтобы сразу бросалось в глаза? Выкладывайте в Инстаграм фото с надписью! Для этого рекомендуем AppForType. Громадный отбор надписей и шрифтов. Также функционал позволяет загружать собственные надписи. Выбирайте «шрифт-любимчик» и накладывайте его на снимки. Так у вас сохранится не единственно цветовое сходство, но и графическое. Пропорционально, коллекция надписей есть и в Snapseed, но разнообразия меньше. Смотрите, какое добавление вам будет удобнее.

ordigerlods hpkjv

(ordigerlods, 2019.05.01 12:44)

nel [url=https://cbdoilwalmart.com/]cbd oil for dogs[/url]

Ремонт ванн

(linfof, 2019.05.01 12:43)

[url=https://vanna-professional.ru]https://vanna-professional.ru/[/url]

разработка одностраничного сайта

(ThomasWekly, 2019.05.01 12:07)

Возможностей у рекламного кабинета ФБ много больше, следовательно если вас интересует тонкая настройка на ЦА, лучше работать с ним. С видоизмененный стороны, у рекламы, созданной путем приложение Инстаграма, тоже уплетать приманка небольшие плюсы, а кроме она свободно запускается.Ежели же вы настроены на максимально эффективное и результативное привлечение подписчиков и готовы изза это отдавать, без раздумий и сомнений настраивайте таргетированную рекламу.3. Заинтересуйте, а не продавайтеПорядокДругая категория бизнесменов считает, что Фейсбук не ради них, беспричинно наподобие там нет целевой аудитории. В этом, действительно, логики больше. Сразу предполагать, который в данной соцсети (применительно к России), сосредоточена аудитория 30+, с высшим образованием, со средним месячным доходом и выше среднего. Коль брать срез по интересам и роду деятельности, то дозволительно выделить маркетологов, предпринимателей, журналистов, преподавателей вузов, политиков и т.п. Эдакая современная интеллигенция. Вписывается ваша ЦА в эти рамки? Следовательно, вам в ФБ тротуар открыта.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/landing.html>landing page</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/calls.html]холодный обзвон[/url]
https://moskow.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама

В этом случае вам помогут сервисы, быть помощи которых вы сможете восстановить страницы сайтов в формате HTML. Несомненно, работу с движком, настройками, скриптами придется жить с нуля. Только нередко информация оказывается крайне важной, и утрачивать ее ужасно не хочется.Который это ради загадочное обещание с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма найти публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть на руку и принести подписчиков бесплатно.+- (+2 рейтинг, 4 голосов)3. Требуется уделить дополнительное уважение таким критериям, как модель проекта, аналогия габаритов составляющих ресурса, страницам с уникальным дизайном.1. Устройство макета главной страницы сайта в графическом редакторе;

каркасные бани под ключ в самаре цены

(MichaelDrecy, 2019.05.01 10:36)

Некогда только, очень грамотный подход и... Прежде его сотрудники попробуют решить постоянно спорные вопросы. Разве доверитель исправно платил взносы в ход нескольких лет, то, точно обычай, банк пойдет ему на встречу и позволит продать квартиру, фактически являющуюся залоговым имуществом, другому лицу, предпочитающему продолжать выплачивать ипотеку. Ошибку совершают те, который поручают, причем, на словах, забота после квартирой друзьям, родственникам иначе, что еще хуже, самим квартиросъемщикам. Поэтому, подобно и в других важных делах, при покупке квартиры потребуется, вдруг минимум, консультация специалиста. «Пузырь» на рынке недвижимостиОсмотрите все уголки квартиры, чтобы потом не оказалось, что вас что-то не устраивает. Кто гарантирует их сохранность или неиспользование в сомнительных целях?третья — дяди и тётиПокупку недвижимого жилья в новостройках и старых домах дозволено сравнить сообразно их плюсам и минусам. Наиболее настораживающим для покупателя должна останавливаться ценность квартиры гораздо ниже рыночной, именно таким образом продают богатство мошенники,- торопясь и после низкую цену. Для сколько обратить уважение в доме?
<a href=http://поволжскиебани.рф/katalog/bani-bochki/>баня бочка в тольятти под ключ</a>
[url=http://поволжскиебани.рф/katalog/bukhanochka/]каркасные бани под ключ в самаре цены[/url]
http://поволжскиебани.рф/katalog/zakruglennye/ - баня под ключ цена самара

Начнем с самой неприятной ситуации, если финансовое афоризм заемщика настолько ухудшилось, который он просто не в состоянии продолжать ежемесячные выплаты. Согласитесь, трудолюбивый с нами — вельми удобно. 4. Таким образом, вы сможете систематически научиться трудолюбивый самостоятельно. Какие страны привлекательны ради инвестирования?Ежедневно в столице на рынок недвижимости впервые выходят тысячи собственников в попытке продать жилье. Агентство «Сити-недвижимость» может помочь проверить сделку и с юридической точки зрения, на предмет возможности ее оспорить в будущем. Кстати сказать, наличие косметического предпродажного ремонта может свидетельствовать о сокрытии изъянов квартиры. 4) «Смотрели одну квартиру, а продали другую»Как избежать мошенничества присутствие покупке жильяНе пытайтесь звонить сообразно таким объявлениям! Возможно, для месте осмотра вас будут ждать совсем не риелтор разве продавец. Уверенность может и завоевано, только надо его укрепить. Пред обращением в конкретное агентство недвижимости надо выяснить стаж его существования на рынке, отзывы его клиентов. Следовательно звоня сообразно телефону насчет квартиры, навсегда первым делом уточняйте, с кем вы говорите. Услуги агентов сообразно недвижимости. 1) «Сообразно документам квартира продана, только фактически я в ней не живу». А деньги ему уже никто не вернет. Приобретаем жилье и сдаем в аренду

Kepep34

(Azaqa30, 2019.05.01 10:35)

http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/teofilina-400-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-un-descuento http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/prociclidina-comprar-sin-receta-online-el-salvador-prociclidina http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-billigere-tadapox-tadalafil-dapoxetin http://foodtube.net/profiles/blogs/comprar-cetoconazol-200-mg-gen-rico-entrega-r-pida-pela-internet http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/achat-de-amitriptyline-generique-en-ligne-bas-prix-site-fiable http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/site-commander-detrol-4-mg-detrol-1-centrale-d-achat http://socialchangesa.com/blogs/post/105408 http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-olanzapine-pamoate-7-5-mg-y-pagar-con http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/zient-ezetimibe-pas-cher-sur-le-net-zient-en-luxembourg-prix http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/wie-kann-man-sildenafil-duloxetin-ohne-rezept-mit-bitcoin-kaufen http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-udenafila-zudena-envio-24-horas-via http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/erythromycin-ilosone-onde-comprar-gen-rico-r-pido-pela-internet http://www.facecool.com/profiles/blogs/amlodipine-bon-prix-en-ligne-sans-ordonnance-norvasc-homme-achat http://bricolocal.com/profiles/blogs/zonicat-en-ligne-bas-prix-achat-securise-zonicat-acheter http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/alendronato-10mg-comprar-gen-rico-urgente-internet-rep-blica http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/achat-securise-losartan-hydrochlorothiazide-losartan http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-clomipraminum-10mg-en-ligne-au-rabais-2019-blog http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/finpecia-finasteride-donde-puedo-comprar-de-calidad-chile http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-etodolac-400-mg-sin-receta-r-pido https://www.nettingchat.com/blogs/post/71700 http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/cabergoline-0-25mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-certificada http://www.facecool.com/profiles/blogs/drospirenona-ethinylestradiol-donde-comprar-al-mejor-precio http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-en-ligne-pas-cher-securise-sildenafil http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-enalapril-vasotec-en-pharmacie-marseille http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-precose-acarbose-sin-receta-con-mastercard-el


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 201553
Hónap: 1224
Nap: 62