Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


dredlok folyt.

2008.02.14
Ez az utolsó szabály a rendõrség miatt volt igazán fontos. A kezdeti táborok központjában a ganja fogyasztás állt, s bár számos ilyen tábor létezett, azonban csak Wato tábora alakult át egy szervezetté, amelyet õk Fiatal Fekete Hit-nek neveztek (Youth Black Faith). A szervezet 1949-ben alakult meg, s tagjaik között fõleg olyan fiatalok voltak, akik az 1930-as években élték serdülõkorukat, s ezekben az idõkben költöztek vidékrõl Kingstonba. A szervezet sok mindenben különbözött a korai mozgalmaktól, azonban a legfontosabb pont talán az volt (s ez lesz minden elindítója?), hogy demokratikus szervezetként épült fel. Míg a korai rasta szervezetek vezetõi nagyon fontosnak tartották a folklór hagyomány számos elemét beépíteni a mozgalomba, addig a F.F.H. számos elemét egyszerûen Istennek, idegennek s feleslegesnek nyilvánított. Többek között ilyen volt a számos gyertya használata, minden színû gyertyának más funkciója volt, s speciális erõket tulajdonítottak nekik, mint pl.: "A gyertya mely képessé tesz engem látni, de engem nem látnak". A fiatalok szerint a gyertyák égetése felesleges volt, mivel János apostol Krisztust nevezte meg, mint az "egyetlen arany fényt". Azonban Watoék érdekes módon a korai vezetõknek tisztelettel adóztak, mint a hit tanítóinak, csak szerintük a rastafari mozgalom megérett a reformálásra, s ezen reformáció egyik eleme a "mágikus elemek" elhagyása. Egy másik elem volt a szakáll hordásának nyilvános elismerése, s bár néhány rasta már a 30-as években is hordott szakállt, nem volt teljesen elfogadva, s a korai vezetõk rendszeresen simára borotválták arcukat. Ide kapcsolódik a dreadlock (a rasta haj) nyilvános és "intézményesített" viselése is, ugyanis ez sem volt elterjedt. Mind a haj s mind a szakáll el nem terjedésének oka az volt, hogy ebben az idõben ez "ápolatlanságról" árulkodott (mintha csak a ma európai nõket hallanám). A dreadlock "harcosok" - errõl egy kicsit késõbb lesz szó - voltak az elsõk, akik pont a közvélemény megbotránkoztatása miatt és természetesen a Sámson mondához igazodva az 1950-es évek körül elkezdik a dreadlock-ok használatát. Ekkor következik be egy szakadás a mozgalomban, méghozzá a dreadlock-ok és a "fésültek" házát/táborát lehet elkülöníteni, azonban ez utóbbi a 70-es évekre már nem jelentõs (azonban a rastafarizmus nemzetközivé válásával ez a probléma újra felvetõdik, s a Jamaika társadalmon kívül élõk - fõleg nem afro-származásúak - már sokszor definiálják magukat rasta-nak dreadlock nélkül). Ahogy az F.F.H. szervezete növekedett a többi mozgalom szervezettsége is megszûnik, a posztok mint káplán, "víz-anya" stb. s egy egyszerûbb és demokratikusabb "igazgatás" veszi át helyét az új dreadlock mozgalmakban. Két jelentõs poszt keletkezik: az egyik az "ülnöké" (ez a szó szerinti fordítás; magyarban az elnököt használnánk, azonban szerintem ebben az esetben jobb az ülnök kifejezés), a másik pedig az írnok (szószerint: a tableman). Az ülnök feladata volt a találkozások levezetése, s a fõ szószólóként is tevékenykedett. Az írnok pedig az asztalnál helyezkedett el, s õ adta oda az elõre kiválasztott könyveket s idézeteket, melyekbõl felolvastak, ez azért fontos funkció, mivel a tagok nagy része nem tudott olvasni. Eleinte átvették a korai mozgalmak jegyzõkönyveit s taglétszám regisztrációt, azonban ezt késõbb eltörölték, mivel mindenkinek joga volt hallania az igét. Azoknak, akik betölthettek ilyen fontos szerepeket, nagyon szigorúnak kellett lenni önmagukhoz s példamutatónak, s nem utolsósorban a "a bibliai törvények" minél szigorúbb betartójának. Ekkor érdemelhették ki a "Félelmetes" (Dreadful) vagy "Harcos" (Warrior) nevet. A szervezetnek egy héten csak egy istentisztelete volt, s ezt minden hét szerda éjjelén tartották. A tagok csak a "vallási elõírások" betartásával érdemelhették ki a "harcos" címet, s így nem is az ülnöki poszt vagy az írnoki poszt, hanem a vallásos meggyõzõdés vihette elõre õket. A "Dreadful" és "Harcos" "kitüntetõ" neveken kívül késõbb bibliai neveket is "adományoztak", úgymint "A Villámlás Fia", avagy Jézus, Áron stb... Mint már olvashattuk a F.F.H. szervezet találkozóin központi szerepet kapott a ganja fogyasztás; ami ellentétben állt egyes korai rasta mozgalmak hagyományaival. A 2. Világháború után a rendõrség különösen drasztikusan lépett fel a kenderszármazékok ellen, ami természetesen a birtoklást és fogyasztást meglehetõsen veszélyessé tette. Mivel közismert volt, hogy a rasták gyarmatosító ellenes magatartása, a kormánynak nem tartott sokáig rájönnie, hogy milyen jó okot ad a rasták ganja fogyasztása a bebörtönzésre, s így a mozgalom lejáratása már a kezdetekkor megkezdõdött. Ennek kiküszöbölését szolgálta Hinds szigorú szabálya. Az F.F.H. szervezete azonban ennél tovább ment, és intézményesítette a ganját a rastafari reformmozgalom részeként. Ennek a lépésnek nagyon egyszerû oka volt: A ganjában nincs semmi rossz, s ha a kormány "rátámad" az emberekre csak azért mert fogyasztják, akkor ezen támadásnak motivációja az emberek elnyomása iránt vágy. Ahogy egy tag beszámol errõl: "Nem tartottuk a ganját bûncselekménynek. Megmutattuk a rendõröknek, hogy inkább verjenek szét minket. Isten azt mondja: A gonosz dolgok ezen a földön a kézzel készített dolgok. Ezek hoztak romlást az emberi nemre, ezek pusztítják el az emberiséget. Szóval ez (mármint a ganja) Isten természetes ajándéka...". S hogy biztosra menjenek, hogy a tagok a ganját csak a vallási gyakorlatok alkalmából és meggyõzõdésük miatt fogyasszák, a szervezet azt tanácsolta a híveknek, hogy ne tartsák maguknál azt. Fontos különbség a korai rastafarizmus és a dreadlock rastafarizmus között, hogy a dreadlock szervezetek sokkal demokratikusabb mûködést engedtek lehetõvé, s a vezetõk a szervezet álláspontjait, véleményét a hit/vallás doktrínáival sokkal hatásosabban védelmezték mint Hinds vagy Howell, akik sokszor csak misztikus teóriákkal álltak elõ. Talán még ennél is nagyobb differencia a két idõszak (mozgalmi ágak) véleménye, hogy miként kell viszonyulni a társadalomhoz. Míg Hinds és Howell meggyõzõdéses konformista vagyis kerüli a társadalmi intézményekkel való ütközést addig a dreadlock szervezetek kifejezetten keresték a konfrontációt. Mi sem jellemzi jobban ezt mint, amikor is 1954-ben három tagját az F.F.H.-nak letartóztatták Trench Town-ban, megtagadták nevüknek közlését - pontosabban azt mondták, hogy Isten Népe a nevük - a tárgyalásra az egész szervezet elment. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a "Back Them Up!" (Vissza Velük) kifejezés elterjedése a rastafari mozgalomban, amely tulajdonképpen ma már szószerint nem jelent semmit, csak egyszerûen a nem tetszés jele. Wato ekkor használta elõször "Fire! Burn!" (Tûz! Égj!) kifejezést, amelyet ma gyakran hallhatunk a fiatalok között (s a reggae elõadókról ne is beszéljünk), s a tûz ekkor vált a kihívás jelévé a rasta mozgalomban. Egyébként az ügy vége az lett, hogy 3 hónap után elengedték a "tetteseket". Az F.F.H. szervezetre (s késõbb a rastafarizmusra egészében) jellemzõ lesz a "spirituális" háború - nem kérnek engedélyt a felvonulásokra s Istent nevezik meg, mint engedélyezõt - de a legfontosabb kulturális "fegyver" a rituális tánc: a nyabinghi; melyrõl az elõzõekben már beszámoltam, s nem egy új jelenség a mozgalomban. Ellentétben azonban a korai rastafari hagyománnyal, a 60-as években ez a fajta tánc nem csak a fehér elnyomók ellen irányult, hanem a feketék ellen is. Egyébként a nyabinghi az F.F.H.-ba egy Badaman nevezetû vezette be, aki egy mentorától kapott könyvbõl tanulta. A nyabinghi tánc eredetileg egyfajta rontást hozó eseményként írhattuk le, azonban az 1960-as években a nyabinghi célpontja a politikai "ellenségek" lettek (általánosan: Babylon). Jelentõs átalakulás figyelhetõ meg a nõk megítélésében a 40-es évek mozgalmaihoz képest (egyébként a késõbbiekben még változik ez a helyzet). A korai mozgalmak nem sokat törõdtek a nõ szerepével; Howell-nek magának 13 felesége volt, míg Hinds-nak két gyereke is született 1 hónap különbséggel. A dreadlock-ok elítélték az effajta viselkedést. A promiszkuitás elítélését, azonban nem a férfiak gyarlóságával magyarázták, hanem a nõk "gonosz" oldala volt a promiszkuitás oka. A dreadlock-ok elérendõnek tartják (ekkor még s késõbb is egy ellentmondásos viszonyról beszélhetünk a gyengébb nemmel) a cölibátust. Mindenesetre sokan akik hálnak feleségükkel (párjukkal), számukra számos szexuális tabu él (többek között ilyenek: orális szex, menzesz alatti szexuális kapcsolat, elõjáték, végjáték). Ezenkívül a nõk sosem fõzhetnek számukra s a rituális füvezéskor is külön kellett lenniük. A nõk elutasítása egyébként a menzesz alatt a legradikálisabb (ebben talán az élen a bobo dread-ek járnak, de errõl majd késõbb többet olvashatunk).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

разработка интернет магазина цена в Перми

(Seopermspove, 2019.05.04 02:22)

В случае с исходящим холодным звонком деятельность подчиненных проще корректировать. В ходе тренинга подчиненный перед присмотром руководителя набирает номер. Действуя по сценарию, помощник приходит к решению задачи. Ситуацию свободно спрогнозировать, поскольку инициатива соглашаться от компании. В любой момент дозволительно взять телефон, дозвониться и пообщаться, а потом зафиксировать ошибки.Примеры успешных проектов:CMS Made Simple. (сокращено CMSMS) это современная и в то же срок интуитивная способ управления сайтом, около помощи которой Вы с легкостью создадите Ваши страницы, оформите дизайн и расширите функциональность. Эта система может содержаться расширена при помощи модулей и тегов и подходит как ради управления небольшими сайтами, беспричинно и для настройки целых порталов. Через личной странички до сложного корпоративного сайта — однако возможно. Порядок шаблонов в системе построена для HTML и CSS, который позволяет создать абсолютно всякий дизайн. Вы также сможете свободно применить уже существующие шаблоны и стили. CMSMS написана на языке PHP и является свободным программным обеспечением, распространяемым с лицензией GPL.
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка сайтов пермь</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/landing.html]разработка landing page в Перми[/url]
https://perm.skgroups.ru/calls.html - холодный звонок

Беспритязательный пример: вы занимаетесь торговлей футболками с персонажами комиксов. Нужно опознаться для тех, у кого в интересах указаны «комиксы», miracle, DC, «Бэтмен», «Человек-паук» и т. д.Бесплатно, расширенный функционал от 75 рублей в сутки.Сообразно, дизайн этого сайта (интернет-магазина) вынужден соответствовать образу целевой аудитории и стилю компании. То теснить гордо показать динамичность, свободолюбие и верность к адреналину присущую экстремальным видам спорта. Это позволяет сконструировать примерно дух будущего сайта, а дизайнеру позволяет увидеть закваска, в котором ему следует развивать идею, которая должна уже созреть в его творческой голове.3. Произведение с конкретными профилями конкурентов, которые вы уже знаете (предположим, подписаны и читаете)Кроме того, у HTML вынужден быть надпись, содержащий ключевую информацию о странице: название, композитор, ключевые слова (по которым ее потом найдет поисковик), кодировку.

сайт визитка цена

(RobertGuels, 2019.05.04 01:03)

Это твоя кола, папа3. Заполните поля в выпадающем окне: «Слово», «Происхождение» - «Загрузить из файла». Загрузите подготовленный файл и нажмите на кнопку «Создать».Объявление сайта в интернет.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама сайта</a>
[url=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/ecomerce.html]стоимость изготовления сайта интернет магазина[/url]
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/resheniay.html - купить готовый сайт

Только же создать сей неясный бизнес-менеджер? Следуйте инструкции:Краткость4 Слово сайта на основе ключевых словТолько не стоит забывать относительный основе основ – правильно созданном бизнес-профиле в Инстаграм. Около этим мы подразумеваем грамотное имя, заполнение BIO, «Актуальное» и т.д. Не хочется просаживать свое время для эти «формальности»? Желаете моментально начать креативить? Тутто ждем вас изза нашей услугой по созданию сиречь аудиту профиля. Кликайте сюда и узнайте о всех наших услугах сообразно SMM. Будем рады помочь!Вот и все. Дилемма — создать сайт беcплатно — выполнена. Нынче у вас употреблять веб-ресурс в Интернет вероятно в зоне ru, которым вы можете править с той же легкостью, с какой вы пользуетесь папками для своем компьютере. Очевидно же, это всего пионер выступка на пути к освоению бескрайних просторов инета. Со временем вам захочется чего то большего. Вы постоянно будете упражнять свои навыки сообразно созданию сайтов. Вероятно, вы захотите ради пущей солидности приобрести платный хостинг, зарегистрировать доменное фамилия первого уровня, заказать к созданию сайта раскрутку, только создать сайт безвозмездно – это очень хорошее начало вашего большого пути к покорению мировой паутины.

buy cialis 250 mg

(Walterfen, 2019.05.04 00:59)

Howdy! [url=http://cialissmx.com/#buy cialis no prescription]buy cialis no rx[/url] great internet site.

одностраничный сайт на заказ

(ArtemekbBow, 2019.05.04 00:23)

Эта часть больше заинтересует дизайнеров, которые занимаются созданием сайтов. Те из них, который имеет высшее изготовление в этой области, уже знакомы со многими из перечисленных здесь фактов. Однако статистика показывает, сколько основная фракция даже известных дизайнеров не имеет специального образования.геолокация в ИнстаграмеЕще единственный метода, что менее эффективен, однако все же работает. Когда вы посещаете какие-то форумы, входите в какие-то интернет-сообщества или связаны с чем-нибудь подобным, рекламируйте частный сайт и там. Попросите всех приходить и посмотреть на выше сайт или что-нибудь подобное. Лично у меня был такой попытка, если я разместил ссылку на частный сайт в подписи в одном из форумов, в котором я бывал, ко мне приходил что желание один посетитель следовать каждые два дня их этого форума.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>разработка web сайтов</a>
[url=https://ekb.skgroups.ru/resheniay.html]создание сайта по шаблону[/url]
https://ekb.skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина под ключ

Дальше всегда шаги будем судить поэтапно, дабы не возникло путаницы и пропусков. :)Главной причиной безрезультатных «холодных» звонков являются неправильно поставленная мета и отсутствие подготовки. Это и приводит к негативной реакции клиентов.Помощь рекламных акций, проводимых вне козни интернет

продвижение сайта в топ 10

(RobertSem, 2019.05.03 23:40)

Очень зачинщик шаг, который надо сделать – SEO оптимизация ресурса. Разве правильно упражняться поисковым маркетингом, вы сможете обеспечить условно бесплатный поток трафика для сайт.Создать личный лабаз в онлайн – просто. Это позволительно сделать несколькими способами:Торговый дизайн
<a href=https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
[url=https://voronezh.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://voronezh.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - заказать создание сайта

Audience Network (рекламная козни Фейсбука).– 5% web-сайтов созданы с применением принципов адаптивного web-дизайна, чтобы еще год назад ни соло из проанализированных сайтов их не использовал.Хотите испытывать ответ? Записывайтесь для выше онлайн-курс «Инстаграм PRO-КАЧ». Всего два дня занятий, и вы станете гуру Инстаграма, начинать разве хоть желание узнаете, будто прокачать принадлежащий профиль, научиться создавать качественный контент, настроить таргетированную рекламу и начать продавать помощью модную соцсеть. Читать программу и записаться на цена вы можете для этой странице.

услуги по разработке интернет магазина

(ThomasWekly, 2019.05.03 22:58)

2. Написание уникальных текстов с оптимальной плотностью ключевиков1. Не стоит гореть плагиатом. В последнее эра модно «тырить» вещество и выдавать его после свой. Отступление – коль вы собираете информацию для какую-то определенную тему, но не забудьте указать автора и источник.Какой движок ради сайта лучше.Внедрение CRM-системы снимет эту задачу с подчиненных. Вы можете залить в нее табель потенциальных покупателей, взятый из открытых источников. Тутто база ради холодного обзвона будет ввек перед рукой, и сотрудникам не придется часами «серфить» в интернете в поисках очередного покупателя.Как раскрутить Инстаграм: новые фишки и старые подобно свет истины
<a href=https://moskow.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]разработка веб сайтов[/url]
https://moskow.skgroups.ru/vizitka.html - разработка сайта визитки

искусство из фотоНажимаем на нее и видим дочиста контент, что когда-либо был добавлен в ваши сторис. Выбираем необходимые изображения, пишем слово и... готово. Дисциплина нехитрая.В случае лени – делегировать! Подобно токмо поймали себя для мысли, сколько Инстаграм – это неоплачиваемый сбруя, который «и так продает», «ай, потом что-нибудь напишу» сиречь «немедленно не хочется постить» – одновременно ищите фотографа, копирайтера и таргетолога, которые будут производить волшебство в вашем профиле.Соцсети… Вдруг град в этом слове для сердца нашего слилось, подобно очень в нем отозвалось. Конечно простит меня гениальный Александр Сергеевич следовать столь вольное перефразирование его стихов, только представить свою жизнь без социальных сетей мы уже не можем.Просто выкладывать каждый погода в своих группах картинки и демотиваторы – это вовсе не SMM-маркетинг. Должен определить, в каком контенте заведомо нуждается ваша целевая аудитория. Это могут присутствовать статьи экспертов, советы сообразно выбору товаров, юмористические комиксы. Гордо, воеже контент был уникальным, интересным и тематическим. Публикации должны заключать вирусный натура, то ужинать продолжаться живыми и эмоциональными, дабы подписчики захотели ими поделиться.

разработка и продвижение сайтов

(Williamrainc, 2019.05.03 20:50)

басня SMM про комплексное ведение соцсетейцели рекламы в фейсбукеУчитывая, сколько детки в столь нежном возрасте уже регистрируются в соцсетях и являются активными юзерами, аргумент в этом утверждении есть. Только SMM не сводится единственно к наполнению страницы контентом. Также и для создания интересных публикаций одной интуиции, стоковых фотокарточек и хайповых песен Монеточки будет недостаточно.
<a href=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание и разработка сайта</a>
[url=https://novosibirsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]заказать разработку сайта[/url]
https://novosibirsk.skgroups.ru/calls.html - обзвон клиентской базы

Завершительный вариант возможен один быть продаже массовых недорогих товаров. Многомиллионные сделки готовятся не ради одну встречу. В некоторых бизнес-отраслях требуются месяцы встреч и телефонных переговоров чтобы согласования всех условий.Описание ваших услуг alias продукции. Надо для того, дабы контрагент понимал, «пришел ли он сообразно адресу». Объясняете, чем вы занимаетесь: ежели фотограф – в каких жанрах снимаете, если владеете детским садом – какие услуги предоставляете и почему пациент обязан приходить именно к вам. Продаете товары – показываете товары)).Наравне вы лодку назовете, беспричинно она и поплывет, ради интернет проектов это чистая правда. Без сомнения — через названия сайта и домена в большой степени зависит удача будущего сайта. Мы долгое время занимаемся продвижением сайтов и выработали некоторые рекомендации по подбору названия, не в стиле «красиво / не красиво», рассмотрим варианты точно правильно назвать сайт, сколько желание он стал успешным.Так что коль вы всерьез настроены продвигать частный бизнес в Инстаграм, игнорить основную ленту и сторис не стоит. Также не стоит игнорить и такие важные нюансы, как хэштеги и геолокацию.Контент способен привлечь и удержать ваших потенциальных клиентов. Представьте, сколько вы видите в профиле продукцию магазина, которая демонстрируется стильно и со вкусом, о ней приводится необыкновенный и грамотный рассказ. Через такой публикации мы получаем эстетическое наслаждение и... заинтересовываемся магазином.

разработка сайта интернет магазина

(Seograddom, 2019.05.03 20:07)

примеры пиара у блогеровКернинг и трекинг, будучи атрибутами символов, характеризуют не сами символы, а промежуток между ними, т.е. межсимвольные пробелы. Они необходимы для улучшения зрительного восприятия текста.Котики, сэлфи и смешные мемасики: 10 мифов о SMM
<a href=https://volgograd.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
[url=https://volgograd.skgroups.ru/smm.html]таргетированная реклама в инстаграм[/url]

https://volgograd.skgroups.ru/vizitka.html - заказать сайт визитку

Если вы выбрали объявления, которые размещаются в левой части страницы, около главным список пользователя, позволительно указать образ оплаты. Доступны 2 варианта: за показы и переходы. А вот объявление в Ленте может оплачиваться только следовать показы.Компания H&M срубила популярности в социальных сетях. Исключительно вот скандалом. Кто же подумал о том, что объявление с чернокожим ребенком в толстовке с надписью «Coolest rascal in the jungle» («Крутейшая обезьянка в джунглях») может кого-то возмутить...Внедрите микроразметку: фото и видео товаров, контакты, адрес офиса, отзывы. Чистый показывают исследования, эти данные в поисковых системах увеличивают заинтересованность потенциальных клиентов к предложению.6. Дайте мочь сканировать Вашу страницу сообразно цветовым пятнам, и около этом брать всю необходимую информацию о назначении и возможностях сайта.Представление, которое вызывает особенный барыш у начинающих. Рукоделие в часть, который когда-то спусковые полосы содержали в себе заставки. В силу различных причин теперь заставки едва не употребляются. Но промежуток предварительно началом новой части большого текста остался и является важной частью его внутренней иерархии.

изготовление сайта визитки

(Seoomskmut, 2019.05.03 19:24)

Помимо мемов, были посты пользователей с фотографиями в процессе «охоты», многочисленные видео, скандалы, связанные с тем, сколько Pokemon Budge – это «масонский бунт» и едва ли не вид «Уотергейта». В общем, вал ажиотажа была сравнима с ураганом, а вот теперь – абсолютный штиль... Виральность сработала во многом из-за «возвращения в юность», ведь многие пользователи смотрели мультфильм «Покемоны», в далеких 90-х собирали фишки и вкладыши с любимыми героями. Это мы к тому, который всегда новость – хорошо забытое старое. И изредка, дабы «выстрелить», нуждаться только лишь отряхнуть через нафталина и осовременить исстари забытый тренд.делание с возражениямираздел “Актуальное” в Инстаграме
<a href=https://omsk.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
[url=https://omsk.skgroups.ru/context.html]контекстная реклама яндекс[/url]
https://omsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов омск

a) Покупаем область почти сайт, либо регистрируем сайт для бесплатном сервере. Эта операция довольно-таки проста и подробную информацию позволительно прочитать на выбранном сервере.Как как вы крепко встали для этих «трех китов», открывайте App Keep сиречь Space Маркет. Будем скачивать приложения.Число контактов в сутки;В архиве wpTimeMachine-content-files.zip нужно найти папку wp-content и скопировать ее содержание после FTP на хостинг в папку с таким же названием. Там находятся всетаки ваши настройки, картинки, темы шаблонов и беспричинно далее.Живость загрузки сайта зависит от пропускной способности каналов сервера. Чем она больше, тем лучше довольно корпеть сайт.

сайт визитка стоимость

(Olegkib, 2019.05.03 18:44)

Подобрать себе оптимальный набор хэштегов позволительно и через специальные сервисы. Скажем, InstaTag alias WEBSTAGRAM. Тогда вам и база хэштегов по категориям, и просто списки релеватных и популярных хэштегов. Однако, здесь, будто говорится, доверяй, только проверяй. Хэштеги, которые предложат вам сервисы, стоит оценить на смысловую нагрузку. Все подряд добавлять в публикацию не стоит.В соответствии с принципом адаптивного web-дизайна разработан пошлый макет для всех 5 разрешений. Прежде настоящего момента лучшей практикой считалась разработка ряда решений, исходя из разрешения экрана разве методов ввода. Сиречь принцип, создавалось лишь две версии сайта – ради широкого разрешения (персональный компьютер разве ноутбук) и для мобильных устройств (телефона разве смартфона).Pho.to Lab
<a href=https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html>разработка интернет магазина цена</a>
[url=https://kazan.skgroups.ru/context.html]настройка контекстной рекламы[/url]
https://kazan.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

13 сентября 2018 SMM и SMO 4.1K 16 мин. 9Шрифт может быть какой угодно. Я думаю, сколько не правильно советовать вам какой-либо шрифт именно, так якобы каждому дизайну необходим свой подходящий шрифт. Суть выберете что-нибудь, сколько свободно читается и изменяется присутствие редактировании. Днесь скажу о размерах, сам я не использую гибель разных размеров. У меня беспричинно: заголовок страницы средним размером, материя маленьким, выделить позволительно из текста какую-то часть простым утолщением.Основные этапы разработки интернет-магазинаКернингом называется перемена ширины пробела для конкретных пар литер. Обычно кернинг делается в сторону уменьшения пробела таким образом, сколько выступающие части одной литеры туман заходят в промежуток второй литеры. Результат — положение символов становится зрительно более равномерным. Фирменные шрифты снабжены таблицами кернинга, то лупить списком пар, ради которых нужно сокращать недостаток при наборе текста. Это, например, ГО, ГА, АУ, Ст и другие. Разве в шрифте жрать большая список пар кернинга, он довольно хорошо и равномерно смотреться в разном кегле.Текст и визуал должны работать в тандеме, а не лежать разнородными элементами. Обыгрывайте фото текстом, делайте цельную публикацию, и единственно тогда она будет работать. В случае с Инстаграмом рисунок цепляет почтение, но удерживает пользователя именно текст.

создание и разработка сайта

(Seosamarler, 2019.05.03 18:01)

Мы решили рассмотреть все возможные варианты. Вдруг вы захотите поднапрячь своих подруг, приятельниц для демонстрации товаров. Благовременно, демонстрация для моделях выглядит дюже круто и дорого:+- (+1 рейтинг, 3 голосов)Опросы и вопросы. Наверняка вы знаете, сколько к публикации в сторис дозволено прикрепить стикер опросника и вопросника. С их через вы можете пообщаться с аудиторией, испытывать их вывод, получить полезную информацию, в общем, занятие взаимовыгодная. Вы налаживаете связь со своими клиентами, отмечаете сильные и слабые места вашей компании, а подписчики могут немного развлечься и испытывать то, что их интересует.
<a href=https://samara.skgroups.ru/landing.html>разработка landing page в Самаре</a>
[url=https://samara.skgroups.ru/ecomerce.html]заказать разработку интернет магазина[/url]
https://samara.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Быть звонке надо почитать круг клиента. Даже если он говорит, что не заинтересован в вашем предложении, беспричинно вроде уже сотрудничает с вашим конкурентом, спросите: «Довольны ли вы для 100% вашим выбором? Разве все-таки необходимо что-то изменить/улучшить?». Таким образом вы сможете обратить внимание клиента для бОльшие возможности именно вашего предложения.притча кейса в “Актуальном”Существуют и другие сервисы, которые могут сохранить информацию с вашего сайта. Примем, буде вы пытаетесь восстановить блог, кто отдавал массивный RSS, стоит проверить различные ридеры и агрегаторы, некоторый страницы там могут сохраниться.«Лиды»: если хотите получить от пользователя конкретное произведение: переход для сайт, лайк разве объяснение к посту, просмотр видео, отправленную почту тож сообщение в мессенджер.Снижение числа отказов. Не причина, сколько мобильные версии сайтов завсегда упрощены, и определенной информации, которая питаться для веб-сайте может не быть в мобильной его версии. Также ограничен и функционал. В результате пользователи, которые зашли с мобильного, вынуждены либо переключаться для обычную версию сайта, либо губить к вашим конкурентам. Такое поведение поисковые системы считают «отказами», и если их сумма высоко, сайт теряет позиции в поисковой выдаче, чистый проект, информация для котором не отвечает на выбранные поисковые запросы. И эту проблему также может решить адаптивная верстка, беспричинно подобно пользователи мобильных устройств полной версией сайта.

seo оптимизация сайта

(GoshaufaDog, 2019.05.03 17:19)

Создание единого пикселяОднако все эти новинки будут сообразно большому счету бессмысленны, если у вас в профиле шаром покати. Контент. Уникальный, привлекательный, востребованный контент – вот тот столп, на котором держится ваш аккаунт.Холодный обзвон: разложение качественных показателей сообразно системе «светофор»Вот скольконибудь тематик ради постов в главный ленте Инстаграма:инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стиле инстаграм, оформленный в едином стиле
<a href=https://ufa.skgroups.ru/calls.html>холодный обзвон</a>
[url=https://ufa.skgroups.ru/context.html]агентство контекстной рекламы[/url]
https://ufa.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка сайтов

добавление ценникТочно же весь остальные?Предположим, который ваш помощник уделяет этому процессу сообразно часу в день. Следовательно в месяц накапливается при 20 часов. А это почти 3 рабочих дня. Умножаем это число для состав менеджеров и месяцев в году. И после осознаем, сколь свободного эпоха появилось желание у них чтобы выполнения своих прямых функций.Разбор эффективности контента (коль смотрели в динамике и заметили, сколько конкуренты на анализируют – несть изменений около действия пользователей – анализируем и вносим чтобы бы минимально возможные).Lipton и «росомаха уже не тот»

создание сайта портфолио

(ChelyabHiecy, 2019.05.03 16:39)

Незаметно в их сознании вы станете тем, кому дозволено верить, ведь вы даете им полезность, шиш не прося взамен! Следовательно и вероятность покупки между читателей вашего блога значительно выше, чем между «холодных» клиентов.Немного сложнее восстанавливать базы данных. Они также копируются в виде файла бэкапа. И ради восстановления вам придется приходить в панель MYSQL для вашем хостинге, нажать на кнопку «Импорт» и загрузить файл. Койкогда впоследствии этого сайт всетаки равно не видит базу данных. Это может произойти из-за какого-то сбоя присутствие импорте/экспорте или по причине того, который сайт восстанавливается на непохожий домен. Адски гордо проверить название базы данных, оно должен быть будто таким, как и в первоначальной версии сайта. А потом нуждаться приходить в файл конфигурации сайта (обычно он называется configuration.php иначе confign.php), и там внести некоторые изменения.Ёргодизайн — дизайн вещей с которыми удобно работать. Основной лозунг: «Безвыездно ради человека!» Предмет создавать багаж удобными, понятными и красивыми.
https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html - контекстная реклама сайта
[url=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html]сайт под ключ[/url]
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>

Bitrix – платная профессиональная лучшая способ управления контентом, используемая для создания корпоративных веб-ресурсов. Сложен в настройке и редактировании почти себя, создает высокие нагрузки для сервер, отмечаются проблемы с дублями страниц и безопасностью. Хорош тем, что позволяет синхронизировать свое содержание с базами 1C, что привлекает корпоративных клиентов. Для основе Битрикс дозволительно сделать сайт любого типа, однако это довольно цениться денег. Сайты крупных компаний (Эльдорадо, Техносила) “висят” для Битриксе.Pho.to LabПример составления Characterization: Всетаки ожидание телевизоров: от 28 предварительно 60 дюймов с настенным креплением. Купите телевизор по выгодной цене. Доставка сообразно Москве бесплатная.ЖЕСТОКИЙ ОБЗВОНXML, DHTML и XHTML являются чем-то вроде дополнительных компонентов к HTML. Они делают стандартную HTML страничку более динамической и интерактивной. Ведь самоуправно HTML зело ограничен в своих возможностях создания интерактивных элементов.

buy generic levitra 289 mg

(Derekabore, 2019.05.03 16:29)

Hi there! [url=http://levitrasx.com/#costco-online-pharmacy-prices]purchase vardenafil[/url] good internet site.

Zifoq13

(Japem04, 2019.05.03 16:16)

http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/217026
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/apicalis-bon-marche-site-fiable-commander-du-apicalis-rapidement
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/imipramine-75mg-en-ligne-pas-cher-commander-rapide-imipramine-en
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-zofran-ondansetron-mas-barato-us
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-zyban-bupropion-gen-rico-envio-urgente
http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1112/55595/order-domedol-100mg-cheap-wher
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-atorvastatin-sin-receta-buen-precio
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=34778&qa_1=ribavirina-comprar-farmacia-ribavirina
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/cilostazol-100mg-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-phexin-250-mg-online-buy-phexin-from-shop
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-salbutamol-ventolin-2mg-com-garantia-no
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/extra-super-avana-avanafil-dapoxetine-100-60mg-comprar-sin-receta
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-procodin-promethazine-25-mg-sin-receta-en
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/griseofulvina-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-calidad-republica
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/retin-a-cream-0-025mg-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia-online
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-ethambutol-de-forma-segura
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-aprovel-urgente-puerto
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/o-commander-du-chroum-sildenafil-citrate-baisse-prix-sildenafil
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-stromectol-sin-receta-en-internet-republica-de
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/amiloride-5-mg-generique-en-ligne-acheter-rapide-achat-frumil-en
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/labetalol-trandate-comprar-gen-rico-entrega-em-48h-pela-net
http://ggwadvice.com//index.php?qa=66978&qa_1=commander-linezolid-generique-ligne-baisse-mastercard-achat
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-divalproex-125mg-sin-receta-por-internet

разработка landing page

(ArtemBrugh, 2019.05.03 16:00)

таргетированная объявление;реклама в сообществах;брендирование приложения.Что это изза загадочное выражение с решеткой и зачем оно нужно? Хэштег – это определенная #метка, которая позволяет пользователям Инстаграма встречать публикации определенной тематики. Бизнес-аккаунтам хэштег может сыграть для руку и приходить подписчиков бесплатно.В этой статье мне бы хотелось осветить проблему хостинга сайта (места для сервере), а также выбора доменного имени (адреса вашего сайта). О часть, вроде баллотировать хостинг, о платном и бесплатном хостинге, о критериях выбора хостинга, а также о доменных именах второго и третьего уровня и их выборе вы сможете прочитать в данной статье. Итак, во-первых, нуждаться выяснить, сколько же такое хостинг и зачем он нужен. Хост — сервер, на котором довольно храниться ваш сайт и этот сервер выдает страницы присутствие запросе их пользователем. Свои услуги хостинга предлагают многие компании сегодня. Но хостом может стоить любой компьютер, подключенный в сети. Но в этом случае безвыездно зависит через того, каким образом ваш компьютер подключен к всемирной паутине и какая присутствие этом скорость передачи. В то же пора ваш компьютер обязан быть вечно включен и подключен к сети. Такой способ «самохостинга» донельзя головоломный и доставляет много хлопот. И именно для того, чтобы облегчить положение сайтов существуют хостинг-провайдеры. Круг хостинг-провайдер имеет приманка базы данных, в которых хранятся материалы сайтов, которыми они предоставляют приманка услуги. В зависимости от способа хранения сервера бывают хорошие и не очень.
<a href=https://spb.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
[url=https://spb.skgroups.ru/portfol-razrab.html]разработка сайта пример[/url]
https://spb.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - разработка дизайна сайта

Только сделать Web-сайт более привлекательным чтобы посетителя.недостает вечных сторис, скорее только и сторис не записываютЧтобы удобства выбора товаров, в категориях и подкатегориях интернет-магазина нуждаться добавить фильтры, план по ценам, бренду, цветам.Проработаны ли индикаторы KPI?Слайд-шоу – это, в сущности, то же видео, только делаете вы его сами. Загружаете от 3 накануне 10 квадратных фотографий, и способ адаптирует их в некое вид презентации, где кадры циклично сменяют друг друга. Позволительно продемонстрировать разнообразие товаров тож задать какой-то информационный посыл.

создание сайтов Ростов

(RostovSeive, 2019.05.03 15:20)

Отличное край для поиска вашей целевой аудитории и взаимодействия с ней. Создайте свои страницы в соцсетях, начните фаршировать их полезной информацией и параллельно привлекайте людей. Вы можете воспользоваться подобно таргетированной рекламой, так и рекламой в тематических сообществах, чтобы ваша комната узнала о вас.5. Ширина сайта соответствуют минимальной по стандарту? Замечание: у посетителя может непременно малый монитор, и когда сайт не поместится сообразно ширине, его очень неудобно читать. Буде минимальная ширина вашего сайта больше – 1000 пикселей ответ – НЕТ. Разве у вас адаптивный дизайн – отказ ДА.Установление связей с новыми и существующими партнерами компанииВ первую очередь, SMM – это стратегия. Продвигая аккаунт или сообщество, нуждаться для десять ходов будущий просчитывать возможные риски, прогнозировать результат и не остерегаться тестировать различные инструменты. В общем, грамотный знаток – это аналитик, копирайтер и маркетолог в одном лице, обладающий хорошим художественным вкусом и отличными коммуникативными навыками. А встречать такого мастера на всегда руки ох точно непросто.Маломальски советов по поводу работы над сайтом:
<a href=https://skgroups.ru/context.html>контекстная реклама ростов</a>
[url=https://skgroups.ru/ecomerce.html]разработка интернет магазина[/url]
https://skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание сайтов Ростов

«Узнаваемость»: тот казус, когда вам приходится сделать так, воеже о компании alias продукте узнало максимальное состав людей. Воеже бренд был на устах целевой аудитории.Готово. :) Получите вот такой результат:Настройка рекламы в Инстаграме посредством добавление2. Создайте папку на вашем жестком диске, и назовите её сообразно придуманному адресу. Эта кошель и будет хранилищем для всех страничек и фалов нашего сайта.Товар стоит казаться столько, сколько следовать него готовы заплатить. Прекословие «дорого» во время обзвона нейтрализуется особыми преимуществами услуги, качеством сиречь специальными предложениями.

Ufude26

(Xowih38, 2019.05.03 15:08)

http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-pletal-cilostazol-100mg-urgente-pela-net
http://foodtube.net/profiles/blogs/achat-discrete-sildara-130mg-sildenafil-citrate-ou-sildara-sans
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/tamsulosine-0-4-mg-baisse-prix-sur-le-net-livraison-rapide
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/fluvoxamine-50-mg-livraison-discrete-moins-cher-fluvoxamine-en
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-hydrea-hydroxyurea-500mg-con-seguridad-us
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-harvoni-400mg-na-internet
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-deprenyl-selegiline-5-mg-gen-rico-mais
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-90-mg-donde-puedo-comprar-barato-ecuador-comprar
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/order-generic-ropinirolum-0-5mg-lowest-price-for-ropinirolum
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-bonmax-60mg-acheter-raloxifene-original-en-france
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/amlodipine-10-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/tadarich-60-mg-como-comprar-gen-rico-on-line-no-brasil-linha
https://madbuddy.club/blogs/post/41270
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-amantadina-100mg-pago
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/hyzaar-losartan-and-hydrochlorothiazide-comprar-online-per
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/super-p-force-sildenafil-dapoxetine-100-60mg-comprar-sin-receta
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/o-commander-apolakeat-200mg-en-ligne-bon-marche-site-fiable
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/betabloquin-100-mg-en-ligne-moins-cher-commander-sans-ordonnance
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/zyban-sr-bupropion-150mg-pas-cher-et-securise-bupropion-150
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/cefaclor-250-mg-comprar-en-una-farmacia-online-confirmaci-n-r
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/recherch-achat-falergi-5-mg-achat-cetirizine-sans-ordonnance
http://brooklynne.net/profiles/blogs/frumil-5mg-comprar-sin-receta-por-internet-espa-a-comprar
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-ofloxacine-200-mg-baisse-prix-forum-discussion
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/amlodipine-2-5mg-puedo-comprar-y-pagar-con-visa-chile
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-achat-norethindrone-acetate-5mg-acheter-du
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/vardenafilo-20mg-comprar-de-calidad-puerto-rico

услуги контекстная реклама

(Seopermspove, 2019.05.03 14:37)

— Предоставлять своевременную и достоверную информацию о деятельности компании.Декомпозировать (то употреблять, ломать для более мелкие и простые подзадачи) дозволительно как общие, так и индивидуальные планы. Очень незамысловатый троп из жизни – вы собираетесь в отпуск. Ваша глобальная мета – поехать отдохнуть. Чтобы достичь ее, вам надо обратиться в турагентство следовать путевкой, купить свидетельство на самолет, оформить визу, завершить однако дела для работе, собрать вещи и отправиться в путь.примеры пиара у блогеров
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе</a>
[url=https://perm.skgroups.ru/calls.html]колл центр холодные звонки[/url]
https://perm.skgroups.ru/calls.html - колл центр холодные звонки

Критиковать диалог лучше однозначно: помощник либо поздоровался, либо вышли, либо отработал данное протест, либо нет. Третьего не дано. Поэтому мы рекомендуем отныривать сложных оценочных систем сообразно 5 тож 10-балльной шкале, используйте оценку «0» и «1». Применяйте данную технологию будто ради исходящих, так и ради входящих звонков.Надо ли ораторствовать о том, который вам необходимо лежать вежливым и уважительно обращаться к человеку, даже если он не рад вас слышать?Вы сможете показывать рекламу пользователям, которые уже посещали ваш сайт сиречь его определенные страницы. Для этого в код сайта встраивается пиксель Фейсбука, какой собирает причина о трафике.загрузка сторис в Инстаграмлайтрум

разработка сайта интернет магазина

(Artemmug, 2019.05.03 13:56)

Также не меньшим фактором, влияющим для счастье сайта является ваше ораторство, ваши знания в той сиречь иной области, ваш чувство и опытность преподнести информацию. Очевидно, в интернет каждый день заходит ряд новичков, однако однако равно некоторый пользователи путы имеют какой-то испытание и увидев на вашем сайте похожее для весь остальное сюда не вернутся.Особенности платформы:Сообразно, дизайн этого сайта (интернет-магазина) принужден соответствовать образу целевой аудитории и стилю компании. То есть важно читать динамичность, свободолюбие и верность к адреналину присущую экстремальным видам спорта. Это позволяет сконструировать предположительно язык будущего сайта, а дизайнеру позволяет увидеть способ, в котором ему следует развивать идею, которая должна уже созреть в его творческой голове.На основе этих знаний оформляем профиль и формируем контентный план. Добавляем приманка тематики, которых перевелись у конкурентов, подаем около новым соусом старые темы. Отвечаем на вопросы, которые задавали конкурентам. Стараемся исполнять больше, лучше, быстрее.Вечные сторис (актуальное). Коли есть (маловероятно, который их нет, но такое тоже бывает), изучаем следующие моменты: сочетание с аватаром профиля, выполнены ли обложки в едином стиле либо перевелись, названия полностью читаются alias нет, из названия конечно ли довольствие вечной сторис, какие разделы вынесены в вечную сторис.
<a href=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/calls.html>холодные звонки</a>
[url=https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/portfol-razrab.html]сайт визитка пример[/url]
https://nizhnii-novgorod.skgroups.ru/ecomerce.html - заказать разработку интернет магазина

• Надо варганить большое наличность холодных звонков, поскольку статистика неумолима — на 10 звонков 9 отказов и 1 пациент, заинтересовавшийся вашим предложение. На 10 заинтересовавшихся — 1 клиент.• Во время телефонного разговора не допускается использование отрицательных слов и выражений, любое ответ должно максимально смягчаться («не подобный беспричинно», «мало или»).Сколько сделала Coca-Cola? Взяла передала атмосферу любимого праздника. Ведь с чем ассоциируется Последний год? Елки, огни-гирлянды, счастливые семьи и т.д. Хотите добиться высокой виральности? Берите общечеловеческие ценности и внедряйте в свою рекламу. Но бесспорно, сколько оказывать это нужно в положительном ключе. А то анафеме вас предадут, глазом моргнуть не успеете.«Основной запросы рубрики+минимальная цена товара в категории+вспомогательное изречение+наименование бренда/магазина»bcall3


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 201553
Hónap: 1224
Nap: 61