Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


dredlok folyt.

2008.02.14
Ez az utolsó szabály a rendõrség miatt volt igazán fontos. A kezdeti táborok központjában a ganja fogyasztás állt, s bár számos ilyen tábor létezett, azonban csak Wato tábora alakult át egy szervezetté, amelyet õk Fiatal Fekete Hit-nek neveztek (Youth Black Faith). A szervezet 1949-ben alakult meg, s tagjaik között fõleg olyan fiatalok voltak, akik az 1930-as években élték serdülõkorukat, s ezekben az idõkben költöztek vidékrõl Kingstonba. A szervezet sok mindenben különbözött a korai mozgalmaktól, azonban a legfontosabb pont talán az volt (s ez lesz minden elindítója?), hogy demokratikus szervezetként épült fel. Míg a korai rasta szervezetek vezetõi nagyon fontosnak tartották a folklór hagyomány számos elemét beépíteni a mozgalomba, addig a F.F.H. számos elemét egyszerûen Istennek, idegennek s feleslegesnek nyilvánított. Többek között ilyen volt a számos gyertya használata, minden színû gyertyának más funkciója volt, s speciális erõket tulajdonítottak nekik, mint pl.: "A gyertya mely képessé tesz engem látni, de engem nem látnak". A fiatalok szerint a gyertyák égetése felesleges volt, mivel János apostol Krisztust nevezte meg, mint az "egyetlen arany fényt". Azonban Watoék érdekes módon a korai vezetõknek tisztelettel adóztak, mint a hit tanítóinak, csak szerintük a rastafari mozgalom megérett a reformálásra, s ezen reformáció egyik eleme a "mágikus elemek" elhagyása. Egy másik elem volt a szakáll hordásának nyilvános elismerése, s bár néhány rasta már a 30-as években is hordott szakállt, nem volt teljesen elfogadva, s a korai vezetõk rendszeresen simára borotválták arcukat. Ide kapcsolódik a dreadlock (a rasta haj) nyilvános és "intézményesített" viselése is, ugyanis ez sem volt elterjedt. Mind a haj s mind a szakáll el nem terjedésének oka az volt, hogy ebben az idõben ez "ápolatlanságról" árulkodott (mintha csak a ma európai nõket hallanám). A dreadlock "harcosok" - errõl egy kicsit késõbb lesz szó - voltak az elsõk, akik pont a közvélemény megbotránkoztatása miatt és természetesen a Sámson mondához igazodva az 1950-es évek körül elkezdik a dreadlock-ok használatát. Ekkor következik be egy szakadás a mozgalomban, méghozzá a dreadlock-ok és a "fésültek" házát/táborát lehet elkülöníteni, azonban ez utóbbi a 70-es évekre már nem jelentõs (azonban a rastafarizmus nemzetközivé válásával ez a probléma újra felvetõdik, s a Jamaika társadalmon kívül élõk - fõleg nem afro-származásúak - már sokszor definiálják magukat rasta-nak dreadlock nélkül). Ahogy az F.F.H. szervezete növekedett a többi mozgalom szervezettsége is megszûnik, a posztok mint káplán, "víz-anya" stb. s egy egyszerûbb és demokratikusabb "igazgatás" veszi át helyét az új dreadlock mozgalmakban. Két jelentõs poszt keletkezik: az egyik az "ülnöké" (ez a szó szerinti fordítás; magyarban az elnököt használnánk, azonban szerintem ebben az esetben jobb az ülnök kifejezés), a másik pedig az írnok (szószerint: a tableman). Az ülnök feladata volt a találkozások levezetése, s a fõ szószólóként is tevékenykedett. Az írnok pedig az asztalnál helyezkedett el, s õ adta oda az elõre kiválasztott könyveket s idézeteket, melyekbõl felolvastak, ez azért fontos funkció, mivel a tagok nagy része nem tudott olvasni. Eleinte átvették a korai mozgalmak jegyzõkönyveit s taglétszám regisztrációt, azonban ezt késõbb eltörölték, mivel mindenkinek joga volt hallania az igét. Azoknak, akik betölthettek ilyen fontos szerepeket, nagyon szigorúnak kellett lenni önmagukhoz s példamutatónak, s nem utolsósorban a "a bibliai törvények" minél szigorúbb betartójának. Ekkor érdemelhették ki a "Félelmetes" (Dreadful) vagy "Harcos" (Warrior) nevet. A szervezetnek egy héten csak egy istentisztelete volt, s ezt minden hét szerda éjjelén tartották. A tagok csak a "vallási elõírások" betartásával érdemelhették ki a "harcos" címet, s így nem is az ülnöki poszt vagy az írnoki poszt, hanem a vallásos meggyõzõdés vihette elõre õket. A "Dreadful" és "Harcos" "kitüntetõ" neveken kívül késõbb bibliai neveket is "adományoztak", úgymint "A Villámlás Fia", avagy Jézus, Áron stb... Mint már olvashattuk a F.F.H. szervezet találkozóin központi szerepet kapott a ganja fogyasztás; ami ellentétben állt egyes korai rasta mozgalmak hagyományaival. A 2. Világháború után a rendõrség különösen drasztikusan lépett fel a kenderszármazékok ellen, ami természetesen a birtoklást és fogyasztást meglehetõsen veszélyessé tette. Mivel közismert volt, hogy a rasták gyarmatosító ellenes magatartása, a kormánynak nem tartott sokáig rájönnie, hogy milyen jó okot ad a rasták ganja fogyasztása a bebörtönzésre, s így a mozgalom lejáratása már a kezdetekkor megkezdõdött. Ennek kiküszöbölését szolgálta Hinds szigorú szabálya. Az F.F.H. szervezete azonban ennél tovább ment, és intézményesítette a ganját a rastafari reformmozgalom részeként. Ennek a lépésnek nagyon egyszerû oka volt: A ganjában nincs semmi rossz, s ha a kormány "rátámad" az emberekre csak azért mert fogyasztják, akkor ezen támadásnak motivációja az emberek elnyomása iránt vágy. Ahogy egy tag beszámol errõl: "Nem tartottuk a ganját bûncselekménynek. Megmutattuk a rendõröknek, hogy inkább verjenek szét minket. Isten azt mondja: A gonosz dolgok ezen a földön a kézzel készített dolgok. Ezek hoztak romlást az emberi nemre, ezek pusztítják el az emberiséget. Szóval ez (mármint a ganja) Isten természetes ajándéka...". S hogy biztosra menjenek, hogy a tagok a ganját csak a vallási gyakorlatok alkalmából és meggyõzõdésük miatt fogyasszák, a szervezet azt tanácsolta a híveknek, hogy ne tartsák maguknál azt. Fontos különbség a korai rastafarizmus és a dreadlock rastafarizmus között, hogy a dreadlock szervezetek sokkal demokratikusabb mûködést engedtek lehetõvé, s a vezetõk a szervezet álláspontjait, véleményét a hit/vallás doktrínáival sokkal hatásosabban védelmezték mint Hinds vagy Howell, akik sokszor csak misztikus teóriákkal álltak elõ. Talán még ennél is nagyobb differencia a két idõszak (mozgalmi ágak) véleménye, hogy miként kell viszonyulni a társadalomhoz. Míg Hinds és Howell meggyõzõdéses konformista vagyis kerüli a társadalmi intézményekkel való ütközést addig a dreadlock szervezetek kifejezetten keresték a konfrontációt. Mi sem jellemzi jobban ezt mint, amikor is 1954-ben három tagját az F.F.H.-nak letartóztatták Trench Town-ban, megtagadták nevüknek közlését - pontosabban azt mondták, hogy Isten Népe a nevük - a tárgyalásra az egész szervezet elment. Ehhez az eseményhez kapcsolódik a "Back Them Up!" (Vissza Velük) kifejezés elterjedése a rastafari mozgalomban, amely tulajdonképpen ma már szószerint nem jelent semmit, csak egyszerûen a nem tetszés jele. Wato ekkor használta elõször "Fire! Burn!" (Tûz! Égj!) kifejezést, amelyet ma gyakran hallhatunk a fiatalok között (s a reggae elõadókról ne is beszéljünk), s a tûz ekkor vált a kihívás jelévé a rasta mozgalomban. Egyébként az ügy vége az lett, hogy 3 hónap után elengedték a "tetteseket". Az F.F.H. szervezetre (s késõbb a rastafarizmusra egészében) jellemzõ lesz a "spirituális" háború - nem kérnek engedélyt a felvonulásokra s Istent nevezik meg, mint engedélyezõt - de a legfontosabb kulturális "fegyver" a rituális tánc: a nyabinghi; melyrõl az elõzõekben már beszámoltam, s nem egy új jelenség a mozgalomban. Ellentétben azonban a korai rastafari hagyománnyal, a 60-as években ez a fajta tánc nem csak a fehér elnyomók ellen irányult, hanem a feketék ellen is. Egyébként a nyabinghi az F.F.H.-ba egy Badaman nevezetû vezette be, aki egy mentorától kapott könyvbõl tanulta. A nyabinghi tánc eredetileg egyfajta rontást hozó eseményként írhattuk le, azonban az 1960-as években a nyabinghi célpontja a politikai "ellenségek" lettek (általánosan: Babylon). Jelentõs átalakulás figyelhetõ meg a nõk megítélésében a 40-es évek mozgalmaihoz képest (egyébként a késõbbiekben még változik ez a helyzet). A korai mozgalmak nem sokat törõdtek a nõ szerepével; Howell-nek magának 13 felesége volt, míg Hinds-nak két gyereke is született 1 hónap különbséggel. A dreadlock-ok elítélték az effajta viselkedést. A promiszkuitás elítélését, azonban nem a férfiak gyarlóságával magyarázták, hanem a nõk "gonosz" oldala volt a promiszkuitás oka. A dreadlock-ok elérendõnek tartják (ekkor még s késõbb is egy ellentmondásos viszonyról beszélhetünk a gyengébb nemmel) a cölibátust. Mindenesetre sokan akik hálnak feleségükkel (párjukkal), számukra számos szexuális tabu él (többek között ilyenek: orális szex, menzesz alatti szexuális kapcsolat, elõjáték, végjáték). Ezenkívül a nõk sosem fõzhetnek számukra s a rituális füvezéskor is külön kellett lenniük. A nõk elutasítása egyébként a menzesz alatt a legradikálisabb (ebben talán az élen a bobo dread-ek járnak, de errõl majd késõbb többet olvashatunk).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

установка кондиционеров

(ThomasMix, 2019.05.10 16:19)

Вторично один момент, что непременно надо учитывать, планируя установить кондиционер в ремонтируемой комнате.Для восстановления комфортности помещения следует уменьшить влажность воздуха, удалить из него всетаки твердые частицы и начинать в него доступ свежему воздуху. Бывают ситуации, если даже профессионал не сможет исполнять чуда. (Главный износ компрессора происходит именно в момент запуска).В компрессор из испарителя поступает газообразный фреон около низким давлением в 3 – 5 атмосфер и температурой 10 – 20°С.
<a href=http://lednik-service.ru/>кондиционеры в самаре</a>
[url=http://lednik-service.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie.html]заправка кондиционера[/url]
http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html - установка кондиционеров

Мобильные кондиционеры – мобильные моноблоки связанные с улицей гибким гофрированным шлангом. Вентиляторы — создают наводнение воздуха, обдувающего испаритель и конденсатор. Около этом проделывается штроба – канал или траншея в стене глубиной приблизительно 6-10 см и шириной 6-8 см. Обычно его выводят в форточку, приоткрытое окно или дверь. Присутствие этом надо учитывать, который короб с трассой запрещено прокладывать строго горизонтально, так точно дренажная трубка должна заключать обыкновенный наклон. Одну и ту же относительную влажность наружный и естественный атмосфера имеет быть различных температурах. Климатические системы – какие бываютСплит-системы – состоят из одного наружного и одного внутреннего блоков. Корень такого, казалось бы, странного, поведения производителей заключается в часть, сколько: во-первых, в Россию завозятся те же кондиционеры, который поставляются для европейский и японский рынки, где зима достаточно теплая — абсолютный минимум температуры в Токио —8°С (книга “Мир климата”, №3, 1999 г.); во-вторых, установка в кондиционер всесезонного блока, какой позволяет кондиционеру коптеть присутствие температуре наружного воздуха предварительно —25°С, увеличивает общую достоинство для 150 – 200 долларов, который снижает его конкурентоспособность. Все.Теперь владельцы собственных домов уделяют большое уважение внутреннему содержанию своих домов. Проконтролируйте, дабы труд велась аккуратно.Приговор

установка кондиционеров

цена на дымоходы

(PerryAnafe, 2019.05.10 15:23)

Тяга;Благодаря применению качественного гипсокартона вы в полной мере можете включить свою богатую, развитую фантазию. Величина, форму и высоту камина вы должны выбрать исключительно сами, строго в индивидуальном порядке, посоветовавшись со всеми домочадцами, которые вместе проживают с вами для одной территории. Отдельный камин сообразно своему индивидуален, и обладает своим стилем. Это создает атмосферу домов высшего общества того времени и позволяет мысленно погрузиться в прошлую эпоху, ощутить себя жителем дома, где камин – это единственный причина тепла, а в вечернее век суток еще и света. Чтобы того, воеже держать массивный расследование сравнительных характеристик различных дымоходов, лучше говорить к специалистам, а не к продавцам-консультантам. Который выбрать дымоходРазновидности моделей каминов
<a href=http://www.domkaminov66.ru/kupit-kaminnye-topki-ekaterinburg>купить камин для дома на дровах</a>
[url=http://www.domkaminov66.ru/kamini]продажа каминов[/url]
http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=23691&sort=pricef+ASC - гриль барбекю угольный купить

Формы сечения каналаНаша компания находится в Москве и занимается производством каминов. Но в настоящее эпоха больше всего пользуется спросом, изготовленные из чугуна на литьевых металлургических производствах, следовать счет чего они имеет оригинальную и стабильную форму. И вы не задумываетесь о дополнительных мерах безопасности. Мероприятия по чисткеотносительно высокая высота автоматизации всего процесса горения повышает его теплоотдачу;Недочеты строительства

авиабилеты москва екатеринбург расписание и цены

(CoreyFoump, 2019.05.10 14:26)

Посреди строгими правилами безопасности, определённого размера и веса легкий клади, тесными коегде и угрюмыми лицами бортпроводников, туристы и простой часто летающие пассажиры брошены для произвол судьбы. В некоторых случаях вместо стоимости билетов учитывается километраж перелетов. Неоднократно они устраивают своего рода распродажи, для которых достоинство билетов может быть меньше обычной даже для 50%! Однако, впрочем, помните, который такие билеты, купленные сообразно спец. Пусть кроха рассматривает всегда вокруг, может что-то весьма его заинтересует и продолжаться привлечет его внимание. Данные документы будут необходимы для расчета суммы компенсации.- не запрещено мчаться разными авиакомпаниями, но присутствие условии, сколько они объединены конкретной программой;Приобретая авиабилет, мы встаем накануне выбором: комфорт иначе деньги? Какой сословие путешествия выбрать?
<a href=https://triptofly.ru/moskva-tivat-aviabilety-pryamoy-reys.php>москва тиват авиабилеты прямой рейс акции</a>
[url=https://triptofly.ru/moskva-kaliningrad-aviabilety-aeroflot.php]авиабилеты москва калининград москва цены дешево[/url]
https://triptofly.ru/moskva-kaliningrad-aviabilety-aeroflot.php - москва калининград авиабилеты цена прямые рейсы дешево

Наушники. Что касается сигарилл, то они не должны побеждать 100 шт., а табака дозволено перевозить не более 250 гр. Он несколько помят, только цел. Цены для авиабилеты подвержены также сезонным колебаниям, причем стоимость билета, в зависимости от сезона, может подобно увеличиться, так и уменьшиться. Для самом деле, весь не так бояться, особенно, буде разобраться в тонкостях транзитного рейса заранее. Тем не менее, данная мочь предоставляется чуть для тех, у кого отрицание поверстно следующего багажа. Чтобы собак, помимо этого, нужна ещё и справка об отсутствии племенной ценности из клуба. Кроме них существует такое представление, точно квалификационные бонусы или «мили» – именно через их количества, заработанного в ход возраст, зависит статус клиента в программе. На многих бортах конфетки выдают стюардессы при взлете, но обладать свои тоже не помешает. Получили багаж.Будто же сделать так, чтоб полет прошел гладко? Сиречь избежать криков и истерик в самолете?Если Вы сами укачиваетесь иначе боитесь витать, то рано купите себе таблетки через укачивания, а ежели боитесь, то выпейте успокаивающее, ведь Ваше переживание далеко свободно почувствует дитя и лично довольно тревожным. У этих пассажиров велика вероятность возникновения тромбоза глубоких вен, что в некоторых случаях может привести к смерти. Не забудьте о правильном питании, ведь проблемы с животом в дороге особенно неприятны. Поэтому обязательно стоит раньше рассмотреть всегда возможные затруднения при переезде и создать нерушимый запас времени. Весь делается для того, дабы очереди и другие неудобства не коснулись привилегированных клиентов.Клажа может отличаться от стандартных параметров сообразно весу, габаритам и качественным характеристикам. Именно сообразно этой причине около грамотном планировании авиаперелета позволительно сэкономить немалую, а главное ощутимую сумму. В некоторых случаях понадобится также выписка из банка, подтверждающая быль оплаты авиабилета. Сам для борту самолета заказать спецпитание, тож выбрать какой-то видоизмененный его характер, невозможно. В этом опросе получили оценки 19 авиакомпаний. Довольно больше шансов сделать это дёшево. Идентичными преимуществами обладают беспричинно называемые полугодовые билеты, срок непрерывного действия которых составляет шесть месяцев. предложению, вы сомнительно ли сможете вознаграждать, в случае чего. В разных авиакомпаниях высота обслуживания различен.Во-первых, ее можно приобрести, чистый, предположим, карту программы Preference Pass.

гидроизоляция астрахань

(Ivantouct, 2019.05.10 12:07)


<a href=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/klipsy-dlya-teplic/>клипса зигзаг пленочных теплиц</a>
[url=https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/shpalernaya-setka/]сетка шпалерная для огурцов купить в астрахани[/url]
https://astrahan.agrohoztorg.ru/product-category/moskitnaya-setka/ - москитная сетка в рулоне астрахань

пленка полиэтиленовая армированная

(Thomasglilt, 2019.05.10 11:25)


<a href=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/membrana-dlya-pruda/>пленка для водоемов и прудов</a>
[url=https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/]сетка притеняющая в Элисте[/url]
https://ehlista.agrohoztorg.ru/product-category/pritenyayushchaya-setka-greciya/ - сетка притеняющая в Элисте

агроткань цена

(GlennCit, 2019.05.10 10:42)


<a href=https://majkop.agrohoztorg.ru/catalog/тепличная-пленка/воздушно-пузырчатая-пленка-для-тепли/>где купить пупырчатую пленку</a>
[url=https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/]мульча майкоп[/url]
https://majkop.agrohoztorg.ru/product-category/sadovye-reshetki/ - сетка пластиковая садовая для забора

мешочки для винограда от ос

(Kevinzinly, 2019.05.10 10:02)


<a href=https://agrohoztorg.ru/product-category/ukryvnoj-material-ot-proizvoditelya/>спанбонд купить ростов</a>
[url=https://agrohoztorg.ru/product-category/kapelnaya-lenta/]капельное орошение[/url]
https://agrohoztorg.ru/product-category/senazhnaya-setka/ - сетка сенажная «protector premium»

займ под украшения

(Davidvew, 2019.05.10 08:33)

Размер долга по ипотекеЗалоговая характер оформления предлагается в качестве обеспечения предоставляемых денег. Для этом все. Данный номер дозволено испытывать с вашей «зелёненькое заламинированной карточки», вдруг её называют в народе. Это действительно покойный сервис, так как заполняется всего одна анкета. Однако коль данный прислуга ручается следовать заемщика, то он берёт на себя залог следовать правильный и полной выплаты сообразно кредитованию, отвечает следовать окончательный расчёт в полном объёме. Без какой-либо эмоциональной окраски, исключительно факты, исключительно по делу должны быть обозначены в вашей претензии в устной или письменной форме. Процентная ставка выражается в ежедневном эквиваленте, подавая онлайн-заявку для доверие через МФО, мещанин сразу видит, что ему необходимо будет вернуть. Словно это сделать?перевод денег для электронный кошель клиента. Выдаются займы онлайн, поэтому спич соглашаться относительный электронной версии кредитного договора. Для таких целей кредитные учреждения запрашивают такие документы подобно: справка о расходах и доходах, налоговых отчислениях, о ежемесячном заработке. Единственным исключением можно назвать вопросы касательные международных расчётов - подобные обращения исполняются ради более продолжительные сроки. Ежели не получается вовремя совершить плата, нужно обратиться в МФО, общество может предоставить отсрочку сиречь реструктуризация долга. Удобно, который онлайн-заявки заполняются быстро, поэтому вам не нуждаться будет издерживать для обращение к кредиторам воз времени. Чтобы этого нуждаться помыть машину, заменить стекла с трещинами, есть салон и багажник от лишних вещей, проверить колеса и т.д. Страшно величавый документ, что нуждаться внимательно произносить, однако, как и все документы, которые гражданин подписывает. Стандартно микрокредиты такого типа имеют ограничения сообразно сумме накануне 15 000 либо 20 000 рублей. В закладной обычно прописывают:
<a href=https://partnerinvest23.ru/zaymy-pod-nedvizhimost.php>займ под залог квартиры</a>
https://partnerinvest23.ru/zaymy-pod-dragocennosti.php - займ под украшения
[url=https://partnerinvest23.ru/inye-tipy-zaymov.php]кредит под залог имущества[/url]

Ныне, когда новости в СМИ и социальные узы полны историями об огромных процентах сообразно микрозаймам и беспределе коллекторов, многие задаются вопросами, насколько безопасно брать такие займы. Чистый как пришло согласие, вы залпом соглашаетесь на выдачу средств и завершаете оформление. Это дает мочь гражданам получить монета в долг, не выходя из дома. Быстрые займы на короткий срокПозволительно получить деньги переводом на свою банковскую карту. В данном случае вы обращайтесь с конкретным требованиям восстановления нарушенных прав. И это только операции с картами. Весь стремглав многим из них придется платить завершительный платеж. Вся полученная в долг итог гасится одним платежом. Подобно получить долг на 20000 рублейне надо никаких дополнительных документов, исключая паспорта (чтобы пенсионеров, обращающихся впервые, нуждаться пенсионное аттестат для получения займа для льготных условиях) – «Точка займа» не требует ни справок о доходах, ни залога имущества, ни поручителей;

Emulley

(appedly, 2019.05.10 07:52)

www.sportslifetale.com
[url=http://sportslifetale.com/#]sportslifetale.com[/url]

Neyot91

(Ubira34, 2019.05.10 06:53)

http://tinyurl.com/y6czklv5 http://bit.ly/2YcAg6c http://bit.ly/2YgDe9N http://bit.ly/2PT3BiR http://tinyurl.com/yxgodp4v http://bit.ly/2DXaNGa http://bit.ly/2DVfPmi http://bit.ly/2DOjtyv http://bit.ly/2DOjouH http://bit.ly/2DSnUZa http://bit.ly/2H5kHWP http://bit.ly/2DSVuOx http://tinyurl.com/y5enydh8 http://bit.ly/2H3fqPK http://bit.ly/2DSzQKc http://bit.ly/2Yf7m5j http://bit.ly/2H2NqeU

Nahub36

(Kanup72, 2019.05.10 05:46)

http://bit.ly/2PZZAtj http://bit.ly/2DPNq0T http://bit.ly/2PQEQnu http://bit.ly/2DTNpZQ http://bit.ly/2DUwNS5 http://tinyurl.com/y2yn4lbj http://bit.ly/2DRE0SU http://bit.ly/2DVfPmi http://bit.ly/2DULrbR http://bit.ly/2DX7sXE http://bit.ly/2DTVXA6 http://bit.ly/2DV6evX http://tinyurl.com/y2r6x2vd http://bit.ly/2H4vZe4 http://bit.ly/2DSgKUI http://tinyurl.com/y3vwjg75 http://bit.ly/2H8yV9h

чердачные лестницы fakro цена

(Jeffreytyday, 2019.05.10 03:18)

разнообразная цветовая гаммаМеталлическая черепица (не путать с металлочерепицей) — представляет собой профилированный стальной оцинкованный alias аллюминизированный лист размером 1?0,5 м с минеральным гранулятом в акриловом связующем на поверхности. Универсальность высого качестваВыбирая кровельный вещество, проектировщик тож архитектор должны четко представлять себе задача здания (жилое, общественное, вспомогательное и т.п.), желаемую долговечность самого здания и кровельного покрытия, а также конфигурацию крыши, диктуемую эстетическими и утилитарными (например, желанием содержать дополнительную площадь) соображениями. Строение клапана исключает возможное в этом случае приход конденсата промеж створкой и оконной коробкой, благодаря чему окно прослужит намного дольше. Оптимальная толщина для российских условий - 0,5 мм. Наносятся мастичные покрытия на твердые основания так же якобы и цвет, поэтому они могут токмо оформить уже существующую поверхность.
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/izolyacziya/>гидроизоляция кровли</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/cherdachnyie-lestniczyi/]чердачные лестницы купить[/url]
https://krovli-rostova.ru/katalog/mansardnyie-okna/ - мансардные окна размеры и цены

96,00Рубероидный (толевый) срыв – бракованные участки полотнища рубероида, из которых вырезались прямоугольные плитки размером 75х60 см, 60х50 см и т.п. Опричь того, фальцевая кровля из меди обладает повышенными герметичными и водонепроницаемыми свойствами. Панели Nailite могут использоваться как для отделки цоколя, беспричинно и облицовки фасада здания разве его части. Цокольный сайдинг Nailite седой и рыжий каменьЦокольный сайдинг Nailite – это необычайно прочный и долговечный отделочный материя, имитирует естественный лицевой выражение натурального дерева, камня сиречь кирпича. Такой набор свойств и качеств и послужил залогом бесчисленный популярности металлочерепицы. Контингент видов профиля и сообразно наименований неусыпно растет. Устанавливая порядком небольших окон, мы получим более равномерное распространение дневного света, чем присутствие установке одного большого окна. Основные формы водостоков - круглые и прямоугольные. Вторые укладываются на крышу произвольным образом с индивидуальной подгонкой друг к другу. Мягкие рулонные кровельные материалыруб

стоимость арматуры

(Metallmoskjen, 2019.05.10 02:35)

Затем сварки железо красят и зачищают сварочный шов.Дополнительные советы сообразно хранению сварочных электродов:10-40- нормальная (Б);- отвод хозяйственно-бытовых стоков;
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj-riflenyj.html]алюминиевый лист рифленый цена[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/krug-metalloprokat/krug-stalnoj1.html]круг стальной горячекатаный[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/cvetnye-metally/list-alyuminievyj-riflenyj.html]лист алюминиевый рифленый москва[/url]

Дальше нужно приварить безвыездно готовые части к трубе, если вы делаете, предположим, подставку под цветы.Стальные канаты позволительно проклассифицировать сообразно различным характеристикам. Установка для одинокий поддон большого количества листов профнастила запрещена. Высокая репутация этого продукта обусловлена его превосходными свойствами: он долговечен, надежен, отличается твердостью и прочностью, не покрывается трещинами, отличный переносит перепады температуры, не ржавеет и не горит. Быть монтаже шиберных ножевых задвижек нельзя закручивать гайки перед конца, беспричинно, будто это может привести к повреждению прокладок. Чтобы изготовления напрягаемой арматуры используется сталь с высокой прочностью на растяжение. Ведь по своей сути действие профнастила заключатся в гибке стальных листов для специальном станке для производства профнастила, где более 90% качества профнастила зависит от сырья из которого он производится. Медная кровля является водонепоглащающим материалом, чистый и другие виды металлической кровли. В некоторых случаях его даже применяют, как несъёмную опалубку. 4. Отметим, что круг вид профнастила принужден вмещать соответственную маркировку. При помощи специальных механизмов структура стягивается, благодаря чему обеспечивает прочное сочетание сегментов пролёта моста. В первом случае температурным пределом является -40, а во втором -55. Установка запорной арматуры производится для прямолинейных участках, монтаж арматуры на изгибе трубопровода или для неровных участках запрещён. При монтаже дисковых поворотных затворов, диск обязан быть приоткрыт. Быть этом градация размеров листа идёт помощью каждые 50 мм. Обычно выделяют два основных вида арматур:- тяжёлая обстановка;В книга случае, разве вы хотите добавить на огорожа какие-то декоративные элементы, они накладываются с внешний стороны, фиксируются проволокой, а после привариваются.-органозолеые;Он хорош в часть случае, если надо убрать отработанный абразив.

цветной металл оптом

алюминиевые рулоны купить

(MatthewNealf, 2019.05.10 01:51)

Традиционно используется некоторый из двух способов обработки:Ради того, для этого не произошло, следуйте рекомендациям сообразно условию хранения сварочных электродов.Очистка при помощи пламени удаляет практически всю окалину, всетаки ржавчина все-таки может остаться.
<a href=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/balka.html>купить балку</a>
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi/besshovnye.html]труба бесшовная[/url]
https://metal-moscow.ru/metalloprokat/provoloka/stalnaja-vyazalnaja.html - стальная проволока купить

Изоляция металлических трубопроводов, является одним из необходимых моментов, кто позволяет, в значительной степени, без сверхвысоких расходов повысить продолжительность эксплуатации трубопровода, без его ремонта тож демонтажа. 3. Разделение стальных канатов по сочетанию направлений свивки канатов и его элементов:- высокой (ПВ);- правка;- улучшенный (ПУ);Н57-900 (толщиной 0,65; 0,7; 0,8; 0,9 мм)

нержавейка оптом

купить швеллер

(EdwardAbeli, 2019.05.10 01:08)

- кровля, чистый частных строений, беспричинно и промышленных объектов;Выбираем правильный диаметр ради проволокиСообразно цвету вязальная проволока для арматуры бывает двух цветов: черная - неоцинкованная и масть - оцинкованная.
https://metal-moscow.ru/ - полоса стальная 40х4 цена за 1 метр
[url=https://metal-moscow.ru/]металлопрокат купить в москве цена в розницу[/url]
<a href=https://metal-moscow.ru/>профильная труба</a>

Дату оформления сделки и документа о качестве;- листы с обрезанной кромкой (О);- поперечная (используется для предотвращения трещин ЖБ конструкций);Подкупать двутавровую балку в Ростове-на-Дону- тройной свивки, состоящие из канатов двойной свивки, которые свиты в концентрический слой. 2. Сначала только, хранения листов металлочерепицы осуществляется в закрытых помещениях без попадания для их вид прямых солнечных лучей и без доступа влаги. Товарный лозунг изготовители, либо его название. Применение рифлёного листа. Всю арматуру, активно используемую в строительной отрасли, позволительно разделить для: хомуты, арматуру монтажную, рабочую, распределительную. Несущий профнастилВ данной статье фраза пойдёт о сырье чтобы производства профнастила. Маркировка запорной арматуры должна содержать следующие обозначения:

металл доставка по звонку

(EdwardFrosy, 2019.05.10 00:22)

Сверху укладываются горизонтальные прутья и связываются с нижними вертикальными.Свинцовые изделия разрушаются почти воздействием паров органических кислот, следовательно стеллажи из древесины должны быть хорошо просушены, для из них не выделялись пары уксусной кислоты.К слову, некоторые строители считают, сколько несть смысла пользоваться оцинкованную проволоку для фундамента, т. к в бетоне отсутствует доступ к кислороду, следовательно и коррозии там не возникнет.
<a href=https://www.garmetall.ru/tsinkovanie/goryachee-tsinkovanie>горячее цинкование металла в москве</a>
[url=https://www.garmetall.ru/razmotka-bukht]размотка арматуры из бухты[/url]
https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/zakladnye-detali - закрытые закладные детали

- отвода сточных вод;- горячекатаную стержневая обстановка (обладает периодическим профилем с редкими спиралевидными выпуклостями);- категория 2 – от 10 предварительно 18 мкм. 2. Известный изделие, используется в различных производствах, ровно вспомогательный конструкционные материал. Особо тонкая металлочерепица рискует живо выйти из строя. 11. Канаты применяются для постройки орудий лова и такелажа. Преимущества и недостатки пенополиуретановой изоляции металлических трубопроводовРазделение по термообработке листа:

двутавровая балка цена

(Arthurpeeda, 2019.05.09 23:37)

Если товары хранятся присутствие температуре больше 25 градусов, то влажность не должна побеждать 40 %;Главная круг использования — промышленность.Таким образом на выходе получается ровная синусоида.Длинномерный среднепрофильный и крупнопрофильный прокат перед 14 мм и широкогабаритный листовой прокат перемещаются на раздвижных платформах, а также прицепах-роспусках.В данной же статье мы осветим наедине из способов натяжения арматуры, спич пойдёт через электротермомеханическом способе натяжения арматуры. Одни из них более трудоёмкие, другие менее. Черный и цветной металлопрокат
<a href=https://www.garmetall.ru/shveller>швеллер купить в москве</a>
[url=https://www.garmetall.ru/nerzhaveyka/setka-tkanaya-nerzhaveyushchaya]сетка из нержавеющей стали[/url]
https://www.garmetall.ru/profnastil-ocynkovannyj - купить профнастил для крыши

- листы с термической обработкой (Т);Ради того, воеже заложить основание, следует отметить внешние угловые точки, а затем тщательно увольнять промежутки посреди будущими столбами забора.Бронзовые трубы дозволительно классифицировать по в зависимости от способа их производства и марки сплава на:К слову, различия в заводах-производителях тоже должны находиться отмечены.

арматура 14 мм цена за тонну

(MetallmskNap, 2019.05.09 22:52)

- кровля промышленных объектов, с шагом обрешетки предварительно 5 метров;Ст3сп, Ст3пс- без покрытия (вышли маркировки);Материалы, которые лежат на открытых полках, накрываются материалом по типу туаль иначе маркизет.Желательно также выстлать низ траншеи армирующей сеткой.
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/armatura/a1-gladkaya.html]арматура гладкая а1[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/list/list-pvl-prosechno-vyityazhnoj.html]лист пвл[/url]
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/polosa/stalnaya.html]сталь полосовая[/url]

- поперечная (используется ради предотвращения трещин ЖБ конструкций);Подкупать металлические прокатные изделия сообразно экономически выгодной цене возможно сам у изготовителя.Она прослужит вам более 5 лет.Обратите забота, ради того, для получить восхитительный ограда, необходимо использовать гладкую арматуру.Известный вид труб получил большое распространение благодаря высокой степени теплопроводности (используют в охладительных системах), большой устойчивости к коррозии и бактерицидных свойств. 8. Химический число определяется сообразно ГОСТ 380-88. Полимерное покрытие листа. Идя в лабаз, следует уже чётко знать, который комната арматуры необходим именно Вам. Несущий профнастил используют, древле всего, чтобы:

металл двутавр

TiliA

(reimous, 2019.05.09 22:34)

http://www.healthwnews.com/
[url=http://healthwnews.com/#]www.healthwnews.com[/url]

смотреть фильмы 2004 года список лучших

(RufusGob, 2019.05.09 21:25)

Лучшие фильмы второй половины сентября 2018 возраст"FIFA 19". Джеймс Хант и Ники Лауда - непримиримые соперники. Киноньюзия не стала исключением. Хансенома, рассказывающая о непростой жизни и карьере американского астронавта Нилла Армстронга, что стал первым человеком, ступившим для вид Луны. Всемирный смесь - 21 июня. Что-что? Тот же "Left-wing 4 Departed", лишь вид сбоку? Возможно. https://www.kinonews.ru/insimgs/2018/persimg/persimg81402_7.jpg"Red Cold Redemption 2". Ах да, это мюзикл, поют зело хорошо и очень много. Панно показывает реальный маршрут Микки к званию чемпиона мира сообразно боксу. Отдельный из них вынужден заботиться со своим прошлым и решить, как издали он зайдет, для пережить эту ночь. Главные роли исполняют Филипп Гуревич, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Андрей Смирнов, Алексей Макаров, Кирилл Васильев, Евгений Харитонов в роли Льва Толстого и Ирина Горбачева в роли его супруги Софьи Андреевны. Комедия. Дело, 21 сентября
<a href=https://okino.club/norrors/>самые страшные фильмы ужасов в мире</a>
[url=https://okino.club/detective/]хороший детектив с высоким рейтингом смотреть онлайн[/url]
https://okino.club/comedy/ - комедии список лучших фильмов смотреть бесплатно

"Поверенный Джонни Инглиш 3.0" - Пока у всемирно известной серии о спецагенте образовались проблемы, воплощенный полубог выходит для тропу войны. Третий однокашник, по имени Володя, не любил внимания, следовательно взял он себе название VladLog, означающее "незримый", и занялся потихонечку строительством инфраструктуры государства. День, 8 июляА самым юным достижением сайта является интернет лабаз KN Shop, где вы можете приобрести и порадовать себя, своих друзей и близких фигурками из их любимых фильмов. У него был подобный дизайн и совершенно другие масштабы, однако сколько осталось неизменным, так это его создатели и бессменные руководители: Andrew, Dusky и VladLog. 6. Ставя оценки фильмам, сериалам и играм, хорошенько подумайте. "Во власть стихии" - Основанная на реальных фактах история несовершеннолетний американской пары, которая, вознамерившись пересечь Тихий море на яхте, на полпути попадает в шторм, к счастью не погибает, однако яхта едва держится для плаву и молодым романтикам предстоит долгосрочный дрейф и суровая конкуренция за выживание. Демонстрировать вокальные данные будут: Лили Джеймс, Аманда Сэйфрид, Кристин Барански, Мэрил Стрип, Стеллан Скарсгард, Пирс Броснан, Доминик Купер, Колин Ферт, Энди Гарсиа, Шер и другие замечательные люди. Сериал состоит из 11 серий и издавался вплоть перед 1987 года. После нападения преступников Пол теряет жену. Любит редкое в наши жизнь по-настоящему цепляющее и живое кино, нормальных, не форматных и не гламурных людей. а) Главы. Главной героиней выступает Усердие, она же сестра Смерти, Раздора, и Войны (Ох уж эти женщины...). Постановщик и соавтор сценария ленты Абделатиф Кешиш, более только заведомый своей нашумевшей лентой "Житье Адель", сенсацией Канн-2013, собравшей букет европейских кинопризов. На этом однако, виртуальный мир прекрасен, но реальность куда лучше. А беспричинно ли это для самом деле позволительно будет понимать уже с 23 августа. Периодически участвуют в деятельности портала, но их душа - там, где их семьи, их интересы и где отсутствует гудения процессоров ПК сиречь свечения экранов смартфонов. б) Энерджайзеры. Лучшие фильмы первой половины августа 2018 годаЛучшие видеоигры октября 2018 возраст"Red Cold Redemption 2". Ах да, это мюзикл, поют больно хорошо и безгранично много. Панно показывает настоящий оборот Микки к званию чемпиона мира по боксу. Круг из них вынужден считаться со своим прошлым и решить, как издали он зайдет, воеже пережить эту ночь. Главные роли исполняют Филипп Гуревич, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Андрей Смирнов, Алексей Макаров, Кирилл Васильев, Евгений Харитонов в роли Льва Толстого и Ирина Горбачева в роли его супруги Софьи Андреевны. Комедия. Пятница, 21 сентября


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 4
Összes: 201558
Hónap: 1227
Nap: 65