Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


a JAMAIKAI zene története

2008.02.19

ROOTS, RASTA, REGGAE ― A jamaicai zene rövid története ―

Bevezetés

Csaknem bizonyosak lehetünk abban, hogy Magyarországon mindenki hallott már reggae zenét, még akkor is, ha elsőre talán nem is tudja, hogy miről van szó. Bob Marley nevét is sokan hallották már, talán egy-két dalát is ismerik, ami nem csoda, hiszen Bob Marley máig a reggae legnagyobb alakja, annak ellenére, hogy több mint húsz éve halott. A reggae és más jamaicai zenei műfajok, mint a ska és a dancehall egyre népszerűbbek Európa keleti felében is, elég csak olyan előadókra utalni, mint Sean Paul és Sizzla, vagy itthonról a Ladánybene 27 és a Pannonia All-stars Orchestra. A köztereken megfordulva pedig lépten-nyomon jamaicai eredetű szimbólumokba botlunk, legyen az a jamaicai zászló vagy a „raszta” haj.

A reggae és a raszta hit (rasztafariánizmus) szorosan összefonódnak, mert rendszerint egyszerre találkozunk velük, mivel a reggae zenészek döntő többsége ebből a kultúrkörből kerül ki. Ez mégsem jelenti azt, hogy egyik a másik nélkül nem

is létezne, hiszen a rasztafariánizmus jóval előbb keletkezett, mint a reggae, és az 1970-es évek közepéig a reggae is jól megvolt mindenféle különösebb ideológia nélkül. A világon valószínűleg több százezer ember kedveli a reggae-t mint zenét, s többségük feltehetően nem vallja a raszta filozófiát és nem él raszta életmódot. Ugyanakkor a rasztafariánizmus számos vonása szimpatikus a reggae-t kedvelők számára, még ha a többség csak a külsőségekhez ragaszkodik is. A reggae és a rasztafarianizmus egyetlen, többé-kevésbé jól körülhatárolható kultúrkört képez, amely földrajzilag elsősorban Jamaicához, kulturálisan pedig ezen kívül Etiópiához vagy éppen Afrika egészéhez kötődik. Éppen ezért elkerülhetetlen, hogy nagy vonalakban megismerkedjünk e két ország történetével és hagyományaival.

Jamaica

Jamaica a karibi szigetvilág északi részén helyezkedik el. Éghajlata trópusi, vagyis többnyire süt a nap, bár az esős évszakban sokszor esik és a hurrikánok sem ritkák. A szigetet Kolumbusz Kristóf fedezte fel második utazása alkalmával, így Jamaica 1509-ben spanyol gyarmattá vált. Az eredeti őslakosok, az arawak indiánok, szinte évtizedek alatt kipusztultak elsősorban a fehérek által behurcolt betegségek, valamint az erőszakos bánásmód miatt. A szigeten alapított ültetvények megművelésére már a spanyolok elkezdtek afrikai rabszolgákat behurcolni. 1655-ben William Penn foglalta el a szigetet, amely ettől kezdve angol gyarmattá vált. Az afrikai rabszolgákat igénylő ültetvényeken főként cukornádat és kakaót termesztettek. A sziget akkori fővárosa, Port Royal nemcsak a jamaicai termékek kikötője, hanem az egész térség egyik legnagyobb rabszolgapiaca lett. Port Royalt 1692-ben egy földrengés romba döntötte. Nem sokkal később épült fel a mai főváros, Kingston.

Az Afrikából érkezett rabszolgák magukkal hozták régi hagyományaikat, beleértve a zenét is, ami elsősorban dobokat jelent. Az ültetvényeken azonban brutális erőszakkal találták magukat szemben: bőrükbe jelet égettek, hajukat leborotválták. A közösségi érzést, az afrikai származás tudatát csakis titokban tarthatták fenn. Az ügyesebbek és bátrabbak egyre nagyobb számban szöktek a jamaicai hegyek dzsungelébe, pedig ez veszélyes vállalkozás volt, hiszen ha elkapták a szökevényt, levágták a lábfejét. Mégis, egyre több szökött rabszolga tengette életét a hegyekben, akik búvóhelyeiken létrehozták saját településeiket. Egyes elképzelések szerint Jamaicában elsőként ők voltak azok, akik hosszúra növesztették hajukat, ezzel is jelezve, hogy szabad emberek. Ők voltak a maroonok. A 18. század első felében számuk annyira megnőtt, hogy már veszélyeztette a fehér ültetvényesek hatalmát, ezért a 18. században az angol gyarmati hadsereg két háborút is vívott ellenük. A maroonok azonban ettől kezdve a szabadságharc helyi szimbólumává váltak.

A rabszolgaságot végül 1838-ban törölték el, ám ettől gyakorlatilag semmivel nem lett jobb a sziget fekete lakosságának helyzete. A többség nem volt hajlandó az ültetvényeken még bérmunkásként sem dolgozni, így a városokba áramlottak, ahol azonban nem mindig találtak munkát. Létrejöttek a városi gettók, Kingston-ban a Trenchtown. A 19. század második felében Jamaica a Brit Birodalom koronagyarmata lett, vagyis olyan terület, amelyhez az angolok rendkívüli módon ragaszkodtak. Az addig fennálló (fehérek által vezetett) részleges önkormányzatot felszámolták és a sziget teljhatalmú angol kormányzót kapott.

Említettem, hogy a korabeli képi ábrázolások alapján már a 18. században megjelent az egyes jamaicai közösségek körében a fonatokba sodort hosszú „raszta” haj, a dreadlock, amely mára a reggae egyik szimbóluma lett. Egyesek szerint ezt a maroonok kezdték el viselni, ennél azonban sokkal valószínűbb, hogy ez csak jóval később terjedt el, amikor a 19. században az angolok indiai munkásokat hoztak a szigetre. Az indiai hinduk egy csoportja (szadduk) a rasztákhoz hasonló hajat hord, így elképzelhető, hogy Jamaicában is az indiai
„vendégmunkások” honosították meg. Szinte biztosra vehető, hogy ugyancsak Indiából került Jamaicába az indiai kender (cannabis sativa, marihuána, ganja [gandzsa], herb stb. - közismert magyar nevén a „fű”), amely a raszta mindennapok szerves részévé vált. Az indiai kender egyik neve (coolie) pedig valószínűleg az indiai vendégmunkások elnevezéséből származik (magyarul is használjuk a kulimunka kifejezést).

A második világháború után (amelynek során jamaicaiak is harcoltak a brit hadseregben) világszerte felerősödött a szabadságmozgalom. Jamaica, több brit gyarmattal együtt, 1962-ben nyerte el függetlenségét. A szabaddá váló állam számos társadalmi és gazdasági nehézséggel nézett szembe. A függetlenség elnyerése után két politikai tábor jelent meg a „küzdőtéren”, amelyek a mai napig meghatározóak. A felszabadulást követően 1972-ig a jobboldali Jamaicai Munkáspárt (JLP) kormányzott, majd a Michael Manley vezette baloldali Nemzeti Néppárt (PNP) került hatalomra. 1980-ig tartó kormányzása idején az ország belső ellentétei kiélesedtek, az utcai lövöldözések mindennapossá váltak. 1980-tól Manley vetélytársa, Edward Seaga vette át a kormányzást a Munkáspárt élén. Amerika-barát politikája sem tudta a súlyos gazdasági problémákat megoldani, amelyet tetézett a Gilbert hurrikán 1988-as pusztítása, amelynek következtében 500 000 jamaicai vált otthontalanná. 1989-ben ismét a Néppárt nyerte a választásokat, s azóta is hatalmon van. Talán érdemes megjegyezni, hogy a reggae első, „nagy” korszakában vetélkedő mindkét politikus (Manley és Seaga) kötődik a zenéhez. Manley különösen, hiszen részt vett a jamaicai reggae üzletben, és baráti kapcsolata volt Bob Marleyval. Seaga pedig egyetemi évei alatt népzenei gyűjtéssel foglalkozott a hegyvidéki közösségekben. A szigetnek jelenleg mintegy két és félmillió lakosa van, akik döntő többsége (90 %) fekete bőrű.

A reggae zenei előzményei Jamaicában

A reggae zenei előzményei alapvetően három irányból táplálkoztak: Afrikából, a környező karibi szigetekről és az amerikai bluesból.

A 19. század közepéig a rabszolga életmód nem tette lehetővé bonyolultabb hangszerek használatát, de az afrikai hagyományokból is az következik, hogy a legfontosabb hangszer: a dob. Ennek egy ősi változata, a burru tulajdonképpen a mai napig jelen van a jamaicai tradíciókban, akár a rasztafariánizmus rituális összejöveteleit, akár más jamaicai vallási hagyományokat figyelünk meg. A burru Jamaicában ugyanazt a szerepet játszotta, mint az afrikai népek életében: a dob ütemes játéka közben aktuális eseményeket énekeltek meg, azaz voltaképpen a híradó szerepét játszotta a szórakozás mellett. (Ismét magyar párhuzam a köny-nyebb érthetőség kedvéért: Tinódi Lantos Sebestyén dalai játszhattak hasonló szerepet a régi Magyarországon.)

A Karib-szigetek között mindig volt kulturális kölcsönhatás. Így például bizonyos, hogy a gitár használata Kubából terjedt el. A szintén kubai eredetű rumba igen kedvelt volt Jamaicában is, az 1950-es években. A viszonylag közel fekvő Trinidadból pedig a calypso zene vált népszerűvé, s egyes hangszerei, például a fémből (acélból) készült dobok bekerültek a jamaicai zenébe. Ugyancsak a calyp-so számlájára írható a későbbi jamaicai zenei formák ritmustechnikája, amennyiben a pengetős hangszerek gyakran ellentétes ritmusban játszanak a dobokkal. Mindemellett minden bizonnyal érkeztek zenei hatások Jamaicába a többi karibi szigetről, így Dominikáról és Puerto Ricóból is.

A mento

Az első olyan zenei stílus, amely kimondottan Jamaicában született meg, a calypso hatására létrejött mento volt. Létrejötte a 19. század végére tehető. Eleinte főképp falusi mulatságokon játszották, táncoltak is rá, majd idővel megjelent a városi szórakozóhelyeken. Mind a mentóra, mind pedig az ebből kifejlődött zenei irányzatokra jellemző, hogy a reggae 1970-es évekbeli népszerűvé válásáig, az alsóbb néprétegek műfajai voltak, amelyeket „felsőbb körökben” szinte egyáltalán nem hallgattak, sőt lenéztek, a rádióadók pedig nem játszottak. A mentóban már felfedezhetők a reggae gyökerei, a pengetős és ritmus hangszerek ellentétes üteme. A mentóban bukkan fel elsőként az a szövegvilág is, amely minden későbbi jamaicai zenei forma közös jellemzője lesz, s amelyben a hagyományos és tréfás stílusban kifejtett szerelmi és szexuális témák mellett („Don’t Touch Me Tomato”) a társadalmi problémák, az afrikai származástudat, a rabszolgaság és a fehérek világával való szembenállás bukkan fel egyre gyakrabban.

A mento (vagy ahogyan eleinte nevezték: a jamaicai calypso), mint zenei forma máig létezik Jamaicában. A későbbi reggae-forradalom és lemezipar számos producere foglalkozott mentóval (pl. Coxsone), ezért nem csoda, hogy a mento és a reggae 1960-as évek végi megjelenése közötti zenei fejlődés már pontosan dokumentálható. A mentóval alakul ki gyakorlatilag a jamaicai zenekarok összetétele is: a bendzsó, a gitár, a dobok és a „rumbadoboz”, amelyet később a nagybőgő, majd a basszusgitár vált fel. Számos mentozenekarban ezek mellett fúvós hangszerek is szerepet kaptak, főként szaxofon és különféle sípok, amelyek a későbbi zenei formákban mint trombiták és harsonák jelennek majd meg.

A jamaicai zene harmadik nagy hatása az amerikai blues, annak is elsősorban a New Orleans-i változata. Ennek magyarázata azonban már elsősorban nem a mento, hanem az ebből létrejött új műfaj, a ska kialakulásához kötődik.

Ska

A mento az 1950-es évek végéig uralta a jamaicai zenei életet. Abban, hogy kezdett átalakulni valami mássá, izgalmasabbá, döntő szerepe volt az amerikai fekete blues zenének. A második világháború alatt Jamaicában amerikai haditámaszpont működött, amelynek saját rádióadója volt. Az itt lejátszott jazz, blues és swing megérintette a szigetországot is. A háború után a jamaicaiak tömegesen kezdtek vendégmunkásként elhelyezkedni az Egyesült Államokban, így az 1940-es évek végétől egyre több külföldi lemez került az országba.

A bluesnak különösen nagy jelentősége volt, hiszen ekkoriban még elsősorban feketék játszottak bluest, amelynek szövegvilága sem állt messze a mentóétól. Míg Jamaica felsőbb rétegeiben a jazz (swing) lett nagy divat, addig az alsóbb munkás (és munkanélküli) rétegekben a blues volt nagy hatással. A mento és a blues „házasságából” jött létre az első nemzetközileg is sikeres jamaicai műfaj, a ska. Mindamellett szembetűnő a kortárs amerikai (USA) rock and roll hatása is. A ska sikerét mi sem jelzi jobban, mint hogy máig léteznek olyan jamaicai ska zenekarok, amelyek még a hőskorban alakultak (pl. a The Skatalites).

A ska volt az első olyan jamaicai zene, amely világszerte népszerű lett. Mindenképp meg kell említeni Millie Small 1964-es slágerét, a My Boy Lollipop c. számot, amely valószínűleg máig a legismertebb ska sláger. Az 1970-es évek közepén meginduló brit punk mozgalom, bár eredetileg a reggaevel került közelebbi kapcsolatba (Bob Marley: Punky Reggae Party), saját zenei stílusát ugyancsak a skából merítette (a ska Angliában „bluebeat” néven lett ismert). A ska zeneileg úgy írható le - ha egyáltalán leírható egy zenei műfaj -, hogy felgyorsították a mento ütemét, több lett a fúvós hangszer, az ének háttérbe szorult, mivel a szövegekre kisebb hangsúlyt fektettek. A ska töretlen népszerűsége nem csoda: dinamizmusa és egyszerűsége miatt elképzelni sem lehet jobb „bulizenét”. Még ha csak a legnagyobb klasszikusokra szorítkozunk is, lehetetlen e cikk keretei között felsorolni mindenkit, aki jelentőset alkotott a ska műfajában. Akiket azonban bűn lenne kihagyni: Prince Buster, aki elsősorban nem énekesként, hanem producerként tette le a névjegyét, és önmagát a ska feltalálójának tartja. Olyan örök érvényű ska himnuszok fűződnek a nevéhez, mint az Oh Carolina, a Judge Dread, a 10 Commandements vagy a Madness. Nem nélkülözhető a felsorolásból Laurel Aitken sem, akit nemes egyszerűséggel a „ska keresztapja” (Godfather of Ska) titulussal illetnek. És mindenekelőtt a The Skatalites zenekar, akikről nem túlzás állítani, hogy szinte minden jelentős jamaicai énekessel készítettek felvételt az 1960-as években. A ska ma is hihetetlen népszerűségnek örvend, annak ellenére, hogy nem tartozik a mainstream irányzatok közé. Ugyancsak lehetetlen teljességre törekedni, így csak néhány név a mai ászok közül: a francia Babylon Circus, a szlovák Polemic vagy a magyar Pannonia Allstars Orchestra (PASO) minden érdeklődőnek jó kiindulópont lehet. A sound system< Az első jamaicai lemezgyárak alapítása az 1950-es évekre esik, s az olcsó bakelitből készült lemezek elterjedése egyúttal azt is jelentette, hogy ezentúl nem volt feltétlenül szükség élő zenekarra. Egy-egy táncos mulatság megrendezéséhez immár elegendő volt két lemezjátszó, egy erősítő és hangfalak. Azonban a jamaicaiak nem elégedtek meg ennyivel, így a sound system sem csupán technika. Kialakulásukban eleinte pusztán az anyagi okok játszottak szerepet: egyszerűen olcsóbb volt a táncos-zenés helyek tulajdonosainak egy két-három főből álló sound systemet bérelnie, mint egy minimum kétszer ennyi tagból álló zenekart. Ráadásul a zenészek időnként szünetet tartottak, ami azt a veszélyt rejtette magában, hogy közben a közönség odébb áll. A sound system megnyugtató megoldásnak tűnt. A korai sound systemek, amilyenek már az 1940-es évek végén is voltak, igen egyszerű összetevőkből álltak: mindössze az említett technikai felszerelés kellett hozzá. Az 1950-es években aztán mindez erőteljes fejlődésnek indult, és a sound systemek önállósodni kezdtek. A legenda szerint egy italbolt tulajdonosa (nem mellesleg volt rendőr), Duke Reid nagyobb forgalmat szeretett volna elérni Treasure Isle (Kincses sziget) nevű kereskedésében, így két jókora hangfalat helyezett a kirakatba, ahol aztán hangosan szólt a zene. Később, hogy még több sör fogyjon, beszerzett egy teherautót, elnevezte Trójai Falónak (Trojan), amellyel Kingston utcáit járta. A platón azonban nemcsak sör volt, hanem egy komplett sound system. A „rakomány” leállt egy-egy utcasarkon, és mindenki jól érezte magát. A mozgó sör- és zenebolt lassan önálló intézménnyé vált, s bár Reid már nem él, mind a Treasure Isle, mind a Trojan máig egy-egy jól hangzó lemezkiadó neve... A sound systemek „személyzete” is kialakult lassan: szükség volt valakire, aki kizárólag csak az egymás után következő számok kiválasztásával foglalkozik (ő a selector; akit Európában DJ-nek, azaz disc jockey-nak hívnak), miközben a „mikrofonos ember” (Jamaicában ő a DJ vagy MC: master of ceremony - ceremóniamester) egészen összetett feladatot lát el. A DJ mindenek előtt bemutatja a legújabb előadókat, kitölti a számok között esetleg létrejövő szünetet, a táncosok biztatásával fokozza a hangulatot, viccel, élcelődik, dühöng, sír, aktuális híreket kommentál ― magyarul megtesz mindent, hogy a hangulat egy percre se hagyjon alább. Idővel ez a feladat külön sajátos előadási móddá nőtte ki magát. Számos kutató ebben látja az amerikai rap ősét. A jamaicai DJ azonban olykor nem csak beszél, hanem énekel is a számok alatt (ekkor nevezik sing-jay-nek), s a legjobbaknak önálló lemezei jelennek meg. A sound system tehát idővel sajátos jamaicai kulturális önkifejezési formává nőtte ki magát. Már a kezdeti időszakban kialakult a sound systemek rajongótábora, amelybe táncosok és kemény fejű (és öklű) fanatikus rajongók egyaránt tartoztak. Általában egy-egy sound system rajongótáborát, vagy egyszerűen a jelen lévő bulizó embereket illetik a massive (tömeg) elnevezéssel. A sound systemek rivalizálása mindennapos jelenséggé vált (elnevezése szervezett formában: sound clash). Ez a vetélkedés manapság általában békés módon nyilvánul meg, régebben azonban gyakran torkollt erőszakba is, mint pl. Duke Reid és Coxsone esetében, amikor az előbbi embereket bérelt fel, hogy tegyék tönkre Coxsone lemezjátszóit. Reid egyébként állandóan csőre töltött fegyverrel járt...
A sound systemek jelentősége akkor nőtt meg igazán, amikor az 1950-es évek végétől az Egyesült Államok kezdte korlátozni a vendégmunkások beáramlását, s ezzel az amerikai lemezek beáramlása Jamaicába nehézkessé vált. Ellenhatásként létrejöttek az első jamaicai lemezstúdiók, saját művészekkel és producerekkel, akiknek reklámra volt szükségük. A sound systemek éppen megfeleltek erre a feladatra. Az első sound system tulajdonosok, a már említett Coxsone és Duke Reid mellett, Prince Buster és Lee Perry voltak. Az első DJ-ként pedig Count Machukit emlegetik, aki 1950. december 26-án elsőként beszélt rá a lemezjátszóból szóló zenére. Sikere olyan nagy volt, hogy másnap, amikor a rajongók elmentek a lemezboltokba megvásárolni az általa bemutatott lemezt, csodálkoztak, hogy a beszéd nincs rajta az eredeti felvételen... Rajta kívül kötelező megemlíteni olyan korai DJ-ket, mint U-Roy, Big Youth vagy Jah Stitch, de a kép itt sem lehet teljes. Rocksteady Nehéz lenne megállapítani, hogy a ska-ból mikor lett rocksteady. Egyesek azt állítják, hogy a rocksteady, mint zenei műfaj nem is létezik, mindössze a ska változott meg és kapott új nevet. Ami miatt a rocksteady korszaka (1966―1968) mégis jelentős, az a közönség körében felbukkant új jelenségeknek köszönhető.
Az új elnevezés 1966-tól bukkan fel. A ska-hoz képest a rocksteady lassabb (ezért tekinthető átmenetnek a még lassabb reggae felé), kevesebb benne az érzelmi túlfűtöttség és némiképp más (több) szerepet kap a basszus. Ezzel ellentétben a ska-ban oly fontos szerepet játszó fúvós hangszerek háttérbe szorultak vagy teljesen eltűntek. Az új stílus művészei természetesen korábbi ska énekesek lettek, akik már addig is jelentős sikereket könyvelhettek el, mint pl. Alton Ellis, Ken Boothe, Prince Buster vagy Delroy Wilson. A skahoz képest a rocksteady nem csupán zeneileg lett más: az ének szerepe is megnőtt. Nemcsak több lett az énekre szánt idő a számokban, hanem a szövegek témája is megváltozott. Bár a ska korszakában már megjelenik egy jellegzetesen jamaicai fogalom, a rude boy (amit magyarra csak elég sután lehetne lefordítani, talán a „vagány fú” lenne a legjobb), igazán csak a rocksteady idejében válik a téma szinte uralkodóvá, miközben a hagyományos szövegvilág sem tűnik el. Mindez azzal lehet összefüggésben, hogy a rocksteady új közönséget célzott meg: a gettók fataljait. Ne feledjük, hogy mindez már Jamaica 1962-es függetlensége után történt, amikor a szabadság eufóriája köddé vált, és nyilvánvalóvá váltak a független ország belső nehézségei. A munkanélküliség, a politika korrupciója, a gettók nyomorúsága mindezt csak fokozta. Az olyan fogalmak, mint a „ghetto youth” (a gettó fiatalsága), „suferers” vagy „suferah” (szenvedők) és természetesen a „rudeboy” csakhamar megjelentek a szövegekben is. Az új zenei világ már nem csupán az élet vidám oldalát énekelte meg, hanem a mindennapi élet visszásságait tükrözte. S ebben az életben ekkor már mindennapos volt a nyílt erőszak, a rendőri brutalitás, a politikai csoportok fegyveres bandáinak utcai lövöldözése. A „rudeboy” világa, amely természetesen mítosz és valóság egyszerre, szembeszáll az erőszakkal, de maga sem riad vissza attól. Mint valami modern, fekete Robin Hood, a szegényeket pártolja a hatalommal szemben, s így természetesen törvényen kívülivé válik. A „rudeboy” magától értetődően a gettó szülötte, ami megkönnyítette a raszta tanoknak az átültetését a szövegvilágba. A raszta filozófia alapvetően békés természete és a rude boy erőszakossága közti ellentmondást azonban majd csak az 1970-es évek közepén sikerül végleg feloldani, a roots reggae-ben. A „rudeboy”, mint zenei téma természetesen nem volt teljesen új, és megvoltak a maga mítoszai. A legjelentősebb ilyen Ivanhoe „Rhygin” Martin volt, minden rudeboy őstípusa, aki még az 1940-es évek végén keveredett tűzharcba a gyarmati rendőrséggel. A témát Perry Henzell dolgozta fel a Harder They Come című filmben (1972), Jimmy Clif főszereplésével. A Harder They Come egyben az első jelentős jamaicai filmalkotás, amelyben sok jamaicai fehér is először szembesült a gettók valóságával. A téma azóta is jelen van minden jamaicai zenei kifejezési formában csakúgy, mint az amerikai rapben és hiphopban. A reggae születése és az első sztárok Történelmi tény, hogy a „reggae” kifejezés első ízben egy 1968-as Maytals szám címében szerepelt (Do The Reggay), amelynek szerzője Frederick „Toots” Hibbert volt. A problémát „csak” az, hogy a Do The Reggay nem reggae szám, hanem rock-steady! Az első reggae szám kiadásának dicsőségét a kezdetektől két zenekar vitatja magának: Larry & Alvin a Nanny Goat, illetve a The Beltones a No More Heartaches c. számért. (Harmadikként egyesek ide sorolják Lee Perry People Funny Boy c. dalát is.) Mindhárom 1968-ban jelent meg, azonban, minthogy a megjelenés dátuma nem azonos a felvétel, sőt a dalszerzés időpontjával, az elsőség valószínűleg örök időkre vitatott marad. Egy azonban biztos, 1968-ban megszületett a reggae! Ahogyan az eddigi jamaicai zenei műfajok úgy születtek meg, hogy közben mindig megtartottak valamit a korábbiakból, úgy ez alól a reggae sem kivétel. Egyedülálló viszont abban, hogy az 1970-es évek korai éveitől kezdve népszerűsége töretlennek mondható. Nehéz a reggae-t szavakba önteni, nemcsak azért, mert általában nehéz egy-egy zenei stílust leírni, hanem mert a reggae önmagában is elképesztően változatos műfaj. Általában elmondható, hogy kimondottan hangsúlyos szerepet kap a dob és a basszus, amelyek a ritmust („riddim”) adják, és sajátos módon szinte ritmushangszerré válik a gitár is. A többi hangszer (szólógitár, billentyűs hangszerek, esetenként fúvósok) „csak” színezik a dalokat. A kettőből együtt áll össze a reggae dal, a tune (chune, dallam). A reggae-re jellemző szaggatott ritmus teret, vagyis lehetőséget hagy az énekesnek, aki immár igazán kibontakozhat. A ritmus továbbra is (mint az eddigi jamaicai műfajok esetében) négynegyedes, de a hangsúlyok (downbeat) általában az első és a harmadik ütemre esnek. Az elmondottak alól azonban tucatnyi (ha nem több száz!) kivétel van, amelyek semmiféle szabályt nem erősítenek... Amióta a reggae 1968-ban meghódította Jamaicát, majd az egész világot, természetesen átalakult, több korszakon ment át és újabb stílusokat szült, amelyeket azonban összefoglaló néven ma is csak reggae-nek hívunk. Az első ilyen korszak 1968 és 1974 közé esik: a műfaj születése és Bob Marley világsztárrá válása közé. A korai reggae egyik legnagyobb producere ugyanaz a Clement „Coxsone” Dodd volt, aki már a ska és rocksteady korszakában is jelentős lemezeket jelentetett meg. Legendás stúdióját, a „Studio One”-t még az 1960-as években építette Kings-tonban, s azóta szinte valamennyi jelentősebb és kevésbé jelentős reggae művész készített nála felvételeket. A hetvenes évek elején olyan nevek tartoztak hozzá, mint Alton Ellis, The Heptones vagy John Holt, de Coxsone 1969-ben felvállalta az akkor semmilyen sikerrel sem kecsegtető Burning Spear első felvételeit is. Burning Spear (született Winston Rodney) harcias kiállása a feketék jogaiért és a raszta filozófia, amelyet hirdetett, akkor még nem volt keresett árucikk... Később Coxsone fedezte fel, Horace „Sleepy” Andy-t, Larry Marshall-t, a The Wailing Souls-t és még sokan másokat. Coxsone régi vetélytársa, Duke Reid kevésbé gyorsan tudott reagálni az új kihívásra, amit a reggae jelentett. Idővel mégis jelentős reggae kiadóvá vált. A „nagy hármasból” (Coxsone, Reid és Buster), Prince Buster is próbálkozott több-kevesebb sikerrel a reggae korszakban is, azonban mohamedán volt, ami a később mélyen vallásos töltetű raszta reggae kiadásának nem kedvezett. Mégis együtt dolgozott olyan, később befutott nevekkel, mint Dennis Alcapone, Dennis Brown vagy Big Youth. Prince Buster azonban az 1970-es évek második felére némiképp kivonult a zenei életből, s csak az 1980-as évek második felében tért vissza ismét egy rövid periódusra. Bob Marley Robert (Bob) Nesta Marley 1945. február 6-án született a jamaicai St. Anns-ben. Anyja egy ekkor mindössze 18 éves fekete lány, apja pedig fehér katonatiszt volt, aki nemigen törődött törvénytelen fával (habár a nevét viselhette). Ez a tény (hogy voltaképpen félig fehér), alighanem meghatározó volt Bob életében. Visszaemlékezések tucatjai bizonyítják, hogy később feketébb akart lenni még fekete társainál is. Az afrikaiság tudata alighanem kivételesen erős lehetett benne. Miután az 1950-es évek végén anyjával a fővárosba költözött, megismerkedett a zenei élettel. Mint az akkori tinédzserek többsége, rajongott a ska zenéért, s 1962-ben sikerült rávennie egy producert, hogy készítsen vele felvételt: első száma a Judge Not címet viselte. 1963-ban pedig zenekart alapított, amelyben rajta kívül énekes volt Peter Tosh és Bunny Wailer is. Első közös felvételük a Simmer Down címet viselte. A Wailers pályája ettől kezdve csaknem töretlenül ívelt felfelé, habár a nemzetközi elfogadtatásra még bő egy évtizedet várni kellett. Közben a Wailers is sikerrel váltott át a reggae műfajára, sőt ebben tudtak igazán kibontakozni. Az 1969-es év nagy részét Bob az USA-ban töltötte, ahol egy autógyárban dolgozott. Ez élete második meghatározó élménye. Amellett, hogy megtapasztalta, milyen pontos időbeosztásban élni, milyen a hatékony munkamorál, magába szívta az akkori Amerika zenei világát is. Ne feledjük, hogy ez már a hippik, sőt a rockzene korszaka: Janis Joplin, Jimi Hendrix és a Doors valószínűleg nagy hatással voltak Bobra. Ő azonban Jamaicába visszatérve nem utánozni kezdte őket, hanem beépítette a Wailers zenéjébe. Ezzel egy időre tehető, hogy Bob egyre többet foglalkozott a raszta filozófiával (állítólag felesége hatására), s dalaiban ettől kezdve döntőek lettek a raszta témák. Nem sokkal később a Wailers-t Lee Perry producer vette „kezelésbe”, sőt kis túlzással: ő tette naggyá a zenekart. 1972-ben a Wailers Angliába utazott, ahol Bob felkereste Chris Blackwellt, az Island kiadó tulajdonosát, aki jamaicai zenét terjesztett Nagy-Britanniában. Blackwell hírből már ismerte a Wailers sikereit és vállalta, hogy fnanszírozza a zenekar első nemzetközi terjesztésű albumát. A Catch A Fire 1973-ban jelent meg, s a reklámhadjárat során remek érzékkel a rock vásárlóközönségét célozták meg. Nemcsak a borító és az újsághirdetések szóltak a fehér rock közönségnek, hanem a lemez hangzása is. Aki meghallgatja Bob Marley 1970-es évek közepén készült felvételeit, és összehasonlítja a korabeli jamaicai stúdiók termékeivel, még ma is érzékelheti a különbséget... A Wailers még abban az évben visszatért Angliába, ezúttal egy turnéra, amelynek során neves rocksztárokkal léptek fel és tv-showműsorokban szerepeltek. Ezt amerikai körút követte, s az elkövetkező egy év leforgása alatt a Wailers hirtelen világhírű lett. A hírnevet, a rengeteg utazást és az ezzel járó kellemetlenségeket azonban nem volt könnyű elviselni. Ráadásul Blackwell a három énekes közül Bobot részesítette előnyben, ami ahhoz vezetett, hogy Peter Tosh és Bunny Wailer kiléptek a zenekarból, amely ettől kezdve Bob Marley & The Wailers néven lépett fel. Bob 1981-es haláláig a Wailers folyamatosan a csúcson volt, mind az öt földrészt keresztül-kasul turnézták, miközben jobbnál jobb lemezeket készítettek. (Közben Bob sajnálatos módon belekeverte magát a jamaicai politikai életbe, és 1976-ban kis híján lelőtték.) Bob imádta a focit, s turnézás közben is, ha csak tehette, időt szakított egy kis mozgásra. 1977-ben egy párizsi meccs alkalmával rúgás érte a lábát. Eleinte köny-nyű sérülésnek tűnt, azonban idővel kiderült, hogy a seb nem gyógyul, sőt még nagyobb bajt okozott: Bobnak bőrrákja keletkezett, amelynek terjedését nem tudták megállítani. 1981. május 11-én halt meg. Meg kell említeni, hogy a nagyvilág közvéleménye Bob Marley-val, mintegy „árucsatolással” ismerte meg a raszta filozófiát. Ez önmagában nem baj, mindössze félreértésekre ad okot. Mivel Marley tömegekkel ismertette meg a rasztafarianiz-must, máig tömegek azonosítják azt vele. Holott a raszta hitvilág messze nem egységes. Mivel nincs raszta egyház, nincsenek dogmák, nincsenek mindenki által elismert vezetők, így amit Bob Marley minderről mondott, az „csupán” egy (bár valóban nem ritka) interpretációja a rasztafarianizmusnak. Így pl. sokan tudják, hogy Bob Marley (és számos reggae előadó az 1970-es években) az „Izrael Tizenkét Törzse” (Twelve Tribes Of Israel) nevű raszta szervezethez tartozott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez volna az egyetlen, vagy akár a legnagyobb raszta szervezet. Sőt, ezzel szemben az igazság az, hogy a raszták döntő többsége nem tagja semmilyen szervezetnek (általában minden ilyesmit elutasítanak), viszont a „Tizenkét Törzsön” kívül még jó néhány szervezet működik. Marcus Garvey és a rasztafari mozgalom A reggae és a raszta kifejezések mára szinte szétválaszthatatlanul összefonódtak, holott nyilvánvaló, hogy az egyik egy zenei műfaj, a másik pedig egy emberi közösséget takar. Továbbá nyilvánvaló az is, hogy nemcsak raszták hallgatnak reggae zenét, és nem feltétlenül mindegyikük kedveli a reggae-t. (Rövid megjegyzés: a raszták elutasítják a rasztafarianizmus kifejezést, minthogy idegenkednek mindenféle „izmustól”. Ha azonban valakinek el kell magyarázni a dolog mibenlétét, mégis el kell nevezni valahogy, így aztán jobb híján én is ezt a kifejezést használom.) A rasztafarianizmus „ősatyja” vitán felül egy jamaicai fekete polgárjogi harcos, Marcus Mosiah Garvey, aki azonban sosem tartotta magát rasztának, s később több olyan kijelentést tett, amelyek ellentétesek a legtöbb mai raszta gondolkodásmódjával. Ennek ellenére a raszták többsége köztiszteletben tartja. Garvey 1887-ben született St. Anns-ben, ugyanott, ahol később majd Bob Marley látja meg a napvilágot. Tizennégy éves koráig járt iskolába, majd nyomdászként dolgozott. Fiatalon csatlakozott különféle jamaicai nacionalista szervezetekhez, bejárta Közép-Amerikát, sőt Londonban is élt egy ideig, ahol feltehetően alapvető élmények érték a gyarmattartó Nagy-Britannia és a feketék viszonyára nézve. 1916-ban az Egyesült Államokba utazott, ahol épp szárnyukat bontogatták a feketék jogaiért küzdő különféle szervezetek. Garvey New Yorkban telepedett le, ahol irodát nyitott Universal Negro Improvement Association (UNIA) nevű szervezetének. A szervezet felállításával Garvey korábban már Jamaicában is próbálkozott, azonban a sikerhez hiányzott mind a társadalmi bázis, mind a hatóság együttműködése... Az UNIA talán úgy fordítható legsikeresebben magyarra, mint „Egyesült Néger Fejlesztési Társaság”. Garvey a szervezetnek lapokat is indított „Negro World” (Négerek Világa) és „The Black Man” (Fekete Ember) címmel (akkoriban a negro, vagyis néger kifejezés még elfogadott volt). Garvey hátralevő életében az újságírás maradt a legfontosabb tényező. Cikkei szerte a világban feketék millióinak a szemét nyitották fel (akár egyetértettek azokkal, akár nem) és éppen Garvey egyes sorai azok, amelyek a mai raszták körében is népszerűvé teszik. Garvey gondolatvilágának alapja, hogy a feketék, akiket rabszolgaként szertehurcoltak a nagyvilág minden részére, azóta is hontalanul élnek. Miután beilleszkedésüket a fehér ember fajgyűlölete mindig megakadályozza, haza kell térniük az őshazába: Afrikába. Ez a hazatérés (repatriation) az egyik leggyakoribb gondolat a raszta reggae szövegekben. Amikor azonban Garvey ezt hirdetni kezdte, Afrika országai egy kivétellel a fehérek gyarmatai voltak (a kivétel Etiópia), így a hazatérésért folytatott küzdelem Garvey-nál azonnal összekapcsolódott a gyarmatok felszabadításáért folytatott harccal. 1920-ban egy New York Times-ban megjelent interjúban így foglalta össze céljait: „Ha Európa az európaiaké, akkor Afrika a világ fekete népeié.” Garvey ugyanakkor igen vallásos volt (mint akkoriban minden jamaicai), így elképzeléseihez sokszor a Bibliából keresett támaszt. Ugyanakkor hajlamos volt a Szentírás sorait sajátosan értelmezni, amivel nem volt egyedül a korabeli világban. Egy szintén fontos kijelentése szerint „mi négerek Etiópia Istenében hiszünk, az örökkévaló Istenben.” Túl azon, hogy akkoriban az etióp állam lakosságának zöme ortodox keresztény volt, Garvey feltehetően nem pusztán az etióp államra gondolt, hanem az afrikai kontinens egészére, amelynek az „Etiópia” kifejezés korábban egyik szinonimája is volt. Ezt megerősíti, hogy máskor előszeretettel használta a bibliai Sion (Zion) kifejezést, amivel ugyancsak a fekete földrészt (mint az ígéret földjét) jelölte. Egy másik híressé vált jóslata szerint: „Vessétek szemeteket Afrikára, ahol hamarosan egy fekete királyt koronáznak meg, mert a szabadulás közel”. A fenti mondat később különös értelmet kapott, amikor 1930-ban megkoronázták az etióp császárt. Garvey nézete szerint a felszabadított Afrikának nem szabad államokra oszlania, hanem vissza kell állítani a földrész gyarmatosítás előtti egységét (l. Bob Marley: Africa Unite). Leghíresebb, szállóigévé vált mondása: „Egy a szeretet, egy a cél, egy a végzet” (One love, one aim, one destiny). Bár Garvey hatása írásain keresztül máig érződik, azért nem feledkezhetünk meg róla, hogy nem pusztán a szavak embere volt, hanem cselekedni is akart. Minthogy a legfontosabb célnak a feketék Afrikába való „hazatelepítését” tartotta, e célból hajózási részvénytársaságot alapított „Black Star” (Fekete Csillag) néven, amelynek emléke szintén fel-felbukkan reggae szövegekben. Garvey pénzadományokat gyűjtött a társaság számára és e célból még a rasszista Klu-Klux-Klant is sikerrel kereste fel, ami talán nem meglepő, hiszen a klán is szerette volna a feketéket Amerikán kívül látni. Az Egyesült Államok nem sokkal később Afrikában megvásárolta Libéria területét, s Garvey szándéka szerint ez lett volna a hazatelepülés elsődleges célpontja. Azonban sem ő, sem az utazást vállalók nem voltak tisztában azzal, hogy Libériában valójában milyen éghajlati és más környezeti tényezőkkel kell megbirkózniuk. Habár Libéria szép lassan benépesült, az Amerikából visszatért feketék között arattak a trópusi betegségek, továbbá a „visszatérők” és az őslakos feketék együttélése sem volt problémamentes. A Black Star hajózási társaság főként kellő utas hiányában hamarosan csődbe került, pedig a végén már közép-amerikai „helyi járatokat” is üzemeltettek. Garvey végül tönkrement, s 1935-ben Angliába költözött. Itt halt meg szegényen és elhagyatva 1940 júniusában. Később, amikor Bob Marley nyomán a rasztafarianizmus és a reggae Jamaicai egyik legfontosabb „exportcikkévé” vált, Garvey földi maradványait Jamaicába szállították, szobrot állítottak neki, és ma is a legnagyobb nemzeti hősök között tartják számon. Az első raszták Tisztáztuk, hogy bár Garvey nem volt raszta (feltehetően magát a kifejezést sem ismerte), mégis elindított egy mozgalmat, amelynek lényege az újvilági feketék önbecsülésének és szabadságának visszaszerzése volt. Ugyancsak Garvey jósolta meg „egy fekete király” eljövetelét, akit ezrek véltek megtalálni az 1928-ban királlyá, majd 1930-ban császárrá koronázott etióp uralkodóban. Korábbi nevén rasz Ta-fari (amelyből a rasz nem név, hanem fejedelmi rang) lett a névadója a jamaicai raszta mozgalomnak, feltehetően úgy, hogy minderről évtizedekig mit sem sejtett. Császárrá koronázásakor felvette az I. Hailé Szelasszié nevet, melynek jelentése: „a Szentháromság Ereje”. A név angol verziója: Haile Selassie I, amelynek végén a raszták az „I”-t nem számként ejtik (first = első), hanem személyes névmásként ( I = én). Ennek értelméről később. Az első raszták ― ebben az értelemben rasz Tafari/Hailé Szelasszié követői, akik hisznek abban, hogy isteni természete révén képes megszabadítani a feketéket ― az 1920-as években bukkantak fel. A raszták első évtizedeiről azonban szinte semmit sem tudunk, feltehetően azért, mert számuk jelentéktelen lehetett. A mozgalom az 1930-as évek második felében kaphatott újabb lendületet, miután az olasz fegyverek elől az etióp császár emigrációba kényszerült. Etiópia 1936 és 1941 között állt olasz megszállás alatt, s ebben az időszakban az etióp ortodox egyház segítségével világszerte alakultak az etióp ügyet felkaroló segélyszervezetek. Így Jamaicában is megalakult az Etióp Ortodox Egyház helyi egysége, amely számos korai raszta gyűjtőhelyévé is vált, annak ellenére, hogy a raszták többsége máig elutasít mindenféle intézményi jelleget. Ebben az esetben azonban szerencsés körülménynek számított, hogy a raszták nézete Hailé Szelasszié isteni jellegéről („a Megváltó”) egybevágott azzal, amit az etióp kereszténység is tanít: Hailé Szelasszié a bibliai Salamon király egyenes ágú leszármazottja. Bár a raszták nagy része szemben áll mindenféle keresztény egyházzal (mint intézménnyel), az Etióp Ortodox Egyház jamaicai szervezete ma is az egyik legnagyobb raszta közösségnek számít. A rasztafarianizmus elterjedése egyúttal szorosan összefonódik az amerikai rythm and blues (RNB) népszerűségével, hiszen az eredeti fekete blues is gyakran mélyen vallásos töltetű, spirituális zene. A példát csakhamar követték Jamaicában is. Az első vallásos jellegű jamaicai felvételek az 1950-es évekből valók olyan előadóktól, akik maguk is valamilyen vallási csoporthoz tartoztak, s első zenei tapasztalataikat általában a templomi kórusban szerezték. Az első raszta szövegű szám Lord Lebby Ethiopia c. mento felvétele volt 1955-ben, amikor elsőként vésték bakelitbe az Afrikába való „hazatelepülés” („repatriation”) iránti vágyat. A témának azóta megszámlálhatatlan megfogalmazása született. Ez idő tájt, Leonard Howell, az egyik legkorábbi raszta „próféta” híveivel megvásárolt egy területet a jamaicai hegyekben. Ez a Pinnacle nevű hely lett az 1950-es évek első felében az első szabad raszta közösség („yard”). A korabeli beszámolók szerint Howell testőrséget tartott, akik fegyvert hordtak maguknál, s hajuk már tipikus raszta hajviselet volt (dreadlock). Pinnacle hamarosan több ezer ember lakóhelye lett, amelynek oka feltehetően a biztos megélhetés és a létbiztonság megléte volt, szemben a gettókkal, ahol egyikről sem lehetett beszélni. Ugyanakkor nem lehet elhallgatni, hogy valószínűleg Pinnacle volt az a hely is, ahol a „fű” élvezete összekapcsolódott a raszta filozófiával. Több leírás szól arról, hogy Howell közel állt a helyi indiai szubkultúrához, s Pinnacle anyagi bázisát a jelek szerint a kiterjedt marihuánaültetvények szolgáltatták. A közösség tagjai ráadásul nem fizettek adót a brit gyarmati kormányzatnak, így az állam (raszta szóhasználatban: Babilon) a telep felszámolása mellett döntött. 1954-ben a rendőrség megrohamozta, majd felszámolta a Pinnacle-t. A „testvérek” (brethren) ekkor nagy számban költöztek be a főváros, Kingston szegénynegyedébe, Trench Town-ba. Ha a rendszer célja a raszta közösség felszámolása volt, akkor hatalmas öngólt rúgtak maguknak, hiszen az eddigi vidéki közösség így városi jellegűvé vált. A kingstoni raszta összejöveteleken azután egyre gyakrabban fordultak meg ismert zenészek, akik nemcsak merítettek a raszták zenei hagyományaiból, hanem maguk is a közösség tagjaivá váltak. Count Ossie, ismert dobos volt az első. Az ő játéka hallható például az egyik korai ska felvételen, az Oh Carolina-ban, amely aztán mifelénk Shaggy feldolgozásában lett népszerű jó pár évtizeddel később. Az 1950-es évek vége felé a becslések szerint tíz-tizenötezer raszta élt Kingstonban. Minthogy a rendszer problémája nem szűnt meg, hamarosan lezajlott a raszták és a rendőrség első városi összecsapása is. 1958-ban egy piacon került sor harcra, az azt követő zavargásoknak pedig már halálos áldozatai is voltak. A rasztákról kialakult mai összkép, amely szerint túlnyomóan békés emberek, nem volt mindig igaz... A raszta alapelvek Az egész jamaicai kultúrkörnek talán ez az a része, amelyről a legnehezebb bármi konkrétumot megfogalmazni. Ha a kérdés úgy merül fel: „kik a raszták?”, a legegyszerűbb válasz így hangzik: „akik annak tartják magukat”. A dolog persze egyáltalán nem ennyire egyszerű. A helyzet bonyolultságát az adja, hogy a raszták általában elutasítanak minden intézményesített rendszert, így a szervezett egyházakat is. Bár vannak jellemző közösségeik, ezekben csak igen halványan fedezhető fel bármiféle hierarchia, amiből következik, hogy egységes hittételekről (dogmákról) még véletlenül sem beszélhetünk. Mivel nincs raszta „egyház”, nincsenek papok sem, így voltaképpen nincs egységesen kialakult nézet arra nézve sem, hogy mitől is lesz raszta valaki. Következésképp a raszta életmódról és filozófiáról képtelenség leírni bármit is, ami kötelező vagy kizáró érvényű lenne. Ehelyett csakis arról lehet beszélni, amit a többség hisz és tesz, azzal együtt, hogy a mindenkori kisebbség ugyanolyan rasztának tartja magát, mint a többség, amely ezt általában el is fogadja. Három alapelv van, amelyben a raszták egyetértenek: 1) Hailé Szelasszié etióp császár tisztelete; 2) Az afrikai őshaza kultusza; 3) Az élet szeretete. Mindháromhoz társul egy vagy több sajátos kifejezés, amelyek gyakoriak a mindennapos raszta beszédben, következésképp a leggyakrabban használt kifejezések a raszta szöveg-világú reggae-ben is. Az érthetőség kedvéért megadtuk mindhárom alapelv ellenpólusát is, amelyek ugyancsak gyakoriak a dalszövegekben. Érdekességként zárójelben egy-egy jellemző számot is megemlítünk.) 1. Jah (ejtsd: dzsa’, feltehetően a Jahve szó rövidüléséből keletkezett), az Isten, igen sok raszta számára maga Hailé Szelasszié etióp császár, akiben az örök Isten testesült meg. Mások embernek tartják a császárt, ugyanakkor elismerik, hogy Isten (Jah) kegyeltje volt. Ellenpólusa természetesen a Sátán, ill. az ördög. (Lásd pl. The Wailers: Selassie is the Chapel; ill. Max Romeo: Chase The Devil.) 2. Repatriation (hazatelepülés). Sok raszta számára az afrikai őshazába való hazatelepülés tényleges óhaj, ugyanakkor anyagi okokból elérhetetlen. Mások számára csak akkor megvalósítható, ha Afrika ismét egységes lesz, minthogy a jelenlegi megosztottság (a gyarmati korszakból fennmaradt határok) Babilon műve. Megint mások számára a hazatelepülés elsődleges értelme spirituális/ mentális jellegű. Afrika szinonimája a dalokban (bibliai alapon) legtöbbször Zion (az „ígéret földje”), ill. Etiópia. Mindennek ellentéte az ugyancsak sokrétű jelentéssel bíró Babilon, tulajdonképpen minden, ami ellentétes a raszta elvekkel vagy akadályozza az életmód gyakorlását. (l. Dennis Brown: Africa; The Heptones: Babylon Falling). 3. Livity. Nehéz egyetlen szóban magyarra fordítani. Általában az élet és minden élőlény szeretetét (tiszteletét) értik alatta. Mivel többnyire hitük szerint Jah minden élőben jelen van (minden emberben is), minden élőlénnyel a Jah-t megillető tisztelettel kell bánni. Ez rendszerint étkezési előírásokban is megjelenik: a raszták többnyire nem esznek húst, és nem fogyasztanak más tartósított élelmiszert sem, de ezek sem kötelező érvényűek. Ellenpólusa természetesen a halál, sok raszta szóhasználatában a húsételek egyszerűen „döglött” dolgok. Ugyancsak a livity alapján ítélik el a homoszexualitást is. (pl. Israel Vibration: Livity in the Hood; Burning Spear: Jah No Dead). E három alapelv szintézisét fedezhetjük fel az ugyancsak gyakori I-and-I („én és én”) kifejezésben, amely a raszta nyelvtanban a többes szám első személy (mi) megfelelője. Azonban jelentése sokkal több, mint egyszerű személyes névmás. Eredete feltehetően Hailé Szelasszié császárhoz köthető, akiről már említettük, hogy a neve után lévő uralkodói sorszámot („I”) a raszták nem számként („frst”), hanem személyes névmásként („I”) ejtik. Ebben az olvasatban, amikor egy raszta az etióp császárt említi, valami olyasmit mond, hogy „Hailé Szelasszié-Én”, vagyis az uralkodót (aki többnyire maga az Isten!) önmagával (is) azonosítja. Vagyis: Isten ott van mindenkiben. Hailé Szelasszié (Jah) megnevezése igen gyakran a „Most-I” („legfőbb én”), amelynek az áthallása az angolul is értelmes „Most-High” („legmagasabb”) felé egyértelműen isteni jellegre utal. Az „I” szónak ez az értelmezése aztán egész sor raszta kifejezést teremtett, amelyek között az „I-and-I” csak a leggyakoribb, de nem az egyetlen. Ilyen kifejezések pl. az I-rie (ejtsd: ájri) az all-right helyett, az I-dren a brethren helyett vagy az I-thiopia az Ethiopia helyett. Visszatérve az „I-and-I” kifejezésre, összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy amikor a raszta ezt mondja, annak mély spirituális tartalma van és végső soron az egész raszta közösséget és annak isteni jellegét érti alatta. Fű és haj A két legismertebb „szokás”, amelyet általában a rasztákkal azonosítanak, szintén nem kötelező érvényű, bár jellemzőnek mondható. Az egyik a marihuána élvezete, a másik a „raszta” haj. A fű (marihuána, cannabis sativa), amelyet a raszták számos egyéb névvel illetnek (herb, ganja, coolie, sensimilla, lamb’s bread stb.) általában, de nem minden esetben szerves része a raszta életvitelnek, ám fontosságban csak a fentebb tárgyalt három alapelv után következik! Nézetük szerint a „füvet” Isten adta az embernek, hogy általa közelebb tudjon kerülni Isten akaratának megértéséhez. Következésképp a raszták számára a fű élvezete az istenhittel együtt jár. Bob Marley pl. az ateizmust tartotta kora egyik legkárosabb ideológiájának. Épp emiatt elítélte a szocializmust és a kommunizmust is, és ezért anakronizmus, amikor Bobot és Che Guevarát egyszerre ábrázolják különféle ruhadarabokon. Egyszerűen fogalmazva: ateista raszta nem lehetséges. A raszták álláspontja a „fűvel” kapcsolatban meglehetősen szélsőséges: egyesek bármikor és bárhol szívják, mások kizárólag az elmélyülés, közösen gondolkodás („reasoning”) óráiban használják, egyesek sohasem szívják, hanem tea vagy sütemény formájában fogyasztják, míg megint mások egyáltalán nem élnek vele, miközben a „többi” rasztának eszébe sem jut megkérdőjelezni az utóbbiak „igazi” raszta mivoltát. Az úgynevezett „raszta” hajviselet eredeti elnevezése a „dreadlocks” (jelentése kb. „a rettegett hajfürtök”), amelyet többféleképpen magyaráznak. Az egyik nézet szerint már a korábbi századokban a hegyekbe menekült szökött rabszolgák (maroonok) is így viselték a hajukat, hogy félelmet keltsenek az őket üldöző rabszolgavadászokban. A másik elterjedt nézet azt mondja, hogy a fonatok tulajdonképpen „antennák”, amelyekkel Isten üzenetét lehet könnyebben befogadni. Egy harmadik elképzelés szerint a raszták ezáltal akarnak oroszlánhoz hasonló kifejezést nyerni, hiszen az általuk tisztelt Hailé Szelasszié egyik címe „Júda oroszlánja”. Az oroszlán különben is az egyik leggyakoribb szimbólum a raszta művészetben (pl. lemezborítók tucatjain). Mindazonáltal még Jamaicában sem visel minden raszta dreadlock-ot, azaz, hasonlóan a „fűhöz” ez is csak másodlagos jelentőségű a három alapelv mögött. A reggae Bob Marley után A reggae tehát kitört jamaicai elszigeteltségéből, a nagy kérdés azonban Bob Marley halála után az volt, hogy be lehet-e tölteni a Király után maradt űrt? Ma már talán biztosan kijelenthető, hogy ez végső soron senkinek sem sikerült, de az „utód” keresése közben számos előadó és zenekar került előtérbe és közelítette meg a Mester népszerűségét. Az alábbiakban néhány ilyen következik, természetesen a cikkíró szubjektív válogatásában. Black Uhuru Azt gondolom, sokan egyetértenek velem abban, hogy elsősorban a Black Uhuru nevű formációt kell megemlíteni. Az énektrió, amelynek felállása az idők során többször változott, éppen Bob halála után, a 80-as évek elején ért fel a csúcsra. A csoport neve félig angol (black = fekete), félig az afrikai szuahéli (uhuru = szabadság) szavakból tevődik össze. A legnépszerűbb felállásban Michael Rose, Derrick „Ducky” Simpson és Sandra „Puma” Jones énekelt, a ritmusszekcióban pedig a világhírű Sly & Robbie (Sly Dunbar, dobok és Robbie Shakespeare, basszusgitár) alkotta a jobbnál jobb riddimeket. Ez a korszak 1977 és 1985 között tartott, s közben a zenekar megnyerte a Grammy-díj legelső reggae kategóriáját is. Később, a 80-as évek második felében Rose helyét Junior Reid vette át. A Black Uhurunak még ekkor is voltak emlékezetes pillanatai, sőt a formáció máig létezik. Dennis Brown Dennis Emmanuel Brown nem véletlenül érdemelte ki a „Crown Prince of Reggae” címet (a reggae koronahercege). Bob Marley halála után sokan leginkább őt tartották esélyesnek a „trón” betöltésére és igazán nem rajta múlt, hogy ez végül nem következett be (hanem a változó zenei trendeknek). Habár Dennis Brown már 1969-ben slágerrel jelentkezett Jamaicában (No Man Is An Island), az igazi átütő sikerek jó tíz évvel később következtek (pl. Money In My Pocket). Némi hezitálás után sikerrel vette a dancehall korszakba való átlépés akadályát is, és a 80-as évek második felében és a 90-es években több tucatnyi slágerrel volt jelen a reggae színpadokon, különösen emlékezetesek más énekesekkel együtt készített felvételei (Gregory Isaacs, John Holt stb.). Azonban 1999-ben, mindössze negyvenkét évesen, váratlanul elhunyt egy tüdőgyulladás szövődményének következtében. Jacob Miller & Inner Circle Jacob Miller neve szinte elválaszthatatlanul összefonódik az Inner Circle zenekarral. Ha az utóbbiról most bárkinek is a Sweat vagy a Bad Boys c. slágerek jutnak eszébe, gyorsan felejtse el őket: ezek nem említhetők egy lapon az „igazi”, „jacobmilleres” Inner Circle-lel. A zenekar és Miller közös pályafutása a 70-es évek közepén kezdődött olyan, azóta kultuszdalok felvételével, mint a Tenement Yard vagy a Forward Jah Jah Children. A zenekar népszerűsége Jamaicában komolyan vetélkedett Bob Marley-éval, sőt ugyanannál az Island kiadónál adták ki a lemezeiket, mint a Wailers. Azonban épp emiatt, az Island főnöke, Chris Blackwell nem akart fölösleges konkurenciát teremteni, s az Inner Circle-nek nem nyújtott akkora promóciót, mint amekkorát megérdemelt volna. Az Inner Circle így a 70-es években továbbra is inkább jamaicai zenekar maradt. Az 1978-as „One Love, One Peace” koncerten a Wailers mellett ők voltak a főattrakció. Bob halála után minden bizonnyal azonnal berobbantak volna a világ élvonalába, ha Jacob Miller 1980-ban nem hal meg autóbalesetben. A zenekar az évtized második felében ismét magához tért egy új énekessel (Carlton Cofee), sőt számos világslágert is írtak, de ez már egy másik történet... Gregory Isaacs Az 1951-ben született Gregory Isaacs-nek is minden adottsága megvolt arra, hogy világsztár legyen (lett is), amit egészen különleges hangjának és személyiségének köszönhet. Habár már a 70-es évek elejétől sikeres volt Jamaicában, igazán a 80-as évek elejétől lett ismert a neve (pl. a Night Nurse 1982-ből, amelyet legutóbb a Seeed dolgozott fel a Doctor’s Darling riddimmel). Dennis Brown-hoz hasonlóan kiválóan tudott alkalmazkodni az újabb trendekhez (dancehall, digitális műfajok), és ma is keresett énekesnek számít. Reggae International Bob Marley volt az első igazi reggae világsztár. Addig a reggae legfeljebb Angliába és Dél-Amerikába jutott el Jamaicán kívül. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a zene irányvonalát nagyjából 1974-ig kizárólag a jamaicai és az angol-jamaicai közönség ízlése határozta meg, mivel addig ők voltak a legfőbb vásárlók. Azonban az Island kiadó terjesztésének köszönhetően Bob Marley lemezeit bárki megvásárolhatta Japántól Franciaországig és Finnországtól Jugoszláviáig. Az 1970-es évektől aztán világszerte hirtelen sokmilliós rajongótábora lett a jamaicai zenének, amely nemcsak óriási üzleti lehetőséget rejtett magában, hanem azt is, hogy immár nem a jamaicaiak alkották a lemezvásárlók többségét. Ezek fényében igazán meglepő, hogy a reggae évtizedeken át mégis meg tudta őrizni eredeti lényegét, azaz általában nem vált kommersz stílussá. A globális népszerűség azt is jelentette, hogy világszerte fatalok tömegei próbálkoztak reggae zenekarok alakításával, s közülük sokaknak sikerült, még olyan „távoli” tájakon is, mint a Vasfüggöny mögötti Csehszlovákia ( vihadlo), Magyarország (LB27) vagy Lengyelország (Bakszysz) ― ők a legrégebbi kelet-európai reggae zenekarok, mindhárom csapat a nyolcvanas évek közepén alakult. A dub A „dub” alapvetően két dolgot jelent: (1) egy létező reggae szám újrakevert verzióját (más műfajokban: remix), illetve (2) önálló műfajt, jellegzetesen hangsúlyos ritmusszekcióval (dob és basszus) és effektekkel, leggyakrabban visszhanggal, késleltetéssel. Az említett két jelentés alapvetően egy tőről fakad, és nagyjából a 70-es évek legelején jelent meg. A dub-ot gyakran emlegetik úgy is, mint olyan műfajt, amelyben a hangmérnök alkotóművésszé válik. Valóban, a 70-es évek elejéig (és számos műfajban máig) a jamaicai stúdiókban a hangmérnök szerepe mindössze annyi volt, hogy előállítsa a zenészek és/vagy a producer által kívánt hangzást. A stúdiótechnika (több sávos keverők, amelyek lehetővé teszik a hangszerek egyenkénti felvételét), illetve a szalagos magnók (még később a digitális felvételi módok) hirtelen szinte korlátlan lehetőséget nyújtottak a hangmérnököknek a kísérletezésre. A producereknek is kapóra jött a dolog, mert gyakran okozott fejfájást, hogy mit préseljenek a kislemez „B” oldalára... Az ének nélküli „dub” verziók (version) élénkítették a korai DJ stílust is (amelyet akkoriban inkább „toasting”-nak neveztek), hiszen a DJ-nek ettől kezdve nem kellett arra figyelnie, hogy az eredeti énekes mikor hallgat el. Leszámítva a korai (szinte spontán) próbálkozásokat, a legtöbben egyetértenek abban, hogy az első dub mester King Tubby volt, aki a 70-es évek elején az egyik legjobb kingstoni sound system hangmérnöke volt. Az évtized második felében a lemezgyűjtők gyakran csak azért vásároltak meg egy-egy lemezt, mert a „B” oldalon King Tubby verziója volt hallható! Ugyanúgy, mint az első reggae szám esetében, nem tudjuk, ki jelentette meg az első kimondottan dub albumot, mert 1973-ban három ilyen is megjelent: Lee Perry Blackboard Jungle Dub albuma (amelyet King Tubby kevert), Clive Chin Java Java Java Java albuma (hangmérnöke Errol Thompson) és Chin Loy Aquarius Dub lemeze, a saját keverésével. Ezzel a dub önálló műfajjá vált. Az említettek mellett a legnagyobbak közt emlegetik Augustus Pablot is, akinek szintén King Tubby-val közösen alkotott munkái a legemlékezetesebbek. Pablo melo-dika játéka különösen illett az új műfaj hangzásához. Ha azonban az a kérdés, hogy ki a világ legismertebb dub művésze, akkor alighanem Lee Perry neve a jó válasz, akinek pedig elsősorban Mad Professorral közös munkái népszerűek. A már említett DJ stílus mellett a dub más zenei műfajokra is felmérhetetlenül nagy hatással volt. Ezek közül mindenképp említésre méltó a drum’n’bass és a jungle, de a kísérletező kedvű jamaicai hangmérnökök (és DJ-k) nélkül valószínűleg nem lenne hiphop és rap sem. A hiphop (és a breakbeat) kezdetei pl. a 70-es évek közepére nyúlnak vissza, amikor egy Kool Herc nevű jamaicai származású DJ sikertelenül próbálkozott new york-i közönségével megszerettetni a reggae zenét. Hogy közelebb vigye a közönséghez kedvenc műfaját, elkezdte őket amerikai funky és r’n’b számokkal keverni, a két műfaj azonban ritmusban általában nem illett össze, így a megoldás hosszas gyakorlást igényelt. Kool Herc kidolgozta a „vágás és keverés” (cutting and mixing) technikáját, miközben az eredeti jamaicai toasting-ból (DJ) szép lassan rap lett. Megszületett a hiphop. A dancehall reggae A dancehall eredeti jelentése: „táncterem”, vagyis az a hely, ahol az emberek táncolnak. Mint ilyen, létezett Jamaicában is, már a mento és a ska korszakától kezdve. A dancehall azonban ma már zenei stílust (műfajt) jelöl, amelynek kialakulása a 80-as évek elejére tehető. A két fő „elkövető” a korábbi fejleményekhez hasonlóan ismét két producer: Henry „Junjo” Lawes és King Jammy Az új műfaj életre hívását egyértelműen a reggae globálissá válása váltotta ki. A világ diszkóiban az emberek általában nem kedvelték a viszonylag lassú ütemű reggae zenét (még ha magát a stílust egyébként kedvelték is), mert nem igazán tudták, hogyan táncoljanak rá. Így az említett két producer a számokat kissé felgyorsította, adott esetben pedig új ütemeket is „tett” beléjük. Ismét új műfaj született. A korai dancehall egyúttal új szövegvilágot hozott létre. Bob Marley halálával a raszta gyökerű témák is feledésbe merültek, s a 60-as évekbeli ska és rocksteady témái éledtek fel: a rosszfiúk, a szex, a fegyverek és a pénz. A téma tehát nem volt teljesen új (l. a korábbi „rudeboy” toposzt), de a szövegek sokkal szókimondóbban (vulgárisak) lettek. Ezt a néhol kimondottan pornográf jellegű dancehall zenét a „slackness” (lazaság) kifejezéssel is illetik. (Két példa: Max Romeo: Play With Your Pussy; Ranking Joe: Fuck In A Dance). A dancehall önálló műfajjá válásában (és általában a reggae zene történetében) hatalmas mérföldkő volt a digitális technika megjelenése. Az első jamaicai digitális felvétel szinte véletlenül született meg, amikor King Jammy egy pár dolláros Casio szintetizátor beépített ritmusát felhasználva Wayne Wade énekével felvette az Under Me Sleng Teng c. számot 1985-ben ― a „sleng teng” riddimre azóta több mint 230 számot készítettek! A digitális dancehall hihetetlen népszerűségnek örvendett a 80-as évek második felében, és forradalmasította a jamaicai zeneipart is, hiszen nem volt szükség immár stúdiózenészekre sem. A korszak kitermelte a saját sztárjait is, akik közül ma már viszonylag a feledésbe merült Tenor Saw vagy Frankie Paul, de ekkor kezdték pályafutásukat olyan ma is közismert sztárok, mint Shabba Ranks (Mr. Loverman) vagy Ninjaman. Shabba Ranks-szal vált népszerűvé az a mély és rekedtes tónusú hang, amely ma is meghatározó a műfajban. Az 1990-es évek közepén aztán egymásra talált a rasztafarianizmus és a dance-hall: ezt nevezzük „conscious” (tudatos) dancehall-nak. Az első ismert előadója a műfajnak Buju Banton volt, akinek egyszerűen elege lett a szex&fegyverek&pénz témakör ördögi háromszögéből. Ebből a generációból ő volt az első jelentős sztár, aki dreadlockot növesztett és nyíltan felvállalta raszta életvitelét. Őt aztán követték mások, akik szintén a slackness-ben kezdték a pályafutásukat (pl. Capleton), ők pedig egy teljesen új generáció számára váltak példaképpé (Sizzla, Anthony B), akik a jelen sztárjai. Közben persze nem feledkezhetünk meg a nemzetközileg népszerű nem raszta dancehall előadókról sem, akik nélkül ez a cikk sem lehetne teljes: Beenie Man, Bounty Killer vagy Sean Paul méltán öregbítették a jamaicai zene hírnevét.

 

A mappában található képek előnézete fan pikcsőrz

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Visol82

(Ocebi22, 2019.05.30 02:43)

http://bricolocal.com/profiles/blogs/cardon-losartan-sur-internet-moins-cher-acheter-avec-visa-acheter
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-sulfazine-livraison-express-achat-sulfasalazine
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=77275&qa_1=pantoprazol-protonix-comprar-gen%C3%A9rico-desconto-line-brasil
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-montelukast-r-pido
http://www.myworldcircle.com/blogs/588/2792/farmacia-online-donde-comprar-risperidona-con-garantia-usa
http://vivafengshui.ning.com/m/blogpost?id=3738444%3ABlogPost%3A805951
https://semavi.ws/blogs/8156/10612/buy-maxolon-10-mg-online-how-to-buy-metoclopramide-cheap
http://bomtechet.com/?qa=3175&qa_1=crestor-rosuvastatin-comprar-gen%C3%A9rico-rosuvastatin-reembolso
http://wu-world.com/profiles/blogs/order-karbox-150-mg-safely-cheap-karbox-cost-canada
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/irbesartan-300mg-comprar-en-farmacia-en-linea-recomendada
http://bioimagingcore.be/q2a/54357/tegopen-comprar-urgente-republica-nicaragua-tegopen-farmacias
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/bromocriptine-2-5mg-en-ligne-commander-paiement-visa-achat

Esawe01

(Redir36, 2019.05.30 02:40)

http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-quomem-150mg-urgente http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-isosorbide-mononitrate-entrega-r http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/order-lansoprazole-30mg-cheap-can-i-order-prevacid-no http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/rabeprazol-20-mg-donde-comprar-sin-receta-fiable-paraguay-comprar http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/19185 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/furacin-20mg-buy-online-how-to-buy-furacin-shot http://i-m-a-d-e.org/qa/23134/farmacia-comprar-generico-esparfloxacino-estados-unidos http://vaal-online.co.za/blogs/post/30060 http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/indocin-indomethacin-75mg-en-ligne-sur-internet-achat http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-perindopril-sin-receta-de-calidad http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viagra-femenina-sildenafil-citrate-100 http://movsam.ning.com/profiles/blogs/buy-generic-lincomycin-500mg-online-real-lincomycin-cheap-online http://www.connect2fight.com/blogs/291/5604/donde-puedo-comprar-luvagra-sildenafil-citrate-sin-receta-por-i http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=39156&qa_1=buy-cheap-sota-saar-mg-where-order-sotalol-need-prescription http://brooklynne.net/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-achat-sildenafil-citrate-en-ligne http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/norethindrone-acetate-donde-puedo-comprar-ahora-m-xico-comprar http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=76207&qa_1=felodipina-comprar-farmacia-fiable-uruguay-precio-felodipina http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/buy-vizarsin-cheap-where-can-i-buy-sildenafil-citrate-safely http://www.tinfocity.com/Q&A/11531/dimenhydrinat-50mg-generika-online-kaufen-rezept-schweiz http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-lamotrigine-50mg-entrega-r-pida http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/triamcinolonum-4mg-o-achat-sans-ordonnance-tarif-du http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-sildenafil-citrate-200mg-fiable http://soruanaliz.com/index.php/8442/comprar-dexatat-dexamethason-gen%C3%A9rico-mais-barato-brasil

Narrowed woman, oath money, cerebello-pontine aspirates morale.

(avutuidu, 2019.05.17 15:55)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> sws.rgll.burgamann.eoldal.hu.jqy.kl http://mewkid.net/buy-prednisone/

Ipobo11

(Nafix35, 2019.05.15 08:41)

http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-glimepirida-entrega-r-pida http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/comprar-rizatriptan-sin-receta-por-internet-republica-de http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/buy-tronsalan-100mg-online-where-to-order-trazodone-guaranteed http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/erectol-sildenafil-citrate-como-puedo-comprar-con-seguridad-usa http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/buy-rizact-online-how-can-i-order-rizatriptan-no-need-rx http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/rocaltrol-como-comprar-urgente-rep-blica-del-per http://korsika.ning.com/profiles/blogs/imuran-azathioprine-comprar-sin-receta-con-seguridad-per-imuran http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/comprar-cloranfenicol-sin-receta-por-internet-per http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/metformin-glyburide-buy-online-where-can-i-purchase-glucovance-no http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-atlagra-sildenafil-citrate-50mg http://recampus.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-symmetrel-gen-rico-sem-receita-medica-brasil http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-ezetimiba-10-mg-sin http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/buy-direktan-online-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate-safely http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/84/16186/farmacia-online-donde-comprar-ge http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-neoral-de-confianza-estado-libre http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/fida-sildenafil-citrate-50mg-acheter-livraison-gratuit-prix-du

Aziwi66

(Bajin87, 2019.05.15 08:01)

http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/rivastigmine-tartrate-6mg-en-ligne-acheter-site-fiable-achat
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-naltrexone-50mg-revia-ou-acheter-pharmacie
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/flibanserina-como-comprar-de-calidad-guatemala-comprar
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/buy-senagra-120mg-online-senagra-200mg-where-to-buy
http://dmoney.ru/59584/theophylline-200mg-comprar-farmacia-online-aprobada-bolivia
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/mesalazina-400-mg-comprar-en-una-farmacia-online-segura
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/prazosine-2-mg-o-acheter-prix-du-prazosine-au-luxembourg
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/bimatoprost-3mg-donde-comprar-con-garantia-usa
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-orlistat-sin-receta-pago-visa-comprar-orlistat
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-alendronato-70mg-pago
http://bricolocal.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generische-hydroxyzin-atarax-schneller-versand-atarax
http://www.facecool.com/profiles/blogs/edegra-sildenafil-citrate-50mg-comprar-sin-receta-con-garantia
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/venlafaxina-comprar-en-farmacia-online-ahora-espa-a-comprar
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/vioses-sildenafil-citrate-150mg-como-puedo-comprar-sin-receta-en
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/dimenidrinato-dramamine-50mg-comprar-gen-rico-com-garantia-on
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-olmesartan-de-forma
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/amoxicillina-puedo-comprar-por-internet-estados-unidos
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/meilleur-site-achater-duellin-carbidopa-levodopa-25-mg-generique
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-do-tadovas-tadalafil-10-mg
http://www.facecool.com/profiles/blogs/furosemide-100-mg-pharmacie-achat-lasix-pas-cher-en-france
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/pamelor-nortriptyline-comprar-sin-receta-fiable-costa-rica
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-fexofenadina-30mg-buen-precio-usa
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-generika-lamotrigin-lamictal-50mg-guten-preis-kaufen
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/acheter-anticol-disulfiram-500mg-en-ligne-bas-prix-disulfiram-en
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/acheter-cenestin-conjugated-estrogens-0-625mg-en-ligne-acheter-du
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-soviclor-acyclovir-buen-precio-puerto-rico
http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cleocin-300-mg-sin-receta
https://madbuddy.club/blogs/post/37963
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-metronidazol-200-mg-sin-receta
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/discount-banago-20-mg-buy-online-where-to-order-tadalafil-safely

Opijo22

(Paziz25, 2019.05.14 17:46)

http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cialis-tadalafil-barato http://brooklynne.net/profiles/blogs/clonidine-0-1mg-pas-cher-pharmacie-lafayette-prix-clonidine http://korsika.ning.com/profiles/blogs/orlistat-comprar-online-estados-unidos http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/rivastigmine-o-en-commander-rivastigmine-suisse-livraison-rapide http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/mometasona-como-comprar-de-confianza-usa-elocon-5-mg-internet http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-desmopresina-sin-receta-mas http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viagra-sildenafil-citrate-25-mg-sin http://whazzup-u.com/profiles/blogs/dapoxetine-90mg-bon-marche-sur-le-net-medicament-priligy-acheter http://foodtube.net/profiles/blogs/donde-para-ordenar-exelon-6-mg-sin-receta-con-garantia-chile https://23bestcity.de/blogs/post/124438 http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-meloxicam-mobic-ohne-rezept-g-nstig-kaufen http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/xpandyl-tadalafil-40mg-pas-cher-en-ligne-securise-acheter http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-triamcinolonum-4mg-on-sale-where-to-purchase-triamcinolone

Uharo35

(Abise73, 2019.05.14 17:09)

http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/sildenafilo-25-mg-en-ligne-baisse-prix-acheter-rapide-sildenafilo http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/seldan-bon-marche-sur-internet-site-fiable-sildenafil-citrate http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/cordarone-como-comprar-sin-receta-ahora-guatemala-n-mero-de-tel http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/dipyridamole-comprar-en-farmacia-online-ahora-espa-a http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/4519 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/naproxen-250mg-como-puedo-comprar-urgente-paraguay http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/9490 http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=82780&qa_1=dulcolax-apotheke-schweiz-bisacodyl-generika-preiswert-kaufen http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ditropan-2-5-mg-r-pido-honduras http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34715&qa_1=donde-orden-voltaren-diclofenac-sodium-receta-l%C3%ADnea-chile http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/phexin-750mg-en-ligne-moins-cher-acheter-site-fiable-acheter-du http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/order-clomifert-online-clomifert-30-pill-bottle-pics http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-zyban-150-mg-fiable-ecuador-comprar-bupropion

Xumap15

(Qupac10, 2019.05.14 02:47)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/apicalis-tadalafil-40mg-puedo-comprar-r-pido-chile-comprar http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/tadagra-tadalafil-en-ligne-pas-cher-acheter-securise-meilleur http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/cheap-filgud-60-mg-order-online-can-i-purchase-tadalafil-online http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/minocyclina-donde-comprar-de-forma-segura-per http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-generisches-artane-trihexyphenidyl-2 http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/ramelteon-o-achat-ramelteon-achat-en-suisse http://www.prds66.fr/profiles/blogs/cyproheptadin-4-mg-online-bestellen-ohne-rezept-in-der-schweiz http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1125/55035/comprar-efavirenz-500mg-sin-rece http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/392887 http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-zyad-60-mg-barato-internet-brasil http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generische-zidovudin-300-mg-bitcoin-zahlung http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/buy-androcal-50mg-on-sale-how-to-buy-bicalutamide-guaranteed http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-coumadin-sin-receta-de-forma-segura http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-du-ketoconazole-acheter-nizoral-pharmacie-france

Licup65

(Xixef67, 2019.05.14 02:09)

http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-toprol-xl-metoprolol-sin-receta-r https://lesko.com/q2a/index.php?qa=53721&qa_1=farmacia-comprar-metotrexato-comprar-methotrexate-internet http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/varfarina-onde-comprar-de-confianza-via-internet-brasil http://recampus.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-expit-sildenafil-citrate-con-seguridad-reino http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-azulfidine-sin-receta-con-seguridad-chile http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/380646 http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-adapaleno-differin-15mg-gen-rico-pela-net-no http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/dutasteride-0-5-mg-como-comprar-sin-receta-de-calidad-chile http://korsika.ning.com/profiles/blogs/buy-spasyt-5-mg-safely-best-mail-order-spasyt-canada http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/buy-ulticadex-20mg-online-generic-ulticadex-to-purchase http://flutes.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achater-carbidopa-levodopa-site-fiable-acheter http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/aygestin-norethindrone-acetate-como-posso-comprar-gen-rico http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-venlor-sin-receta-al-mejor http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-bimatoprosta-sin-receta-r-pido

Onilo06

(Babix36, 2019.05.13 01:36)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-bupron-sr-bupropion-con-garantia-comprar http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/71/15777/esomeprazol-20-mg-comprar-en-farmacia-online-sin-gastos-de-envi http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-novidat-sin-receta-fiable http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/tretinoina-como-puedo-comprar-mas-barato-costa-rica http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/ledipasvir-y-sofosbuvir-90-400-mg-comprar-sin-receta-de-confianza http://whazzup-u.com/profiles/blogs/buy-leflunomide-online-leflunomide-10-mg-28-price http://property.ning.com/profiles/blogs/metilcobalamina-750mg-como-comprar-con-seguridad http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-chile http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/buy-zydalis-how-to-purchase-tadalafil-no-need-prescription http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-apicalis-10mg-sin-receta-con http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/site-achat-talpramin-imipramine-achat-pas-cher http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-commander-buspirone-buspirone-generique http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/ibuprofene-600mg-pas-cher-achat-sur-le-net-securise-motrin-en http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-calcium-acetate-667-mg-sin-receta-con-garantia http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-anaus-sildenafil-citrate-sin-receta http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/paroxetina-40mg-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-generische-fincar-mit-bitcoin-finasterid-ohne-rezept http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-claritromicina-250mg http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=233368&qa_1=lomefloxacina-como-comprar-receta-entrega-r%C3%A1pida-argentina

Yanoh04

(Orogo61, 2019.05.13 01:02)

http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sustiva-sin-receta-mas-barato-usa
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/nitrofurantoin-monohydrate-100mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/terbinafina-250mg-comprar-sin-receta-con-seguridad-espa-a-comprar
http://bioimagingcore.be/q2a/71506/biodramina-dimenhydrinate-precio-dimenhydrinate-comprar
http://showmeanswer.com/index.php?qa=52884&qa_1=achat-rapide-parken-moins-cher-sans-ordonnance-acheter-parken
http://www.facecool.com/profiles/blogs/raloxifene-60-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ketoconazol-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-honduras
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/indometacina-como-puedo-comprar-de-confianza-per-comprar-indocin
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-ethambutol-800-mg-sin-receta-de-calidad
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-meclizina-25-mg-fiable-costa-rica
https://www.ithowpedia.com/794/ranimed-wo-ich-mit-mastercard-kaufen-kann
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/achat-rapide-lansoprazole-bon-marche-prevacid-15-pour-femmes
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-acheter-glipizide-5-mg-glucotrol-sans-ordonnance
http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/3770
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/carbamazepine-100mg-o-commander-forum-comment-acheter-tegretol
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/achat-de-metformine-glyburide-en-ligne-bon-prix-glucovance-retire
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/orgodenafil-150mg-buy-no-rx-buy-orgodenafil-legal
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-avanafil-100-mg-generique-en-ligne-bon-marche-sans
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/recherch-sumetrin-sumatriptan-achat-vente-sumetrin
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-clobetasol-15-mg-sin
http://foodtube.net/profiles/blogs/clomipramina-10-mg-donde-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-us
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/hidroxicarbamida-onde-comprar-com-desconto-online-rep-blica
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-trileptal-150mg-env-o
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/prilo-o-achat-acheter-prilo-professional
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/cialis-diario-2-5mg-donde-comprar-fiable-puerto-rico-quiero
http://ggwadvice.com//index.php?qa=65971&qa_1=wormstop-mebendazole-ordonnance-mastercard-medicament-wormstop
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-risperdal-risperidone-fiable-ecuador
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/site-commander-cefaclor-ceclor-prix-pharmacie-ordonnance
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/terramycin-puedo-comprar-sin-receta-de-forma-segura-paraguay
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=31617&qa_1=acheter-methylcobalamin-generique

Ekafi65

(Kufed37, 2019.05.12 05:15)

http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/o-commander-recur-finasteride-1mg-en-ligne-pas-cher-livraison-24h
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/citalopram-online-kaufen-in-der-schweiz-citalopram-online-kaufen
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/avanafil-o-en-acheter-commande-de-avanafil-en-france
http://property.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-dapoxetina-sin-receta-por-internet-comprar
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/claropram-citalopram-kann-ich-ohne-rezept-g-nstiger-kaufen
http://bricolocal.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-duralis-tadalafil-tadalafil-achat-en-belgique
http://www.cavers.club/blogs/post/20081
http://clan.hupshup.com/blogs/post/24004
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-terbinafine-bon-prix-acheter-terbinafine-250-en-fr
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-amitriptylina-25-mg-sin-receta
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-thyrax-thyroxine-gen-rico-sem-prescri-o
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/divalproex-donde-puedo-comprar-de-forma-segura-ecuador
http://foodtube.net/profiles/blogs/ceclor-cefaclor-como-puedo-comprar-sin-receta-fiable-espa-a

Tagos63

(Uwaje26, 2019.05.11 10:07)

http://bit.ly/2YgE5Hx http://bit.ly/2DWxvhv http://bit.ly/2PNMfUw http://bit.ly/2YgDkhF http://bit.ly/2DTIZ5c http://bit.ly/2PZZGBb http://bit.ly/2DTScuu http://bit.ly/2DViqg4 http://bit.ly/2Y5x9ge http://bit.ly/2H6UJSG http://bit.ly/2DVquxp http://bit.ly/2H3gtPG http://tinyurl.com/y3nqxwxt

Imivi52

(Ezifu58, 2019.05.11 09:32)

http://bit.ly/2J56Q6i
http://bit.ly/2PNMm2o
http://tinyurl.com/y39k9nls
http://bit.ly/2Y9ANWh
http://bit.ly/2Yczypy
http://bit.ly/2PPWJD7
http://bit.ly/2Yb06XZ
http://bit.ly/2DOp5c3
http://bit.ly/2H4vII4
http://bit.ly/2DOjPVR
http://tinyurl.com/y4wolwlb
http://bit.ly/2DSV9eJ
http://bit.ly/2JaUAS3
http://bit.ly/2PNMnU0
http://bit.ly/2Ye1Y26
http://bit.ly/2DTo2aT
http://bit.ly/2DQEHf2
http://bit.ly/2J42xbr
http://bit.ly/2J5zgNC
http://bit.ly/2J9jL7k
http://bit.ly/2DTJM6a
http://bit.ly/2H0siWI
http://bit.ly/2Y9ALO9
http://bit.ly/2PTxijZ

Dewiw41

(Umura45, 2019.05.10 21:23)

http://bit.ly/2Y5xzDk
http://bit.ly/2Y84jM8
http://bit.ly/2PQCoNP
http://bit.ly/2DQEHf2
http://bit.ly/2DUa5JL
http://bit.ly/2H6bNZ3
http://bit.ly/2H9Gblk
http://bit.ly/2H3fW08
http://bit.ly/2DTzseO
http://bit.ly/2DVqqOb
http://tinyurl.com/yynvj6je
http://tinyurl.com/yytd2c5j
http://bit.ly/2DVqc9N
http://bit.ly/2H2L0Nm
http://bit.ly/2DX8frA
http://bit.ly/2E5l2Z9
http://bit.ly/2HgRA39
http://bit.ly/2H0sfu0
http://bit.ly/2H1BcDd
http://bit.ly/2PSc5Xq
http://bit.ly/2YcGmDk
http://bit.ly/2DUwcQl
http://bit.ly/2DVpFEP

Imiwo48

(Iqomo45, 2019.05.10 20:51)

http://bit.ly/2DTIQPc
http://bit.ly/2YaZGRp
http://bit.ly/2Y93l2j
http://bit.ly/2DOqS0L
http://bit.ly/2DV6evX
http://tinyurl.com/y26jv8b4
http://tinyurl.com/y6lv3xrp
http://bit.ly/2HgSb4T
http://tinyurl.com/y5dfc7ys
http://bit.ly/2DTZRsO
http://bit.ly/2YePHuG
http://bit.ly/2DVisoc
http://bit.ly/2H7uiN3
http://bit.ly/2DTJT1A
http://bit.ly/2Yf6cXv
http://tinyurl.com/yy4hzxqf
http://bit.ly/2DXaD1w
http://bit.ly/2DTZPRI
http://bit.ly/2Y84wio
http://bit.ly/2H2sAwn
http://bit.ly/2DX7VsS
http://bit.ly/2H7sraX

Carum28

(Ibuho71, 2019.05.09 23:25)

http://bit.ly/2DQDggE
http://tinyurl.com/y68ef7fg
http://tinyurl.com/yycv5wxw
http://bit.ly/2DTkULT
http://bit.ly/2H7tXdf
http://bit.ly/2H46CZT
http://bit.ly/2H9H6Ci
http://bit.ly/2DSVuOx
http://bit.ly/2PPT08y
http://tinyurl.com/y3r3m23l
http://bit.ly/2DQDRyU
http://bit.ly/2DQDSCY
http://bit.ly/2DTJ60C
http://bit.ly/2DSh3ik
http://bit.ly/2Y9AV8f
http://bit.ly/2H7stzB
http://tinyurl.com/y2jskeq4
http://bit.ly/2YczxSw
http://bit.ly/2J7Mqd8
http://bit.ly/2DOjJ0r
http://bit.ly/2DV61c9
http://bit.ly/2E5gXUP
http://tinyurl.com/y4jxvp7r
http://bit.ly/2DU09Qq
http://bit.ly/2HgRxV1

Lekuv80

(Oxive58, 2019.05.09 22:54)

http://bit.ly/2DVpdGD
http://bit.ly/2DTJaxo
http://bit.ly/2DUMnNp
http://bit.ly/2YczRRe
http://bit.ly/2Y84jM8
http://bit.ly/2HgSb4T
http://bit.ly/2DSh3ik
http://bit.ly/2DTZVsy
http://bit.ly/2H9SIWe
http://bit.ly/2DQDc0o
http://bit.ly/2H3cORW
http://tinyurl.com/y6njxtgk
http://bit.ly/2DQE316
http://tinyurl.com/y28ahll2
http://tinyurl.com/yxluvaqr
http://bit.ly/2H2nP5T

Ozaqo45

(Kulis38, 2019.05.09 10:09)

http://bit.ly/2H3ue0x http://bit.ly/2DTlNnH http://bit.ly/2H9STkm http://bit.ly/2H2mc8h http://bit.ly/2YiWdAD http://bit.ly/2H9H3X8 http://bit.ly/2JaUr0X http://bit.ly/2H6UGX0 http://bit.ly/2DSdVTw http://bit.ly/2E5leYn http://bit.ly/2DPIMQv http://bit.ly/2DVisoc http://bit.ly/2J6ez4d http://bit.ly/2Y932EH http://bit.ly/2PQ5pt3 http://bit.ly/2YbD97a http://tinyurl.com/yynvj6je http://bit.ly/2DUXzth http://bit.ly/2PT3svP http://bit.ly/2GXmQni http://bit.ly/2J42egN

Gisix23

(Woreh70, 2019.05.09 09:36)

http://tinyurl.com/yxkn94be http://bit.ly/2DUaNGV http://bit.ly/2H1Cr5l http://bit.ly/2DV5Ayx http://bit.ly/2J5S3Z1 http://bit.ly/2YcA4E0 http://bit.ly/2H3frDi http://bit.ly/2PQHeKT http://bit.ly/2E5jRcb http://bit.ly/2DTZXAG http://bit.ly/2DXaET8 http://bit.ly/2J5SN0f http://bit.ly/2YcGmDk http://tinyurl.com/y34z6yd4 http://bit.ly/2DWxudr http://bit.ly/2DTzq6G http://tinyurl.com/y48oebe6 http://bit.ly/2DUwQgJ http://bit.ly/2Yf6wFH http://bit.ly/2Y84I16 http://bit.ly/2H7tqrL http://bit.ly/2DOqcZh


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Következő » 

 

ProfilképUtolsó kép
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 203803
Hónap: 1595
Nap: 58